intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt tuyến vú và vét hạch nách tại Khoa Ngoại vú Bệnh viện K

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
126
lượt xem
23
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt tuyến vú và vét hạch nách tại Khoa Ngoại vú Bệnh viện K

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài tốt nghiệp "Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt tuyến vú và vét hạch nách tại Khoa Ngoại vú Bệnh viện K" gồm có 2 chương cụ thể như sau: Chương 1 - Tổng quan về ung thư vú, chương 2 - Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt tuyến vú và vét hạch nách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt tuyến vú và vét hạch nách tại Khoa Ngoại vú Bệnh viện K

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---***---<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ<br /> CẮT TUYẾN VÚ VÀ VÉT HẠCH NÁCH<br /> TẠI KHOA NGOẠI VÚ BỆNH VIỆN K<br /> <br /> Sinh viên thực hiện : PHẠM THỊ GIANG<br /> MSV<br /> <br /> : B00144<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điều dƣỡng<br /> <br /> Hà Nội 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---***---<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ<br /> CẮT TUYẾN VÚ VÀ VÉT HẠCH NÁCH<br /> TẠI KHOA NGOẠI VÚ BỆNH VIỆN K<br /> <br /> Ngƣời HDKH<br /> <br /> : Th.S. PHẠM HỒNG KHOA<br /> <br /> Sinh viên thực hiện : PHẠM THỊ GIANG<br /> MSV<br /> <br /> : B00144<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điều dƣỡng<br /> <br /> Hà Nội 2012<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn tới:<br /> - Đảng ủy, Ban giám hiệu, khoa điều dƣỡng đại học Thăng Long đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành chuyên đề.<br /> - Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths. Phạm Hồng Khoa,<br /> ngƣời thầy đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện cho tôi trong<br /> suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.<br /> - Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bác sĩ, điều dƣỡng viên, nhân viên khoa<br /> Ngoại vú - bệnh viện K đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập,<br /> nghiên cứu chuyên đề này.<br /> Sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình và những ngƣời thân yêu,<br /> những bạn bè đã luôn ở bên, động viên giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012<br /> Học viên<br /> <br /> Phạm Thị Giang<br /> <br /> BẢNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Ký hiệu viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> <br /> BN<br /> <br /> Bệnh nhân<br /> <br /> KQMĐ<br /> <br /> Kết quả mong đợi<br /> <br /> TD<br /> <br /> Theo dõi<br /> <br /> UT<br /> <br /> Ung thƣ<br /> <br /> UTV<br /> <br /> Ung thƣ vú<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤCLỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UNG THƢ VÚ ...................................................2<br /> 1.1. Giải phẫu – sinh lý tuyến vú .............................................................................2<br /> 1.1.1. Giải phẫu tuyến vú ở phụ nữ trƣởng thành. ...............................................2<br /> 1.1.2. Sinh lý tuyến vú .........................................................................................3<br /> 1.2. Ung thƣ vú là gì ................................................................................................ 4<br /> 1.3. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ gây UTV ....................................................4<br /> 1.3.1. Dịch tễ học .................................................................................................4<br /> 1.3.2. Các yếu tố nguy cơ ....................................................................................4<br /> 1.4. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh ung thƣ vú. ..............................5<br /> 1.4.1. Đặc điểm lâm sàng.....................................................................................5<br /> 1.4.2. Đặc điểm cận lâm sàng. .............................................................................6<br /> 1.5. Các giai đoạn của UTV ....................................................................................7<br /> 1.5.1. Giai đoạn O ................................................................................................ 7<br /> 1.5.2. Giai đoạn I .................................................................................................8<br /> 1.5.3. Giai đoạn II ................................................................................................ 8<br /> 1.5.4. Giai đoạn III ...............................................................................................8<br /> 1.5.5. Giai đoạn IV...............................................................................................8<br /> 1.6. Sàng lọc và phát hiện sớm UTV.......................................................................8<br /> 1.6.1 Tự khám vú. ................................................................................................ 8<br /> 1.6.2 Khám lâm sàng ...........................................................................................8<br /> 1.6.3 Chụp vú .......................................................................................................8<br /> 1.7. Phƣơng pháp điều trị UTV. ..............................................................................9<br /> 1.8. Biến chứng sau phẫu thuật .............................................................................10<br /> CHƢƠNG 2:THEO DÕI, CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ<br /> CẮT TUYẾN VÚ VÀ VÉT HẠCH NÁCH ...................................12<br /> 2.1. Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật .............................................................. 12<br /> 2.1.1. Mục đích theo dõi và chăm sóc. .............................................................. 12<br /> 2.1.2. Các vấn đề cần theo dõi và chăm sóc. .....................................................13<br /> 2.2. Quy trình điều dƣỡng về chăm sóc và theo dõi ngƣời bệnh sau mổ ............18<br /> 2.2.1. Nhận định .................................................................................................18<br /> 2.2.2. Chẩn đoán điều dƣỡng. ............................................................................20<br /> 2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc. ..........................................................................20<br /> 2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc. .................................................................22<br /> 2.2.5. Đánh giá ..................................................................................................25<br /> 2.3. Tình huống......................................................................................................25<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................32<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản