intTypePromotion=3

Chuyên đề tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở Xã Diễn Minh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
50
lượt xem
10
download

Chuyên đề tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở Xã Diễn Minh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế cũng như những giá trị kinh tế mà cây lúa mang lại; tìm hiểu, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa trên địa bàn xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa các nông hộ trên địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở Xã Diễn Minh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> h<br /> <br /> Đề tài:<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> XÃ DIỄN MINH, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> NGÔ XUÂN HUY<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2007 - 2011<br /> <br /> SVTH: Ngô Xuân Huy _ Lớp: K41A_KTNN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Đề tài:<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN<br /> XÃ DIỄN MINH, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> họ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Trần Văn Hòa<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Ngô Xuân Huy<br /> Lớp: K41A – KTNN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Niên khóa: 2007 - 2011<br /> <br /> Huế, 05 / 2011<br /> SVTH: Ngô Xuân Huy _ Lớp: K41A_KTNN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Huế, 05 / 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đề tài này được hoàn thiện là kết quả của quá trình học tập vừa qua và một quá<br /> trình thực tế tại địa bàn xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong quá<br /> trình thực tập, nghiên cứu và viết đề tài tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các<br /> <br /> uế<br /> <br /> thầy cô giáo, chính quyền địa phương và bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ.<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo – Tiến sỹ Trần Văn Hòa đã tận<br /> <br /> H<br /> <br /> tình trực tiếp truyền đạt kiến thức, hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu<br /> này.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn đến các cán bộ, của Phòng NN & PTNT, Phòng Thống<br /> <br /> h<br /> <br /> kê huyện Diễn Châu và một số phòng ban khác của UBND xã Diễn Minh đã trực tiếp<br /> <br /> in<br /> <br /> cung cấp số liệu và thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu và viết đề tài.<br /> Trân trọng cảm ơn bạn bè trong và ngoài lớp, các anh chị của các khóa trước đã<br /> <br /> cK<br /> <br /> đóng góp ý kiến quý báu giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành đề tài nghiên cứu này.<br /> Do thời gian có hạn, lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế và trình độ còn hạn chế,<br /> đang bỡ ngỡ nên đề tài không tránh được những sai sót nhất định. Tôi mong được các<br /> <br /> hơn.<br /> <br /> họ<br /> <br /> quý thầy cô và các bạn đọc, phê bình và đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2011<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Ngô Xuân Huy<br /> <br /> SVTH: Ngô Xuân Huy _ Lớp: K41A_KTNN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Tên<br /> <br /> Trang<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng<br /> <br /> Tình hình sản xuất lúa của các nước Châu Á năm 2010<br /> <br /> 17<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Hiện trạng sử dụng đất ở huyện Diễn Châu năm 2010<br /> <br /> 20<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Kết quả sản xuất lúa của huyện Diễn Châu qua 2 năm<br /> <br /> 21<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Quy mô cơ cấu sử dụng đất của xã Diễn Minh năm 2010<br /> <br /> 27<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Tình hình sản xuất lúa của xã qua 3 năm<br /> <br /> 28<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra năm 2010.<br /> <br /> 29<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Bảng cơ cấu diện tích gieo trồng của các hộ điều tra năm 2010.<br /> <br /> 30<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của các hộ điều tra.<br /> <br /> 32<br /> <br /> 10.<br /> <br /> Cơ cấu, chi phí sản xuất lúa bình quân/sào của nông hộ qua hai vụ.<br /> <br /> 34<br /> <br /> 11.<br /> <br /> Diện tích, năng suất, sản lượng lúa bình quân/hộ/vụ.<br /> <br /> 36<br /> <br /> 12.<br /> <br /> Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ điều tra.<br /> <br /> 38<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.<br /> <br /> SVTH: Ngô Xuân Huy _ Lớp: K41A_KTNN<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> BQC<br /> <br /> Bình quân chung<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> CN-TT<br /> <br /> Chăn nuôi – trồng trọt<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> DT<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> FAO<br /> <br /> Tổ chức lương thực thế giới<br /> <br /> GO<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> HA<br /> <br /> Hecta<br /> <br /> IC<br /> <br /> Chi phí trung gian<br /> <br /> NS<br /> <br /> Năng suất<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> <br /> SL<br /> TC<br /> <br /> Tổng chi phí<br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> VA<br /> <br /> Sản lượng<br /> <br /> cK<br /> <br /> Pr<br /> <br /> SVTH: Ngô Xuân Huy _ Lớp: K41A_KTNN<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản