intTypePromotion=1

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Kiến thức, thái độ thực hành dinh dưỡng thai kỳ của thai phụ tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
206
lượt xem
41
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Kiến thức, thái độ thực hành dinh dưỡng thai kỳ của thai phụ tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài “Kiến thức, thái độ thực hành dinh dưỡng thai kỳ của thai phụ tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” được nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai của thai phụ đến khám tại khoa Phụ sản – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Kiến thức, thái độ thực hành dinh dưỡng thai kỳ của thai phụ tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƢỠNG<br /> <br /> LẠI THỊ THÚY NGA<br /> MÃ SINH VIÊN: B00139<br /> <br /> KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƢỠNG THAI KỲ<br /> CỦA THAI PHỤ ĐẾN KHÁM TẠI KHOA PHỤ SẢN<br /> BỆNH VIỆN 108<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Ngƣời HDKH: TS. BS. Đặng Vĩnh Dũng<br /> <br /> HÀ NỘI, THÁNG 12/2013<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cám ơn thầy Đặng Vĩnh<br /> Dũng đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành Đề tài tốt nghiệp.<br /> Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo trong Bộ môn Khoa học sức khỏe Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Thăng Long đã giúp đỡ em trong quá trình<br /> thực hiện đề tài.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> LẠI THỊ THÚY NGA<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> NHỮNG TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> BMI : Chỉ số khối cơ thể ( Body Mass Index )<br /> SKSS: Sức khỏe sinh sản<br /> TWQĐ: Trung ương Quân đội<br /> WHO: Tổ chức Y tế thế giới<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN ................................................................................................. 3<br /> 1. Quá trình hình thành, phát triển thai và sinh lý thai nhi .................................................. 3<br /> 2. Những đáp ứng của cơ thể người mẹ khi có thai. ........................................................... 3<br /> 3. Nhu cầu dinh dưỡng trong thai kỳ và những bất thường liên quan đến chế độ dinh<br /> dưỡng ................................................................................................................................... 4<br /> 3.1. Nhu cầu về dinh dưỡng trong thai kỳ. .......................................................................... 4<br /> 3.2.Những bất thường liên quan đến chế độ dinh dưỡng. ................................................... 6<br /> 3.3. Biện pháp chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ trong thời gian mang thai: ...................... 8<br /> 4. Nghiên cứu về dinh dưỡng thai kỳ ở trên thế giới và Việt Nam ..................................... 9<br /> Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................. 11<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................... 11<br /> 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................................................ 11<br /> 2.3. Thiết kế nghiên cứu ...................................................................................................... 11<br /> 2.4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 11<br /> 2.5. Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................................... 11<br /> 2.6. Công cụ thu thập thông tin: .......................................................................................... 11<br /> 2.7. Xử lý số liệu ................................................................................................................. 11<br /> 2.8. Các biến số nghiên cứu, các khái niệm dùng trong nghiên cứu ................................... 12<br /> 2.8.1. Các biến số nghiên cứu ............................................................................................. 12<br /> 2.8.2. Đánh giá điểm kiến thức về dinh dưỡng thai nghén.................................................. 13<br /> 2.8.3. Đánh giá điểm thực hành dinh dưỡng thai kỳ ........................................................... 13<br /> 2.9. Khía cạnh đạo đức của đề tài ........................................................................................ 13<br /> Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................................ 14<br /> 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 14<br /> 3.1.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu.................................................................................. 14<br /> 3.1.2. Chỉ số BMI trước sinh ............................................................................................... 14<br /> 3.1.3. Nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu..................................................................... 14<br /> 3.1.4. Trình độ văn hóa của đối tượng nghiên cứu ............................................................. 14<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 3.1.5. PARA của đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 15<br /> 3.2. Thực trạng nhận thức dinh dưỡng ................................................................................ 15<br /> 3.3. Tăng cân thai kỳ của đối tượng nghiên cứu ................................................................. 15<br /> 3.3.1. BMI trước sinh thấp .................................................................................................. 15<br /> 3.3.2. BMI trước sinh bình thường ...................................................................................... 15<br /> 3.3.3. BMI trước sinh thừa cân ........................................................................................... 15<br /> 3.3.4. Mối liên quan giữa tăng cân với thực hành .............................................................. 16<br /> 3.4. Tuổi thai lúc sinh và cân nặng ...................................................................................... 16<br /> 3.5. Mối liên quan giữa số lần sinh với thực hành đúng ..................................................... 16<br /> 3.6. Mối liên quan giữa trình độ văn hóa và hiểu biết về dinh dưỡng ................................ 16<br /> 3.7. Mối liên quan giữa trình độ văn hóa và thái độ thực hành dinh dưỡng ....................... 16<br /> Chƣơng 4: BÀN LUẬN ..................................................................................................... 17<br /> 1. Về đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ................................................................ 17<br /> 2.Về thực trạng nhận thức dinh dưỡng ................................................................................ 18<br /> 3. Về tăng cân thai kỳ của đối tượng nghiên cứu. ............................................................... 19<br /> 4. Về mối liên quan giữa tăng cân với thực hành. .............................................................. 19<br /> 5. Về tuổi thai lúc sinh và cân nặng .................................................................................. 19<br /> 6. Về mối liên quan giữa số lần sinh với thực hành đúng. .................................................. 20<br /> 7. Về mối liên quan giữa trình độ văn hóa và hiểu biết về dinh dưỡng. ............................. 20<br /> 8.Về mối liên quan giữa trình độ văn hóa và thái độ thực hành dinh dưỡng. ..................... 20<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 21<br /> KIẾN NGHỊ ....................................................................................................................... 22<br /> Phụ lục ................................................................................................................................ 23<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 29<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2