Đề thi số 1 Môn thi: Kỹ thuật Truyền số liệu

Chia sẻ: NGOC NGUYEN VAN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
308
lượt xem
75
download

Đề thi số 1 Môn thi: Kỹ thuật Truyền số liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế các mã khối tuyến tính (7,4) và đánh giá lực của mã Bao gồm các bước: - Xác lập ma trận sinh G - Sinh ra toàn bộ không gian mã - Tìm ma trận kiểm tra chuyển vị HT - Tính các khả năng phát hiện e và sửa lỗi t tối đa, đồng thời a và b - Tính xác suất lỗi không phát hiện được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi số 1 Môn thi: Kỹ thuật Truyền số liệu

  1. Lớp 02 ĐT Đề thi số 1 Khoa ĐTVT Tên: Môn thi: Kỹ thuật Truyền số liệu Thời gian: 60 phút Ngô Văn Sỹ (Không sử dụng tài liệu) Câu 1: Trình bày tóm tắt cấu trúc và nguyên lý hoạt động của MODEM phát Câu 2: Thiết kế các mã khối tuyến tính (7,4) và đánh giá lực của mã Bao gồm các bước: - Xác lập ma trận sinh G - Sinh ra toàn bộ không gian mã - Tìm ma trận kiểm tra chuyển vị HT - Tính các khả năng phát hiện e và sửa lỗi t tối đa, đồng thời α và β - Tính xác suất lỗi không phát hiện được ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Lớp 02ĐT Đề thi số 2 Khoa ĐTVT Tên: Môn thi: Kỹ thuật Truyền số liệu Thời gian: 60 phút Ngô Văn Sỹ (Không sử dụng tài liệu) Câu 1: Trình bày tóm tắt cấu trúc và nguyên lý hoạt động của MODEM thu Câu 2: Thiết kế các mã khối tuyến tính (8,4) và đánh giá lực của mã Bao gồm các bước: - Xác lập ma trận sinh G - Sinh ra toàn bộ không gian mã - Tìm ma trận kiểm tra chuyển vị HT - Tính các khả năng phát hiện e và sửa lỗi t tối đa, đồng thời α và β - Tính xác suất lỗi không phát hiện được
  2. Lớp 02 ĐT Đề thi số 3 Khoa ĐTVT Tên: Môn thi: Kỹ thuật Truyền số liệu Thời gian: 60 phút Ngô Văn Sỹ (Không sử dụng tài liệu) Câu 1: Các nguyên tắc trao đổi thông tin trong mô hình OSI (giữa các đơn nguyên ngang hàng, giữa các lớp, giữa người sử dụng và mạng) Câu 2: Thiết kế các mã khối tuyến tính (8,3) và đánh giá lực của mã Bao gồm các bước: - Xác lập ma trận sinh G - Sinh ra toàn bộ không gian mã - Tìm ma trận kiểm tra chuyển vị HT - Tính các khả năng phát hiện e và sửa lỗi t tối đa, đồng thời α và β - Tính xác suất lỗi không phát hiện được ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Lớp 02ĐT Đề thi số 4 Khoa ĐTVT Tên: Môn thi: Kỹ thuật Truyền số liệu Thời gian: 60 phút Ngô Văn Sỹ (Không sử dụng tài liệu) Câu 1: Các chức năng của các lớp được khuyến nghị trong mô hình OSI Câu 2: Thiết kế các mã khối tuyến tính (7,3) và đánh giá lực của mã Bao gồm các bước: - Xác lập ma trận sinh G - Sinh ra toàn bộ không gian mã - Tìm ma trận kiểm tra chuyển vị HT - Tính các khả năng phát hiện e và sửa lỗi t tối đa, đồng thời α và β Tính xác suất lỗi không phát hiện được

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản