intTypePromotion=1

Đề tài tốt nghiệp hệ cử nhân VHVL: Biến chứng của bệnh nhân được vô cảm bằng gây tê tủy sống và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam:

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
92
lượt xem
20
download

Đề tài tốt nghiệp hệ cử nhân VHVL: Biến chứng của bệnh nhân được vô cảm bằng gây tê tủy sống và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam:

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này được thực hiện nhằm 2 mục tiêu: Mô tả biến chứng của bệnh nhân được vô cảm bằng gây tê tủy sống, tại bệnh viện thể thao Việt Nam từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2013, mô tả một số yếu tố liên quan với biến chứng sau phẫu thuật gây tê tủy sống ở những bệnh nhân trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp hệ cử nhân VHVL: Biến chứng của bệnh nhân được vô cảm bằng gây tê tủy sống và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN DIỀU DƢỠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LAN<br /> Mã sinh viên B00219<br /> <br /> BIÕN CHøNG CñA BÖNH NH¢N §¦îC V¤ C¶M<br /> B»NG G¢Y T£ TñY SèNG Vµ MéT Sè YÕU Tè LI£N QUAN<br /> T¹I BÖNH VI£N THÓ THAO VI£T NAM<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN VLVH<br /> <br /> Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE<br /> BỘ MÔN DIỀU DƢỠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LAN<br /> Mã sinh viên B00219<br /> <br /> BIÕN CHøNG CñA BÖNH NH¢N §¦îC V¤ C¶M<br /> B»NG G¢Y T£ TñY SèNG Vµ MéT Sè YÕU Tè LI£N QUAN<br /> T¹I BÖNH VI£N THÓ THAO VI£T NAM<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN VLVH<br /> <br /> Ngƣời HDKH: Ths Hà Ngọc Quân<br /> <br /> Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này<br /> Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc trƣờng đai học Thăng Long,<br /> bộ môn Điều Dƣỡng, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi tham gia khoá học.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo thể thao Việt Nam, khoa gây mê hồi<br /> sức, khoa ngoại tổng hợp, khoa ngoại chấn thƣơng đã tạo mọi điều kiện về vật chất,<br /> tinh thần, cổ vũ động viên tôi học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phạm Thị Minh Đức ngƣời<br /> thầy luôn tận tâm với nghề, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, cũng nhƣ thực<br /> hiện luận văn này.<br /> Tôi xin cảm ơn đến Ths Hà Ngọc Quân ngƣời thầy mẫu mực đã hết lòng<br /> truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu, tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt<br /> quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô trong hội đồng chấm luận văn.<br /> Những ngƣời Thầy đã đóng góp, truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu<br /> trong suốt quá trình học tập và thực hiện.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ, anh chị em, bạn bè<br /> đồng nghiệp và những ngƣời thân. Nhất là chồng và con trai đã chia sẻ, hết lòng<br /> giúp đỡ động viên, tạo mọi điều kiện cho tôi học tập và hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Lan<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BC<br /> <br /> : Biến chứng<br /> <br /> BN<br /> <br /> : Bệnh nhân<br /> <br /> CS<br /> <br /> : Cột sống<br /> <br /> DNT<br /> <br /> : Dịch não tuỷ<br /> <br /> GTTS<br /> <br /> : Gây tê tủy sống<br /> <br /> HA<br /> <br /> : Huyết áp<br /> <br /> NC<br /> <br /> : Nghiên cứu<br /> <br /> SpO2<br /> <br /> : Độ bão hoà oxy máu mao mạch<br /> <br /> TB<br /> <br /> : Trung Bình<br /> <br /> TS<br /> <br /> : Tủy sống<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................1<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN .........................................................................................2<br /> 1.1. MỘT VÀI ĐIỂM MỐC LỊCH SỬ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÊ TỦY SỐNG .....2<br /> 1.2. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GTTS....................................3<br /> 1.2.1. Cột sống ......................................................................................................3<br /> 1.2.2. Các dây chằng và màng ..............................................................................4<br /> 1.2.3. Các khoang .................................................................................................6<br /> 1.2.4. Tủy sống .....................................................................................................6<br /> 1.2.5. Dịch não tủy ...............................................................................................7<br /> 1.2.6 Phân phối tiết đoạn ......................................................................................8<br /> 1.2.7. Hệ thần kinh thực vật .................................................................................9<br /> 1.3. BIẾN CHỨNG CỦA GTTS .............................................................................9<br /> 1.3.1. Nhức đầu ....................................................................................................9<br /> 1.3.2. Đau lƣng ...................................................................................................10<br /> 1.3.3. Hạ huyết áp ...............................................................................................10<br /> 1.3.4. Hô hấp giảm .............................................................................................10<br /> 1.3.5. Nôn,buồn nôn ...........................................................................................11<br /> 1.3.6. Bí tiểu .......................................................................................................11<br /> 1.3.7. Nhiễm trùng ..............................................................................................11<br /> 1.3.8. Di chứng thần kinh ...................................................................................11<br /> 1.4 CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ THÔNG THƢỜNG .........................11<br /> 1.4.1 Vận chuyển BN, thay đổi tƣ thế ................................................................12<br /> 1.4.2. Giƣờng, phòng BN ...................................................................................12<br /> 1.4.3. Dấu sinh tồn..............................................................................................12<br /> 1.4.4. Sự vận động ..............................................................................................12<br /> 1.4.5. Lƣợng xuất nhập.......................................................................................12<br /> 1.4.6. Nƣớc tiểu ..................................................................................................13<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2