intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì I môn Giáo dục công dân lớp 8 (năm học 2015-2016)

Chia sẻ: Laxa Gemma | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

276
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh "Đề thi học kì I môn Giáo dục công dân lớp 8 (năm học 2015-2016)". Đề thi gồm có hai phần trắc nghiệm và phần tự luận. Phần trắc nghiệm có 6 câu hỏi và phần tự luận có 3 câu hỏi. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì I môn Giáo dục công dân lớp 8 (năm học 2015-2016)

  1.    ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN ­ LỚP 8 Năm học: 2015 – 2016 (Thời gian 45 phút, không kể  thời gian giao đề) I.MỤC TIÊU ­ Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức môn Giáo dục công dân bao gồm các  bài: từ bài 1 và bài 12, lớp 8 so với yêu cầu của chương trình. Từ bài kiểm tra học sinh tự  đánh giá quá trình học tập, tự điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân. ­ Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương  pháp,hình thức dạy học nếu thấy cần thiết 1.Kiến thức HS hiểu và trình bày, liên hệ các kiến thức cơ bản về tôn trọng lẽ phải, liêm khiết,  tôn trọng người khác, giữ chữ tín, pháp luật và kỷ luật, xây dựng tình bạn trong sang lành  mạnh, tích chực tham gia các hoạt động chính trị­xã hội, tôn trọng và học hỏi các dân tộc  khác, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, tự lập, lao động tự giác  sang tạo, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 2.Kĩ năng Rèn cho HS các kĩ năng: trình bày vấn đề, kĩ năng nhận biết, kỹ năng giải thích 3.Thái độ Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh  Học sinh nghiêm túc vận dụng kiến thức để làm bài II.MA TRẬN    Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Nội dung Biết thế    nào là tôn  1. Tôn trọng  trọng người  người khác khác Số câu 1 1 Số điểm 0,5 0,5 % 5% 5% 2. Tôn trọng  ­Hiểu được hành  và học hỏi  vi thể hiện tôn  các dân tộc  trọng và học hỏi  khác các dân tộc khác Số câu 1 1 Số điểm 0,5 0,5 % 5% 5%
  2. Hiểu được  Biết được  Biết được  thế nào là  3. Gữ chữ  cách giữ  thế nào là  giữ chữ tín  tín chữ tín như  giữ chữ tín qua câu ca  thế nào dao, tục ngữ Số câu 1 1/2 1/2 2 Số điểm 0,5 1 1 2,5 % 5% 10% 10% 25% Biết được  4. Pháp luật,  hành vi vi  kỷ luật phạm pháp  luật Số câu 1 1 Số điểm 0,5 0,5 % 5% 5% Hiểu được hành  5.Xây dựng  vi thể hiện xây  tình bạn  dựng tình bạn  trong sáng,  trong sáng lành  lành mạnh mạnh Số câu 1 1 Số điểm 0,5 0,5 % 5% 5% Biết được  Biết được  Hiểu được  các biểu  Lao động tự  vì sao phải  hành vi thể  hiện của  giác và sang  lao động tự  hiện lao  lao động tự  tạo giác, sáng  động tự giác,  giác sáng  tạo sáng, tạo tạo Số câu 1 1/2 1/2 2 Số điểm 0,5 1 1 2,5 % 5% 10% 10% 25% Biết cách  Biết được  giải quyết  6. Quyền và  quyền và  tình huống  nghĩa vụ của  nghĩa vụ  về quyền  công dân  của con  và nghĩa vụ  trong gia  cháu trong  của công  đình gia đình dân trong  gia đình Số câu 1/2 1/2 1 Số điểm 1 2 3 % 10% 20% 30% Tổng Số câu 3/2 2 1 1/2 9 4 Số điểm 3 1 2 2 10 2 % 30% 10% 20% 20% 100% 20%
  3. ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GDCD ­ LỚP 8 Năm học: 2015 – 2016 (Thời gian 45 phút, không kể  thời gian giao đề) PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1. Câu ca dao: " Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người  cười" khuyên ta điều gì ? A.Tôn trọng lẽ phải      B.Liêm khiết C.Giữ chữ tín D.Tôn trọng người khác Câu 2 ( 0,5đ):  Trong các việc làm sau, việc làm thể hiện sự tôn trọng, học hỏi các dân  tộc khác là: A.Tìm hiểu phong tục các nước. B.  Nói tiếng Việt xen lẫn tiếng nước  ngoài. C. Chỉ dùng hàng ngoại.                         D.  Ăn mặc theo các siêu sao. Câu 3 ( 0,5đ):  Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình ta phải: A.Làm hết mọi việc B.Biết giữ lời hứa, làm tốt nhiệm vụ  của mình C. Không bao giờ hứa với ai điều gì cả D. Không tiếp xúc với ai. Câu 4.(0,5đ): Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật? A.Đi xe đạp trong sân trường B.Đi học muộn C.Nói chuyện trong giờ học D.Vượt đèn đỏ Câu 5. (0,5đ):Trường hợp nào thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh ? A.Bảo vệ nhau trong mọi trường hợp B.Gúp đỡ nhau khi gặp khó khăn C. Bao che việc xấu giúp bạn D. Làm bài hộ bạn Câu 6.(0,5đ): Biểu hiện nào sau đây thể hiện người lao động tự giác và sáng tạo ? A.Thụ động, máy móc, rập khuôn, bảo  B.Dựa dẫm vào bạn khi phát biểu ý  thủ, trì trệ kiến của lớp C.Luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới  D. Chỉ nghe theo lời nói người khác ít  tạo ra hiệu quả tốt suy nghĩ PHẦN II­ TỰ LUẬN ( 7 điểm) Câu 1: (2 điểm) Thế nào là giữ chữ tín? Nêu 2 câu ca dao tục ngữ nói về giữ chữ tín.?  Câu 2: (2 điểm) Tại sao cần phải lao động tự giác và  sáng tạo ? Em hãy nêu 2 việc làm của mình thể  hiện tính sáng tạo trong học tập.  Câu 3: (3 điểm) a) Em hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ?  b)Tình huống: Hoài sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một nên bố mẹ rất  chiều chuộng và thoả mãn mọi đòi hỏi của Hoài. Hoài đua đòi ăn chơi, hút thuốc lá rồi bị  nghiện ma tuý. Theo em, ai là người có lỗi trong việc này? Vì sao? 
  4. ­­­­Hết­­­­­ HƯƠNG DÂN CH ́ ̃ ẤM ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN GDCD ­ LỚP 8 Năm học : 2015­2016 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D A B D B C Điêm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II. TỰ LUẬN Câu Nội dung Điểm Khái niệm giữ chữ tín:Giữ chữ tín là coi trọng lỏng tin  của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin  1 tưởng lẫn nhau. 2 câu ca dao, tục ngữ nói về giữ chữ tín: 1 ­ Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm  (2 điểm) đậu rồi lại bay. 0,5 ­ Một lần thất tín, vạn lần thất tin. 0,5  ( Có thể 1 số câu khác nói về giữ chữ tín do học sinh tự  lấy, mỗi câu 0,5 điểm) 2 Vì : (2 điểm) ­ Tiếp thu được kiến thức, kỹ năng ngày càng thuần  thục 1 ­ Phẩm chất năng lực cá nhân được hoàn thiện phát triển ­ Chất lượng, hiệu quả học tập lao đông nâng cao ̣ Hai việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học  0,5 tập:+Cải tiến phương pháp học tập của mình để phù  hợp với bộ môn      + Trao đổi kinh nghiệm với người khác, bạn bè để  0,5 cùng tiến bộ. 3 Quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha  1 (3 điểm) mẹ:Con, cháu có bổn phận yêu quí, kính trọng, biết  ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc  0,5 nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà. Nghiêm cấm hành vi xúc  0,5 phạm cha mẹ, ông bà.
  5. Người có lỗi trong việc này: ­ Hoài .                                                                         ­ Cha mẹ Hoài.                                                            0,25 Vì: ­Hoài đua đòi ăn chơi.  0,25       ­Cha mẹ Hoài quá nuông chiều ;  0,25       ­Cha mẹ Hoài buông lỏng việc quản lý con;  0,25      ­Cha mẹ Hoài không biết kết hợp giữa gia đình với  nhà trường để có biện pháp giáo dục Hoài.  ­­­­­HẾT­­­­
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=276

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2