Bộ đề ôn thi HK2 toán lớp 5

Chia sẻ: Nguyen Thuy Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

12
4.291
lượt xem
593
download

Bộ đề ôn thi HK2 toán lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán đề số 1 - thời gian làm bài 40 phút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề ôn thi HK2 toán lớp 5

  1. Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 1 Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 245,58 + 7,492 59,64 + 38 104 – 36,85 2,49 – 0,8745 ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. 28,52 x 4,9 12,75 x 38 26 : 2,5 20,88 : 3,6 ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. 2/ Tìm y, biết : 13,104  :  y  –  8,72  =  6,88 (312  –  y)  :  12,6  =  24,5 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm : 0,49 km = 490 .................... 2km 50m = .................... m 16tạ 40kg = .................... tấn 1280g = 1,28 .................... 5m2 8dm2 = 508 .................... 0,364m2 = .................... dm2 7,084m3 = .................... m3 .................... dm3 9m3 15dm3 = 9,015 .................... 2 giờ 15 phút = .................... giờ 150 giây = .................... phút .................... giây 4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích. Giải .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. 5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc  30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ. Giải .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. A B .......................................................................................................... .................................................................................................................. 2dm 6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau D C Giải
  2. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 2 Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 2/ Tìm y, biết :  10 7 − y × 3 4 = 1 5 5 6 ( : y + 7 9 =)3 4 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 3/ a. Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b. Tính 40% của 32 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích ? Giải .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ. Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô  tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải .......................................................................................................... ..................................................................................................................
  3. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 3 Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156,32 + 49 102 – 38,75 27,48 x 65 9,96  :  4,8 ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. 7 3 2 + = ...................................................................................... 5−3 =  ................................................................................... 8 4 3 4 5 3 × =  ...................................................................................... : 6 =  ........................................................................................ 9 6 8 2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức : 60 – y x 12,8  =  2,4 (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 2 32 2 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1,25 Xếp tăng dần :  3 ; 3, 25 ; ; 3,5 ; 5 5 5 3 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 4/ 120 m = 0,12 .................... 8tạ 15kg = .................... tấn 4m2 70dm2 = 470 .................... 1,15 m3 = .................... m3 .................... dm3 3 giờ 45 phút = .................... giờ 140 giây = .................... phút .................... giây 5/ Thùng, bình và can đựng tất cả 44 lít dầu . Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng  phân nửa số dầu trong thùng . Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................
  4. ..................................................................................................................................................................................................................................... 6/ Cùng lúc 7giờ, một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều  nhau . Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút . Tính vận tốc mỗi xe, biết quãng đường AB dài 94,5 km Giải ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 4 Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519,32  +  78 204  –  86,53 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8 ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. 2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :  7 5 3  19 13,104  :  y  –  8,72  =  6,88  + × :  12 9 8  15 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh. Dựa vào biểu đồ, em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : ............... bạn  Giỏi TBình 25% 30% – Số học sinh khá của lớp 5A là : ............... bạn Khá – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : ............... bạn 40% Yếu 5% – Số học sinh yếu của lớp 5A là : ............... bạn 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0,49 km = 490 ............... 4tạ 70kg = ............... tấn 2 3ha 50m  = 300,5 ............... 3075 dm3 = ............... m3 ............... dm3 2 giờ 36 phút = ............... giờ 160 giây = ............... phút ............... giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD, biết :C 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp AB = 36m B có cạnh 0,6m. M BM = 45m a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? A D N
  5. CM = 14m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể. ND = 20m Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm3 = 1 lít) Giải Giải .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 5 Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798,5  +  64,39 1020  –  749,65 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6 ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. 2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức : 12,4  –  y  :  34,2  =  3,9 (42,8  x  6,9  –  154,56)  :  34,5 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 3/ Tìm y, biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0,58 km = 580 .................... 1tấn 60kg = .................... tạ 2 2 3m  70dm  = 3,7 .................... 12040 dm3 = .................... m3 .................... dm3 2 giờ 45 phút = .................... giờ 105 giây = .................... phút .................... giây
  6. 5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà 6/ A cách B 162 km. Lúc 7giờ 30phút một xe trong 40 ngày . Sau khi làm được 10 ngày thì máy có vận tốc 32,4 km/giờ đi từ A về B. có 3 người nữa đến cùng làm. Hỏi như vậy Sau đó 50phút, một ôtô có vận tốc 48,6 km/g ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? khởi hành từ B đi về A . Hỏi : (sức làm mỗi thợ là như nhau) a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải Giải .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 6 Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 35,78 x 6,4 146,7 : 4,5 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 2/ Tìm y, biết : (312  –  y)  :  12,6  =  24,5 13,104  :  y  –  8,72  =  6,88 .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 3/ a. Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 b. Tính A, biết 40% của A bằng 32 .......................................................................................................... ..........................................................................................................
  7. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe có độ dài 0,35m. Hai trục bánh xe cách  nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây. Giải 0,35m 3,1m .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm. a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp). b) Tính thể tích bể cá đó. c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó. Giải .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................................................................................. .......................................................................................................... ..................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản