intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
9
lượt xem
1
download

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể giúp người học nắm được các kiến thức thuộc môn học kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm bao gồm: Khái quát chung ngành động vật thân mềm, kỹ thuật nuôi hầu, kỹ thuật nuôi ngọc trai, kỹ thuật nuôi sò huyết, kỹ thuật nuôi ngao/nghêu, kỹ thuật nuôi bào ngư, sinh vật địch hại và biện pháp phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y BỘ MÔN CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT & NTTS TS. HOÀNG HẢI THANH TS. TRẦN THỊ HOAN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI NHUYỄN THỂ Số tín chỉ : 02 Mã số : MCB321 Thái Nguyên, năm 2017 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y BỘ MÔN CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT & NTTS ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể - Mã số học phần: MCB321 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Nuôi trồng thuỷ sản 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 0 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Sinh lý động vật thủy sản, Động vật thủy sinh, Di truyền và chọn giống thủy sản , Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản … - Học phần song hành: Kỹ thuật sản giống và nuôi cá nước ngọt, Kỹ thuật sản xuất và nuôi cá biển, Kỹ thuật sản xuất và nuôi cá cảnh, Kỹ thuật nuôi đặc sản nước ngọt… 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên cần nắm được các kiến thức thuộc môn học kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm bao gồm: - Khái quát chung ngành động vật thân mềm - Kỹ thuật nuôi hầu - Kỹ thuật nuôi ngọc trai - Kỹ thuật nuôi sò huyết 2
  3. - Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu - Kỹ thuật nuôi bào ngư - Sinh vật địch hại và biện pháp phòng trừ 5.2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức của môn học vào trong công tác chỉ đạo sản xuất thực hiện quy trình sản xuất giống và nuôi hầu, ngọc trai, sò huyết, ngao nghêu, bào ngư có hiệu qủa. 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy: Phương pháp TT Nội dung kiến thức Số tiết giảng dạy - Thuyết trình CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT CHUNG 3 - Phát vấn NGÀNH ĐỘNG VẬT THÂN MỀM - Động não 1.1 Đặc điểm chung 1 1.2 Hình thái bên ngoài 1.2.1 Đầu 1.2.2 Chân 1 1.2.3 Màng áo 1.2.4 Vỏ 1.3 Cấu tạo bên trong 1.3.1 Hệ thần kinh 1.3.2 Hệ tiêu hoá 1 1.3.3 Hệ tuần hoàn 1.3.4 Hệ bài tiết 1.4 Sinh sản của Mollusca 1.4.1 Giới tính 1 1.4.2 Sinh đẻ và phương thức phát triển 1.4.3 Phát triển phôi 1.5 Phân loại - Thuyết trình CHƯƠNG II: KỸ THUẬT NUÔI HẦU 5 - Phát vấn - Động não 2.1 Đặc điểm sinh học 2 2.1.1 Phân bố 2.1.2 Phương thức sống 3
  4. 2.1.3 Thức ăn và phương thức bắt mồi 2.1.4 Sinh trưởng 2.1.5 Đặc điểm sinh sản của Hầu 2.1.6 Địch hại và khả năng tự bảo vệ 2.2 Kỹ thuật nuôi 3 2.2.1 Chọn bãi nuôi 2.2.2 Nguồn giống 2.2.2.1 Giống tự nhiên 2.2.2.2 Giống nhân tạo 2.2.3 Lấy giống và nuôi lớn 2.2.4 Quản lý, chăm sóc 2.2.5 Thu hoạch - Thuyết trình CHƯƠNG III: KỸ THUẬT NUÔI 5 - Phát vấn CẤY NGỌC TRAI NHÂN TẠO - Động não 3.1 Các giả thuyết tạo ngọc 2 3.1.1 Thuyết nội nhân 3.1.2 Thuyết ngoại nhân 3.1.3 Thuyết mô phân tiết ngọc 3.1.4 Các loại ngọc 1 3.2 Đặc điểm sinh học trai ngọc 3.2.1 Chuẩn bị trai mẹ 3.2.2 Chọn lọc trai mẹ 3.2.3 Cắt màng áo 1 3.2.4 Cấy nhân 3.2.5 Cấy nhân 3.2.6 Nuôi thành ngọc 1 3.2.7 Chăm sóc quản lý 3.2.8 Nuôi gây màu 3.2.9 Thu hoạch - Thuyết trình CHƯƠNG IV: KỸ THUẬT NUÔI SÒ 4 - Phát vấn HUYẾT - Động não 4
  5. 4.1. Đặc điểm sinh học 1 4.1.1 Phân bố 4.1.2 Thức ăn 4.1.3 Sinh sản 4.2 Kỹ thuật nuôi 3 4.2.1 Điều kiện bãi nuôi 4.2.2 Xây dựng bãi nuôi 4.2.3 Lấy giống 4.2.4 Thả giống 4.2. 5 Chăm sóc, quản lý 4.2.6 Thu hoạch - Thuyết trình CHƯƠNG V: KỸ THUẬT NUÔI 4 - Phát vấn NGAO, NGHÊU - Động não 5.1 Đặc điểm sinh học 2 5.1.1 Ngao dầu 5.1.2 Nghêu 5.2 Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu 2 5.2.1 Chọn điểm 5.2.2 Thả giống 5.2.3 Chăm sóc, quản lý 5.2.4 Thu hoạch - Thuyết trình CHƯƠNG VI: KỸ THUẬT NUÔI BÀO 5 - Phát vấn NGƯ - Động não 6.1 Đặc điểm sinh học 2 6.1.1 Phân bố 6.1.2 Phương thức sống 6.1.3 Thức ăn 6.1.4 Sinh trưởng 3 6.1.5 Sinh sản 6.2 Kỹ thuật nuôi 6.2.1 Giống tự nhiên 5
  6. 6.2.2 Giống nhân tạo 6.2.3 Nuôi lớn 3 - Thuyết trình CHƯƠNG VII: SINH VẬT ĐỊCH HẠI - Phát vấn VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ - Động não 7.1 Sinh vật bám 1 7.1.1 Hải miên 7.1.2 Ruột khoang 7.1.3 Thuỷ tức 7.1.4 Động vật hình rêu 7.1.5 Giun ống 7.1.6 Sun 7.1.7 Vẹm 7.1.8 Hải tiêu 7.1.9 Tảo và vi khuẩn 1 7.1.10 Phương pháp khống chế sinh vật bám 7.2 Ký sinh trùng và bệnh 7.2.1 Nguyên sinh động vật 7.2.2 Sporozoa 7.2.3 Halosporea 7.2.4 Vi khuẩn 7.2.5 Vi rút 7.2.6 Nấm 7.2.7 Platyminthes 7.2.8 Trematoda 7.2.9 Cestoida 7.2.10 Nemertinea 1 7.2.11 Nematoda 7.2.12 Mollousca 7.2.13 Crustacea 7.3 Sinh vật địch hại 7.3.1 Grastropoda 7.3.2 Cua biển 6
  7. 7.3.3 Sao biển 7. Tài liệu học tập: Hoàng Hải Thanh (2017), Giáo trình nội bộ Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Lê Minh Châu, 2017. Giáo trình công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản. Giáo trình nội bộ 2. Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản / Lê Đức Ngoan,Vũ Duy Giảng, Ngô Hữu Toàn. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2008. - 259 tr. : minh họa ; 25cm. Số ĐKCB: DV.002166 3. 3. Dương Ngọc Dương (2016), Giáo trình nội bộ - Luật và chính sách phát triển thủy sản, Khoa CNTY, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 4. Giáo trình nội bộ công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản : Dành cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản / Lê Minh Châu, Dương Ngọc Dương. - Đại học Thái Nguyên : Đại học Nông lâm, 2017. - 94 tr. ; 27cm. Số ĐKCB: NB.000396 5. Kỹ thuật nuôi tu hài. - Tái bản lần thứ nhât. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2009. - 16 tr. : minh hoạ ; 21 cm. Số ĐKCB: DB.003057 DB.003058 DB.003059. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Hoàng Hải Thanh Khoa Chăn nuôi - Thú y GV.TS 2 Trần Thị Hoan Khoa Chăn nuôi - Thú y GV.TS 3 Hà Thị Hảo Khoa Chăn nuôi - Thú y GV.ThS Thái Nguyên, ngày 4 tháng 3 năm 2017 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên TS. Trần Văn Thăng TS. Hoàng Hải Thanh 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2