Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán tiền lương tại nhà máy đường Phổ Phong – Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
27
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán tiền lương tại nhà máy đường Phổ Phong – Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp; hiểu được quá trình luân chuyển chứng từ trong quy trình tiền lương tại Nhà máy đường Phổ Phong; phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cũng như quy trình kế toán tiền lương tại Nhà máy đường Phổ Phong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán tiền lương tại nhà máy đường Phổ Phong – Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG<br /> <br /> IH<br /> <br /> TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG - CÔNG TY<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> PGS.TS. Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Trương Thị Ngọc Thúy<br /> Lớp: K42 Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Khóa học 2008 - 2012<br /> <br /> Trong thời gian tìm hiểu tình hình thực tế tại Nhà máy đường Phổ Phong, kết hợp<br /> với kiến thức đã học trên ghế nhà trường, đến nay tôi đã hoàn thành xong khóa luận tốt<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nghiệp của mình với mảng đề tài “Đánh giá công tác kế toán tiền lương tại Nhà máy<br /> <br /> U<br /> <br /> đường Phổ Phong – Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi”. Để thực hiện khóa luận này<br /> <br /> -H<br /> <br /> tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô, quý cơ quan, cùng bạn bè và gia<br /> đình.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến quý thầy cô giáo<br /> <br /> H<br /> <br /> giảng dạy tại trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế trong suốt khóa học vừa qua đã<br /> <br /> IN<br /> <br /> truyền đạt, trang bị cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt, xin<br /> chân thành cảm ơn thầy – PGS. TS Trịnh Văn Sơn, người đã trực tiếp hướng dẫn tận<br /> <br /> K<br /> <br /> tình cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận này.<br /> <br /> C<br /> <br /> Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo nhà máy đường Phổ Phong,<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> cùng các cô chú trong phòng Kế toán- Tài chính, phòng Tổ chức đã tạo điều kiện<br /> <br /> IH<br /> <br /> thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập tại Nhà máy.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Cuối cùng, qua đây tôi cũng xin gửi đến gia đình và bạn bè những người đã luôn<br /> <br /> G<br /> <br /> khóa luận này.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> chia sẽ và ủng hộ hết mình trong suốt thời gian học tập cũng như quá trình thực hiện<br /> <br /> N<br /> <br /> Do thời gian thực tập có hạn, trình độ khả năng còn nhiều hạn chế nên khóa luận<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> không tránh khỏi những sai sót về mặt nội dung lẫn hình thức. Vì vậy, tôi rất mong<br /> nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn bè để khóa luận được hoàn chỉnh<br /> <br /> TR<br /> <br /> hơn.<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2012<br /> Sinh viên<br /> Trương Thị Ngọc Thúy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mục<br /> <br /> Trang<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................5<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC<br /> <br /> -H<br /> <br /> KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP............................5<br /> 1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG...................................................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.2. Ý nghĩa việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .........................5<br /> <br /> LAO ĐỘNG, PHÂN LOẠI TIỀN LƯƠNG, CÁC HÌNH<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.2. PHÂN LOẠI<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .............................6<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP....7<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.2.1. Phân loại lao động ..............................................................................................7<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.2.2. Phân loại tiền lương............................................................................................7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.3. Các hình thức tiền lương ....................................................................................9<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.4. Quỹ tiền lương....................................................................................................14<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.3. QUỸ BHXH, QUỸ BHYT, QUỸ BHTN VÀ QUỸ KPCĐ..............................15<br /> 1.3.1. Quỹ BHXH .........................................................................................................15<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.2. Quỹ BHYT .........................................................................................................15<br /> 1.3.3. Quỹ BHTN .........................................................................................................16<br /> 1.3.4. Quỹ KPCĐ..........................................................................................................17<br /> 1.4. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.......17<br /> 1.4.1. Chứng từ sử dụng ...............................................................................................17<br /> <br /> 1.4.2. Thanh toán lương................................................................................................18<br /> 1.4.3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương ..........................18<br /> 1.5. KIỂM SOÁT QUY TRÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG ..................................26<br /> 1.5.1. Chức năng cơ bản của quy trình .........................................................................26<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 15.2. Mục tiêu của quy trình.........................................................................................27<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.5.3. Rủi ro trong quy trình .........................................................................................27<br /> 1.5.4. Cơ chế kiểm soát rủi ro trong quy trình .............................................................28<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.5.5. Quy trình kế toán tiền lương...............................................................................29<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ<br /> <br /> IN<br /> <br /> MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG ...................................................................................31<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG ..................................31<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy đường Phổ Phong..................31<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.2. Tình hình vốn .....................................................................................................33<br /> 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy................................................................34<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NHÀ MÁY...................................................................................................................35<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.1. Quy trình sản xuất của Nhà máy ........................................................................35<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy ...............................................................36<br /> 2.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Nhà máy ................................................38<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.4. Hình thức kế toán áp dụng tại Nhà máy .............................................................40<br /> 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN<br /> TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH TIỀN LƯƠNG TẠI<br /> NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG .........................................................................43<br /> 2.3.1. Đánh giá chung về lao động và tiền lương tại Nhà máy đường Phổ Phong ......43<br /> <br /> 2.3.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà<br /> máy đướng Phổ Phong..................................................................................................55<br /> 2.3.3. Kiểm soát quy trình tiền lương tại Nhà máy đường Phổ Phong ........................70<br /> 2.3.4. Đánh giá công tác kế toán tiền lương tại Nhà máy ............................................72<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG .................................................................74<br /> 3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI NHÀ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG ...................................................................................74<br /> 3.1.1. Ưu điểm ..............................................................................................................74<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.2. Nhược điểm ........................................................................................................75<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Nhà<br /> <br /> K<br /> <br /> máy đường Phổ Phong..................................................................................................76<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN.................................................................................................79<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản