Đề cương Quản trị sự thay đổi (Đại học Hoa Sen)

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
253
lượt xem
46
download

Đề cương Quản trị sự thay đổi (Đại học Hoa Sen)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cập đến các vấn đề về tính cấp thiết của sự thay đổi, lợi ích của sự thay đổi đối với tổ chức, và tác động của nó đến các cá nhân trong tổ chức và lý do tại sao các tổ chức lại tham gia vào các chương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Quản trị sự thay đổi (Đại học Hoa Sen)

 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI MSMH: QT212DV01
 2. Quy cách môn học (Course Specification)  Tên môn học: Quản trị sự thay đổi  Mã số môn học (MSMH): QT212DV01  Tổng số tiết: 42 tiết, chia ra:  Số tiết lý thuyết: 30 tiết  Số tiết bài tập: 0 tiết  Số tiết thực hành: 12 tiết  Số tín chỉ: 3  Số tiết tự học : 90 tiết
 3. Liên hệ với môn học khác • Môn học tiên quyết: Quản trị học (QT106DV01) • Môn học song hành: Hành vi tổ chức (NS206DV01)
 4. Tóm tắt nội dung môn học (Course Description) • Cung cấp cơ sở lý thuyết về sự thay đổi trong tổ chức. • Nhấn mạnh vào quá trình thay đổi chứ không phải kết quả của sự thay đổi, nội dung môn học sẽ giúp sinh viên có cách nhìn cân đối về sự thay đổi trong tổ chức. • Đề cập đến các vấn đề về tính cấp thiết của sự thay đổi, lợi ích của sự thay đổi đối với tổ chức, và tác động của nó đến các cá nhân trong tổ chức và lý do tại sao các tổ chức lại tham gia vào các chương trình thay đổi.
 5. Mục tiêu của môn học (Course Objectives) Mục tiêu của môn học là cung cấp cho người học kiến thức đầy đủ về: • Cơ sở lý thuyết của quản trị sự thay đổi • Các loại kỹ thuật thay đổi (change techniques) • Tác động của sự thay đổi đến các thành viên của tổ chức • Hiểu và khắc phục việc chống đối sự thay đ ổi
 6. Kết quả đạt được sau khi học môn này (Learning Outcomes) Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng: • Hiểu rõ khái niệm sự thay đổi trong tổ chức, quản trị sự thay đổi, và tầm quan trọng của quản trị sự thay đổi • Nắm được những phát triển gần đây trong lý thuyết và thực hành về sự thay đổi • Có khả năng đánh giá các mô hình và các lý thuyết liên quan đến văn hóa và sự thay đổi văn hóa • Nắm vững các phương pháp lãnh đạo sự thay đổi và các chiến lược khắc phục việc chống đối sự thay đổi.
 7. Phương thức tiến hành môn học (How to study this course?) Giảng bài và thực hành trên lớp Môn học này được tiến hành bằng cách giảng trên lớp, sinh viên chia thành nhóm nhỏ thảo luận với từng chủ đề. Cụ thể như sau: • Số giờ giảng là 30 tiết (70% thời lượng của môn học) được xen kẽ với 12 tiết thảo luận tình huống tại lớp. Giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các thuật ngữ. Sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh & một vài tài liệu phát thêm bằng tiếng Việt. • Trước khi đến lớp, sinh viên đọc trước ở nhà nội dung bài giảng & chương sách giáo khoa quy định trong đề cương. • Sau khi giảng xong nội dung, sinh viên sẽ thực hành ngay thông qua thảo luận nhóm & trình bày trước lớp để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm, kỹ thuật nào đó chưa. • Nếu có câu hỏi thêm hoặc cần trao đổi với giảng viên, sinh viên có thể gởi email, hoặc gặp trực tiếp với giảng viên theo lịch
 8. Tài liệu học tập Tài liệu bắt buộc • Elearn, Change management: Management extra. 2005, Pergamon Flexible Learning Tài liệu không bắt buộc • Jean Helms-Mills, Kelly Dye, Albert J. Mills, Understanding Organizational Change. 2008, Routledge
 9. Đánh giá kết quả học tập (Assessment) a) Bài tập thảo luận trên lớp • Sinh viên được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3-5 người. Mỗi nhóm sẽ được giao thảo luận 1 tình huống hoặc 1 điển cứu (case study) ngay tại lớp. • Giảng viên sẽ cho điểm bài tập thảo luận nhóm tại lớp. • Ngoài ra, sinh viên nào phát biểu hoặc đặt câu hỏi hay có thể nhận thêm điểm thưởng (tổng cộng không quá 0.5 điểm) và được cộng vào điểm bài tập thảo luận nhóm. • Phần điểm này chiếm 20% tổng số điểm của môn học.
 10. Đánh giá kết quả học tập (Assessment) b) Kiểm tra cá nhân giữa kỳ • Kiểm tra giữa kỳ sẽ tiến hành trong 60 phút. • Đề thi sẽ gồm câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết và câu hỏi tự luận về một tình huống. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. • Phần điểm này chiếm 20% tổng số điểm của môn học
 11. Đánh giá kết quả học tập (Assessment) c) Thi cuối học kỳ • Thi cuối học kỳ sẽ tiến hành trong 90 phút. • Đề thi sẽ gồm câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết và câu hỏi tự luận về một tình huống. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. • Phần điểm này chiếm 60% tổng số điểm của môn học
 12. Đánh giá kết quả học tập (Assessment) Thành Thời Tóm tắt biện pháp Trọn Thời phần lượng đánh giá g số điểm Bài tập SV chia nhóm 3-5 người Suốt quá thảo luận để thảo luận theo bài cho trình học nhóm trước. Chấm điểm theo 20% nhóm Kiểm tra cá 60 phút Trắc nghiệm và tự luận. Tuần thứ 7 nhân giữa Không sử dụng tài liệu 20% kỳ Thi cuối 90 phút Thi trắc nghiệm và tự Theo lịch học kỳ luận. Không sử dụng tài 60% của P.ĐT liệu Tổng cộng 100%
 13. Thành phần ban giảng huấn môn học • Họ và tên: Huỳnh Thiên Quốc Việt – Phòng làm việc: – Điện thoại: 0913.765.495 – Email: htqviet@hoasen.edu.vn • Lịch tiếp sinh viên: theo thông báo của giảng viên tại buổi học
 14. Kế hoạch giảng dạy (Learning Schedule) Tài liệu Tuầ Đầu đề bài giảng tham n khảo Chương 1: Tại sao phải thay đổi Why change? 1&2 1. Giới thiệu: thế giới 1. Introduction: A Chapter đang thay đổi changing world 1, 2. Tại sao phải thay đổi 2. Why change? tài liệu i)
 15. Kế hoạch giảng dạy (Learning Schedule) Tài liệu Tuần Đầu đề bài giảng tham khảo Chương 2: Cơ sở lý thuyết về quản trị sự thay đổi Change Management Theory 3&4 1. Lý thuyết về quản 1. Early management Chapter trị trước đây và bản theories and the 2, tài liệu chất thay đổi của changing nature of ii) công việc work 2. Các mô hình thay 2. Traditional models of đổi truyền thống change
 16. Kế hoạch giảng dạy (Learning Schedule) Tài liệu Tuần Đầu đề bài giảng tham khảo Chương 3: Các điều kiện của sự thay đổi The conditions for change 5&6 1. Động lực của sự 1. The impetus for Chapter thay đổi change 2, tài 2. Các yếu tố môi 2. Environmental liệu i) trường ảnh changes hưởng đến sự thay đổi
 17. Kế hoạch giảng dạy (Learning Schedule) Tài liệu Tuầ Đầu đề bài giảng tham n khảo Chương 4: Quy trình của sự thay đổi Process for change 7&9 1. Sự chấp thuận của 1. Gaining approval Chapter Ban giám đốc 2. Developing the 3, tài liệu 2. Triển khai chiến change strategy i) lược thay đổi 3. Making the 3. Làm cho tổ chức organisation move chuyển động
 18. Kế hoạch giảng dạy (Learning Schedule) Tài liệu Tuần Đầu đề bài giảng tham khảo 8 Nghỉ để kiểm tra giữa kỳ các môn khác
 19. Kế hoạch giảng dạy (Learning Schedule) Tài liệu Tuầ Đầu đề bài giảng tham n khảo Chương 5: Thay đổi cá nhân và thay đổi tổ chức Individual and organisational change 10& 1. Thay đổi cá nhân 1. Changing the Chapter 11 2. Thay đổi văn hóa individual 4, tài 2. Changing the liệu i) culture
 20. Kế hoạch giảng dạy (Learning Schedule) Tài liệu Tuần Đầu đề bài giảng tham khảo Chương 6: Các kỹ thuật thay đổi bền vững Techniques for sustainable change 12, 1. Các chiến lược 1. Launch strategies Chapter 5, 13&1 thay đổi 2. Styles of managing tài liệu i) 4 2. Các phong cách change quản lý sự thay đổi 3. Overcoming 3. Khắc phục sự resistance to change phản kháng đối với sự thay đổi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản