Chuyên đề: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương"

Chia sẻ: đinh Thị Minh Trâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:65

0
588
lượt xem
428
download

Chuyên đề: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật quản trị, quy luật cung cầu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương"

 1. Chuyên đề: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương" La thị dẩu 1Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 2. MỤC LỤC PHẦN I .............................................................................................................. 7 II. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP .......... 16 PHẦN II ....................................................................................................... 23 BẢNG TRÍCH LƯƠNG THANH TOÁN NHÂN VIÊN GIÁN TIẾP ...... 30 BẢNG KÊ SỐ 4 ............................................................................................... 54 TT ................................................................................................................ 54 Ghi có TK .................................................................................................... 54 TK ................................................................................................................ 54 TK 334 ......................................................................................................... 54 TK 338 ......................................................................................................... 54 …… ............................................................................................................. 54 Tổng cộng chi phí thực tế trong tháng .......................................................... 54 TK 3382 KPCĐ ............................................................................................ 54 TK 3383 BHXH ........................................................................................... 54 TK 3384 BHYT............................................................................................ 54 Cộng ............................................................................................................. 54 1 ................................................................................................................... 54 TK 622 – CPNCTT ...................................................................................... 54 107.690.790.................................................................................................. 54 2.153.816...................................................................................................... 54 16.153.619 .................................................................................................... 54 2.153.816...................................................................................................... 54 128.152.040.................................................................................................. 54 2 ................................................................................................................... 54 TK 627 – CPSXC ......................................................................................... 54 10.480.000 .................................................................................................... 54 290.600 ........................................................................................................ 54 1.507.500...................................................................................................... 54 204.100 ........................................................................................................ 54 12.471.200 .................................................................................................... 54 …………...................................................................................................... 54 Cộng ............................................................................................................. 54 BẢNG KÊ SỐ 5 ............................................................................................... 55 TT ................................................................................................................ 55 Ghi có TK .................................................................................................... 55 TK ................................................................................................................ 55 TK 334 ......................................................................................................... 55 TK 338 ......................................................................................................... 55 …… ............................................................................................................. 55 La thị dẩu 2Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 3. Tổng cộng chi phí thực tế trong tháng .......................................................... 55 TK 3382 KPCĐ ............................................................................................ 55 TK 3383 BHXH ........................................................................................... 55 TK 3384 BHYT............................................................................................ 55 Cộng ............................................................................................................. 55 1 ................................................................................................................... 55 TK 642 – CPQLDN ...................................................................................... 55 10.260.900 .................................................................................................... 55 205.218 ........................................................................................................ 55 1.539.135...................................................................................................... 55 205.218 ........................................................................................................ 55 12.210.471 .................................................................................................... 55 …………...................................................................................................... 55 Cộng ............................................................................................................. 55 10.260.900 .................................................................................................... 55 205.218 ........................................................................................................ 55 1.539.135...................................................................................................... 55 205.218 ........................................................................................................ 55 12.210.471 .................................................................................................... 55 ĐVT: đồng ................................................................................................... 55 ĐVT: đồng ................................................................................................... 56 NHẬT KÝ CHỨN TỪ SỐ 7 ............................................................................ 56 TT ................................................................................................................ 57 Ghi có TK .................................................................................................... 57 TK ................................................................................................................ 57 TK 334 ......................................................................................................... 57 TK 338 ......................................................................................................... 57 …… ............................................................................................................. 57 Tổng cộng chi phí thực tế trong tháng .......................................................... 57 TK 3382 KPCĐ ............................................................................................ 57 TK 3383 BHXH ........................................................................................... 57 TK 3384 BHYT............................................................................................ 57 Cộng ............................................................................................................. 57 1 ................................................................................................................... 57 TK 622 – CPNCTT ...................................................................................... 57 107.690.790.................................................................................................. 57 2.153.816...................................................................................................... 57 16.153.619 .................................................................................................... 57 2.153.816...................................................................................................... 57 20.461.250 .................................................................................................... 57 2 ................................................................................................................... 57 La thị dẩu 3Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 4. TK 627 – CPSXC ......................................................................................... 57 10.480.000 .................................................................................................... 57 209.600 ........................................................................................................ 57 1.572.000...................................................................................................... 57 209.600 ........................................................................................................ 57 1.991.200...................................................................................................... 57 3 ................................................................................................................... 57 TK 642 – CPQLDN ...................................................................................... 57 10.260.900 .................................................................................................... 57 205.218 ........................................................................................................ 57 1.539.135...................................................................................................... 57 205.218 ........................................................................................................ 57 1.949.571...................................................................................................... 57 4 ................................................................................................................... 57 TK 3383 – BHXH ........................................................................................ 57 210.810 ........................................................................................................ 57 5 ................................................................................................................... 57 TK 334 – Phải trả CNV ................................................................................ 57 Cộng ............................................................................................................. 57 Sở Xây dựng Hà Tây ......................................................................... SỔ CÁI 58 Sở Xây dựng Hà Tây ......................................................................... SỔ CÁI 58 Sở Xây dựng Hà Tây ......................................................................... SỔ CÁI 59 Sở Xây dựng Hà Tây ......................................................................... SỔ CÁI 59 Sở Xây dựng Hà Tây ......................................................................... SỔ CÁI 60 PHẦN III...................................................................................................... 61 . LỜI NÓI ĐẦU La thị dẩu 4Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 5. Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật quản trị, quy luật cung cầu. Do đó để có thể đứng vững và tồn tại được thì mỗi cơ quan phải hoạt động đem lại hiệu quả tức là cơ quan đó phải thu được tiền lương, tiền lương chính là tiền đề "cốt cánh" giúp cơ quan đó phát triển và chiếm lĩnh thị trường. Trong điều kiện hiện nay khi nghiên cứu bất kể một vấn đề gì đó ta phải luôn xem xét vấn đề đó trên hai phương diện đó là lý thuyết và thực hành chỉ có như vậy thì công tác nghiên cứu mới đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy mà mỗi học sinh, sinh viên sau khi đã học và nghiên cứu lý thuyết bằng cách tự đọc sách với sự giúp đỡ đặc biệt là cô vũ thị trang và các thầy cô giáo nhiệt tình giảng giải tại trường thì đều phải tiến hành đi thực tập thực tế ở tại các cơ sở đặc biệt đối với các chuyên ngành các doanh nghiệp sản xuất thì việc nghiên cứu một cách rõ ràng công tác kế toán tại cơ sở tình hình tổ chức bộ máy quản lý. Tại đơn vị, cơ cấu phòng kế toán phương hướng hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cách lập báo cáo tài chính, cách vào sổ và sử dụng như thế nào, qua đó so sánh lý thuyết đã học ở trường xem có vấn đề gì khác nhau với lý thuyết từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể cho bản thân. Tóm lại để thực hiện tốt chủ trương chung của Đảng và Nhà nước nhằm đào tạo cán bộ biết nhiều nghê giỏi, một nghề mà trường cao dẳng công nghiệp nam định nói riêng đã đào tạo lớp cán bộ kế toán tài chính để thực hiện tốt phương châm. La thị dẩu 5Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 6. "Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế. Nhà trường gắn với xã hội" Sau hai năm học tại trường cao đẳng công nghiệp nam định bản thân em nói riêng và toàn khoá học nói chung đều được trang bị lý luận môn kế toán doanh nghiệp. Để giúp học sinh, sinh viên củng cố lại kiến thức đã học và để học sinh biết cách vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế Nhà trường đã tổ chức cho học sinh đi thực tập ở các đơn vị sản xuất kinh doanh bản thân em tự liên hệ về thực tập tại uỷ ban nhân dân xã húc động. Với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường rất đa dạng và phong phú thì trong mỗi cơ quan đơn vị muốn tồn tại và phát triển được thì phải đầu tư xây dựng đa dạng hoá sản phẩm không ngừng củng cố công tác kế toán. Để tăng cường hoạt động nâng cao chất lượng công việc giảm chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ và đòi hỏi số công nhân viên thu được lợi nhuận tối đa cho cơ quan thực hiện tốt công việc của cơ quan Nhà nước. Vì vậy để hiểu rõ và đi sâu vào phân tích vấn đề này tôi quyết định chọn chuyên đề: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương" Nội dung cơ bản báo cáo gồm: Phần I: Giới thiệu những nét cơ bản về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của uỷ ban nhân dân xã húc động. Phần II: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Phần III: Nhận xét đánh giá và kết luận. La thị dẩu 6Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 7. PHẦN I GIỚI THIỆU NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HUYỆN THANH OAI I. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HUYỆN THANH OAI. 1. Sự ra đời của Công ty * Vị trí địa lý - Vị trí: Công ty xây dựng huyện Thanh Oai nằm ở địa phận thị trấn Kim Bài với tổng diện tích là….. Tài khoản giao dịch, ĐK Kinh tế Xã hội, ĐK kinh tế cần thiết NTN tại NH NN và phát triển nông thôn huyện Thanh Oai. * Cơ sở pháp lý - Công ty xây dựng huyện Thanh Oai là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sở xây dựng Hà Tây. Công ty được thành lập tháng 6 năm 1978 theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tây. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty xây dựng các công trình dân dụng trang trí nội thất, dịch vụ xăng dầu và các công trình giao thông với quy mô vừa và nhỏ. Trụ sở chính của Công ty đóng tại thị trấn Kim Bài huyện Thanh Oai. La thị dẩu 7Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 8. Hơn hai mươi năm trôi qua, Công ty đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách khó khăn từ cơ chế quan liêu bao cấp đến sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường để trụ vững và phát triển. Từ đặc thù xây dựng cá công trình xây dựng. Trang trí nội thất trên địa bàn rộng, phức tạp Công ty đã có sự năng động sáng tạo đúc rút được những kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh. Vì vậy 25 năm qua tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện sản lượng năm sau cao hơn năm trước, đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao Công ty đã được vinh dự đón nhận huân chương lao động và nhiều bằng khen của Đảng và Nhà nước. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển Công ty đã hoàn thiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ tổ chức quản lý sản xuất, đào tạo được một đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh. 2. Mô hình doanh nghiệp và hình thức sửo hữu vốn có thể chia làm 2 giai đoạn. * Mô hình Công ty lớn hay nhỏ + Giai đoạn I: Từ năm 1978 đến 1986 Năm 1978 Công ty xây dựng huyện Thanh Oai đã ra đời và chịu sự quả lý trực tiếp của sở Xây dựng Hà Tây. Nhiệm vụ của Công ty tuy lúc này là xây dựng các công trình dân dụng là chủ yếu. Trong thời kỳ này Công ty gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh chưa nhiều. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước địa phương và sự nỗ lực của bản thân Công ty vì vậy từ năm 1975 đến 1986 Công ty luôn cố gắng hoàn thành kinh tế hoạch toán được giao. Đây là thời kỳ thực hiện theo cơ chế bao cấp Công ty nhận vật tư và thực La thị dẩu 8Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 9. hiện nhiệm vụ xây dựng theo kế hoạch của Nhà nước nên kế hoạch sản xuất kinh doanh luôn ổn định. với cơ chế bao cấp gặp nhiều khó khăn như vậy song lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty vẫn luoon hoàn thành kế hoạch được giao, từng bước học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất của đơn vị bạn. + Giai đoạn II: Từ 1986 đến nay. Đây là giai đoạn xóa bỏ cơ chế bao cấp của Nhà nước sang cơ chế tự hạch toán kinh doanh. Lúc này Công ty phải tự tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và tự trang trải các chi phí của mình, đảm bảo có lãi. Trước tình hình mới với những hạn chế về vốn vật tư cơ sở vật chất Công ty đã chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng liên kết với các địa phương tạo ra nhiều địa bàn hoạt động để tạo chỗ đứng trên thị trường. Năm 1990 ngoài nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình xây dựng dân dụng công ty có thêm nhiệm vụ về trang trí nội thất và dịch vụ xăng dầu. Đến năm 1993 thấy được khả năng và nhu câù phát triển của Công ty,Công ty được thành lập theo quyết định 122/ QD- UB ngày 1/4/1993 của UBND tỉnh Hà Tây và lấy tên là Công ty xây dựng huyện Thanh Oai. Như vậy, qua 18 năm phấn đấu và phát triển Công ty đã đứng vững và hoạt động , khẳng định vị trí của mình trong nền cơ chế thị trường. Hiện nay có nhiều thành phần kinh tế đang cạnh tranh với Công ty. Nhưng với nỗ lực cố gắng của bản thân Công ty đã trụ vững và phát triển trong cơ chế thị trường. Công ty đã tìm được định hướng đúng trong quản lý sản xuất kinh doanh đó là cơ chế khoán quản hợp lý, từ đó đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Cùng với việc mở rộng liên kết thêm dịch vụ khác để tăng doanh thu cho La thị dẩu 9Trường: cao đẳng công nghiệp nam định
 10. Công ty. Tóm lại từ khi thành lập đến nay Công ty đã có nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều thử thách đạt được hiệu quả kinh tế cao. Hình thức sở hữu vốn 100% doanh nghiệp hay cổ phần tư nhân Lĩnh vực kinh doanh sản xuất mặt hàng chủ yếu xây dựng và bán xăng dầu 3. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. a. Về lao động và thu nhập. a1. Lao động - Phân loại lao động + Theo giới tính + Theo năm công tác + Tính chất phục vụ - Hiện nay Công ty có 83 cán bộ là công nhân viên trong đó có 66 công nhân sản xuất trực tiếp, 2 công nhân phụ trợ (thợ điện lái xe), 4 công nhân phi sản xuất (bảo vệ, cấp dưỡng) và 11 cán bộ quản lý lãnh đạo. - Về cơ cấu ban giám đốc phòng ban và các bộ phận sản xuất kinh doanh. a2. Thu nhập của người lao động - Ban giám đốc : - Các phòng ban: - Các bộ phận sản xuất - Mối quan hệ giữa ban giám đốc và phòng ban b) Để đảm bảo sản xuất có hiệu quả và quản lý tốt công tác sản xuất để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững trên thị trường. La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 10 nam định
 11. Do vậy tổ chức quản lý của Công ty xây dựng được tổ chức theo quy mô trực tuyến với bộ máy quản lý gọn nhẹ, quản lý theo chế độ một thủ trưởng. Đứng đầu Công ty là giám đốc, người có quyền lực cao nhất và chịu trách nhiệm với những cơ quan quản lý chức năng, với khách hàng và cán bộ công nhân viên trong Công ty, giúp việc cho giám đốc là một phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, một phó giám đốc phụ trách hành chính, tiếp theo là hệ thống các bộ phận chức năng gồm các phòng ban: phòng kế hoạch sản xuất và vật tư, phòng kỹ thuật, phòng kế toán tài vụ phòng tổ chức hành chính, phòng kinh doanh. La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 11 nam định
 12. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG: Giám đốc Phó giám Phó giám đốc kỹ thuật đốc hành chính P. KH Phòng Phòng Phòng Phòng tổ sản xuất kỹ thuật kế toán kinh chức hành vật tư tài vụ doanh chính Bộ phận trực Cửa hàng tiếp sản xuất xăng dầu Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. - Quyền hạn và trách nhiệm của ban giám đốc: gồm 3 người: + Giám đốc: giám đốc là người đứng đầu bộ máy quản lý tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty và trực tiếp chỉ đạo phòng kế toán- tài vụ. Giám đốc Công ty do Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể CBCNV trong Công ty. Giám đốc Công ty có quyết định tổ chức bộ máy quản lý của Công ty sao cho phù hợp và đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu qủa cao. La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 12 nam định
 13. + Phó giám đốc kỹ thuật: là người giúp việc đắc lực cho giám đốc và được giám đốc uỷ quyền chỉ đạo mọi hoạt động của phòng kế hoạch vật tư và phòng kỹ thuật đảm bảo cho quá trình sản xuất từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu sản xuất rồi kiểm tra về mặt chất lượng, số lượng sản phẩm đồng thời là người được uỷ quyền khi giám đốc đi vắng. + Phó giám đốc hành chính: là người chỉ đạo phòng tổ chức hành chính, phòng kế hoạch tài vụ và phòng kinh doanh và cũng là người được uỷ quyền khi giám đốc đi vắng. + Các bộ phận chức năng: bộ phận này được phân công chuyên môn hoá các chức năng quản lý, có nhiệm vụ giúp giám đốc đề ra quyết định theo dõi hướng dẫn bộ phận sản xuất cấp dưới thực hiện các quyết định và nhiệm vụ đã được phân công. Các bộ phận chức năng không những hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao mà còn phải phối hợp lẫn nhau đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty được tiến hành thường xuyên liên tục đạt hiệu quả cao. + Phòng kế hoạch sản xuất và vật tư: tham mưu cho giám đốc trong công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh cung ứng nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất kinh doanh toàn Công ty, quản lý kho tàng, phương tiện vận tải, bốc xếp. . Xây dựng kế hoạch về tổng hợp về sản xuất kinh doanh của Công ty. . Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư. . Phân bổ và lập kế hoạch hàng tháng, quý, năm để giám đốc ra quyết định điều hành trong tổ chức sản xuất. . Lập và triển khai kế hoạch cung ứng vật tư gia công thiết bị phụ tùng thay thế phục vụ quá trình sản xuất của Công ty luôn ổn định. . Kết hợp với phòng tài vụ tính toán giá thành sản phẩm sao cho hợp lý. La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 13 nam định
 14. . Soạn thảo các nội dung ký kết các hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm và theo dõi việc thực hiện, thanh lý hợp đồng cung ứng và tiêu thụ đã ký kết. . Quản lý vật tư kho tàng phương tiện vận tải. . Cấp phát vật tư trang bị dụng cụ sản xuất thu hồi phế liệu, thanh lý tài sản, thiết bị sản xuất lạc hậu không phù hợp. Làm nhiệm vụ trên cơ sở đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh lập kế hoạch sản xuất theo hợp đồng để cung ứng vật tư đầy đủ cho sản xuất đảm bảo cho sản xuất thường xuyên liên tục. + Phòng kỹ thuật: tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật, quy trình công nghệ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên vật liệu đưa vào sản xuất. . Quản lý toàn bộ thiết bị kỹ thuật của Công ty. . Xây dựng kế hoạch tiến bộ KHKT và các biện pháp thực hiện đề ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất. . Xây dựng nội quy, quy trình quy phạm vận hành máy móc thiết bị và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động. . Giải quyết các sự cố trong sản xuất như sự cố kỹ thuật trong điều kiện có thể sửa chữa được và đề ra biện pháp khăc phục hạn chế sự cố. . Quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm và tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên vật liệu. . Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp bậc kỹ thuật cho các sản phẩm và định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất. La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 14 nam định
 15. Ngoài ra phòng còn quản lý kỹ thuật an toàn cho sản xuất theo dõi sử dụng máy móc thiết bị sửa chữa bảo quản máy và kiểm tra chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn. + Phòng kế toán tài vụ: Tham mưu cho Giám đốc và giúp Giám đốc quản lý các mặt kế toán, thống kê tài chính trong toàn Công ty. . Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch về kế toán thống kê tài chính . Theo dõi kịp thời liên tục các hệ thống các số liệu về sản lượng tài sản tiền vốn và các quỹ hiện có của Công ty. . Tính toán các khoản chi phí sản xuất để lập biểu giá thành hiện thực, tính toán lỗ lãi, các khoản thanh toán với ngân sách theo chế độ kế toán và thông tin kinh tế. . PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA TỪNG THỜI KỲ. . Lập kế hoạch giao dịch với ngân hàng để cung ứng các khoản thanh toán kịp thời. . Thu cho tiền mặt, thu cho tài chính và hoạch toán kinh tế. . Quyết toán tài chính và lập báo cáo hàng quý theo quy định của Nhà nước. Thực hiện vốn cho sản xuất kế toán. Thực hiện và hạch toán nghiệp vụ đầy đủ quá trình vận động về vật tư tiền vốn, tài sản của Công ty. Lập báo cáo tài chính, đồng thời cung ứng thông tin về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh. Ngoài ra còn có nhân viên thực hiện nhiệm vụ về lao động tiền lương cung cấp cho giám đốc cũng như các bộ phận có liên quan đến tình hình tiền lương, tiền thưởng. + Phòng kinh doanh: Làm nhiệm vụ tiếp thị, tiếp nhận các hợp đồng sản xuất định các kế hoạch về vốn. La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 15 nam định
 16. + Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu cho Giám đốc về các mặt công tác tổ chức cán bộ và nhân sự công tác lao động tiền lương, tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng kỷ luật, công tác bảo vệ, tự vệ. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ CHẾ BỘ MÁY QUẢN LÝ PHÙ HỢP VỚI THỜI KỲ SẢN XUẤT. Nghiên cứu đánh giá năng lực của từng người để đề xuất với Giám đốc. Thống kê và quản lý tình hình sử dụng số lao động ngày giờ công. Tổ chức tình hình tiền lương xây dựng các phương án trả lương khoán, lương sản phẩm và hướng dẫn kiểm tra duyệt cho lương của Công ty. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH NHƯ VĂN THƯ Y TẾ QUẢN TRỊ, HỘI NGHỊ, TIẾP KHÁCH. + Các quản đốc và phó quản đốc các phân xưởng có nhiệm vụ theo dõi toàn bộ hoạt động sản xuất kỹ thuật của phân xưởng, phân công nhiệm vụ sản xuất cho từng tổ, từng nhóm từng người sản xuất, đảm bảo cho sản xuất được lien tục. Quản đốc và phó quản đốc phải giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất theo đúng đơn đặt hàng chi phí tiêu hao đúng mức. II. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1. Bộ máy kế toán của doanh nghiệp * Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Bộ máy kế toán của Công ty xây dựng Thanh Oai được tổ chức theo hình thức tập chung. Mọi công tác kế toán được thực hiện ở bộ phận kế toán của Công ty. Từ việc hạch toán ban đầu thu nhập kiểm kê NK chứng từ chi tiết đến việc lập báo cáo kế toán, các phân xưởng không có tổ chức kế toán riêng chính nhờ sự nghiệp chung cộng tác kế toán mà Công ty nắm được toàn bộ thông tin, từ đó kiểm tra đánh giá chỉ đạo thống nahát của kế toán trưởng cùng chịu sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 16 nam định
 17. doanh. Ngoài ra hình thức này là một điều thuận lợi cho việc ứng dụng sử lý thông tin trên máy vi tính và mọi nhân viên kế toán được điều hành trực tiếp từ 1 người lãnh đạo là kế toán trưởng. Bộ phận kế toán của Công ty gồm 4 người trong đó chức năng nhiệm vụ của vọi người như nhau. + Kế toán trưởng: Là người giúp việc cho Giám đốc và cộng tác chuyên môn của bộ phận kế toán là chịu trách nhiệm trước cấp trên về chấp hành luật pháp, thể lệ chế độ tài chính. Kế toán trưởng còn kiêm kế toán TSCĐ theo dõi tình hình tăng giảm khấu hao TSCĐ. Đồng thời là kế toán tổng hợp các chi phí sản xuất từ các bộ phận kế toán liên quan tiến hanh phân bổ các chi phí sản xuất cho từng đối tượng sử dụng, tính giá thành từng loại sản phẩm và xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, kế toán trưởng còn là người ghi sổ NK chứng từ sổ cái lên bảng cân đối số phát sinh, lập báo cáo quyết toán và cũng là người tham mưu cho Giám đốc về việc sử dụng các chế độ quản lý của Nhà nước ban hành cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. + Kế toán vật liệu công cụ: là người theo dõi tình hình xuất nhập các loại vật liệu và công cụ dụng cụ trong kỳ. + Kế toán tiền lương và kế toán tiêu thụ theo dõi thanh toán: Là người tính lương để trả cho CNV và phân bổ chi phí tiền lương, BHXH, KPGĐ vào các đối tượng tính tổng theo rõi DT bán hàng, công nợ của khách hàng, các hợp đồng với từng khách hàng. + Thủ quỹ: là người quản lý số lượng tiền mặt tại Công ty chịu trách nhiệm thu tiền bán hàng, các khoản thu khác và chi tiền mặt, rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mình. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THANH OAI La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 17 nam định
 18. Kế toán trưởng kiêm kế toán TSCĐ kế toán tổng hợp Kế toán vật liệu và Kế toán tiền thưởng công cụ dụng cụ và kế toán tiêu thụ Thủ quỹ theo dõi thanh toán Mối liên hệ trực tuyến: Mối liên hệ trức năng: * Chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ trong phòng kế toán - Phòng kế toán có …… người, trình độ từng người, kế toán trưởng làm nhiệm vụ gì, kế toán các bộ phận khác. 2. Các chế độ kế toán ở doanh nghiệp 2.1 NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN (BẮT ĐẦU – KẾT THÚC) 2.2.Đưa tiền tệ để ghi sổ 2.3. Phương pháp khấu hao BCĐ . Công thức tính KH 2.4. Phương pháp hạch toán thuế GTGT ( Khấu trừ hay trực tiếp) 2.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (KKTH , kiểm kê định kỳ) * Phương pháp KKTH * Phương pháp định kỳ . 2.6. Công tác lập dự phòng và hoàn nhập dự phòng doanh nghiệp không thực hiện thì thôi. La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 18 nam định
 19. 2.7. Công tác kiểm kê đánh giá tài sản - Thời gian kiểm kê - Kiểm kê các loại tài sản. 2.8. Hình thức thanh toán. Hình thức thanh toán áp dụng ở Công ty. Trong chế độ kinh tế có 4 hình thức kinh tế xong vì GTKD của *** đang áp dụng là hình thức kế toán NKCT là phù hợp nhất bởi vì phương pháp này giảm bớt được khối lượng ghi chép và công cụ thông tin kịp thời cho việc phân công công tác kinh tế. SƠ ĐỒ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NKCT Chứng từ gốc (Bảng phân bổ Bảng kê Sổ quỹ Sổ thẻ kế toán CT NKCT Bảng THCT Sổ cái Báo cáo chi tiết La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 19 nam định
 20. Trình tự: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng hoặc ghi định kỳ: 2.9. Chế độ chứng từ kế toán * Doanh nghiệp áp dụng chế độ chứng từ kế toán ban hành theo quyết định của BTC. * Các chứng từ sử dụng - Phải thu - Phải chi - Hoá đon GTGT - Uỷ nhiệm chi - Bảng chấm công 2.10. Chế độ kế toán sử dụng theo quyết định, doanh nghiệp lớn hay vừa và nhỏ. Ghi những tài khoản Công ty sử dụng. Tài khoản 111 Tiền mặt Tài khoản 112 Tiền gửi ngân hàng Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng Tài khoản 136 Phải thu nội bộ Tài khoản 138 Phải thu khác Tài khoản 141 Tạm ứng Tài khoản 142 Chi phí trả trước Tài khoản 156.2 Hàng hóa La thị dẩu Trường: cao đẳng công nghiệp 20 nam định

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản