Giáo án đại số 12: LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao )

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
193
lượt xem
28
download

Giáo án đại số 12: LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : - Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học - Làm được các bài tập sách giáo khoa. + Về kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức. + Về tư duy và thái độ: - Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số 12: LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao )

  1. Giáo án đại số 12: ChươngIV §1 LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao ) I. Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : - Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học - Làm được các bài tập sách giáo khoa. + Về kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức. + Về tư duy và thái độ: - Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. + Học sinh: Các kiến thức đã học về các tập hợp số. III. Phương pháp: Thuyết giảng, gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm.
  2. IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, điểm danh. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: cho z = - 2 + 3i Hãy tính : 1+z+z ,2 2 z GV gọi HS lên bảng giải. GV nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động 1: giải bài tập 10 ( chứng minh ) TG Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng học sinh giáo viên GV ghi đề bài LUYỆN tập 10 TẬP HS lắng nghe 5’ GV nhắc lại Bài10.CMR  số nhận xét: phức z  1: z' 1+z+z +..+z =w zw = z’ 2 9  HS nêu hướng z 10 = zz 11 giải Gọi HS nêu hướng giải Giải: HS lên bảng giải
  3. Gọi HS lên bảng giải (1+z+z +..+z )(z- 2 9 1) = z+z +..+z - 2 10 (1+z+..+z ) 9 =z -1 10 GV nhận xét và 1+z+z +..+z 2 9  kết luận 10 = zz 11 Hoạt động 2 : giải bài tập 11 ( hỏi số sau là số thực hay số ảo , với số phức z tùy ý ) TG Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng học sinh giáo viên GV ghi đề bài Bài 11 : 10’ tập 11 a,c GV cung cấp cho a)  z'  = z' HS  = z +z 2 2 2 z2  z z z
  4. Từ = z . z ' , gọi =z + 2 2 z  = = z . z = z.z z 2 z .z ' zz HS nhận xét =z z + z là số 2 2 2  z  = ? 2 thực GV: làm sao biết HS: nếu z = c) thì z số phức có thể là z là số thực  z2  z2 2  z2  z =    1  z.z  số thực hay số 1  z.z   nếu z = - z thì ảo? 2 z  z2 = =- z là số ảo 1  z.z GV: gọi 2 HS lên 2 z2  z HS1 : lên bảng 1  z.z tìm số phức liên HS2 : lên bảng 2 z2  z hợp là số ảo  1  z.z HS : nhận xét GV: gọi HS nhận xét lại HS : nêu hướng GV: giảng giải … và kết luận GV: gọi HS nêu hướng giải quyết
  5. câu b và nêu pp giải để HS về nhà giải Hoạt động 3: giải bài tập 12 ( xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn các số phức z thỏa mãn các điều kiện TG Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng học sinh giáo viên GV: ghi đề bài Bài 12: 10’ tập 12 a,d a) z là số thực HS: z = a - b + 2 2 2 2 GV: số phức z = 2abi âm a+bi thì số phức a 2  b 2  0  ab  0 z =? 2 HS: 2ab = 0 và a - 2 a = 0 và b 0   GV: vậy z là số b < 0 2 2 Vậy tập hợp các thực âm thì a,b điểm biểu diễn có điều kiện gì ? HS1: lên bảng số phức z là trục GV: gọi HS1 lên
  6. bảng giải. giải. Oy trừ điểm O(0;0) 1 GV: để là số zi 1 là số ảo z-i là số ảo d) HS: ảo thì ?  z i GV: gọi HS2 lên … z-i là số ảo  ……. bảng giải và z  i  GV: gọi HS nhận HS2 : lên bảng z là số ảo và  giải xét z i GV: giảng giải Vậy tập hợp các và kết luận điểm bd số HS : nhận xét phức z là trục GV: tt câu a, nếu ảo trừ điểm z là số thực 2 HS : trả lời I(0 ;1) dương hay số phức thì ntn ? GV: kết lại pp cho HS về tự làm Hoạt động 4 : giải bài tập 13 ( giải phương trình ẩn z )
  7. TG Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng học sinh giáo viên GV ghi đề bài Bài 13: giải 13’ tập 13 a,b,d iz = -2 + i phương trình HS:  GV gọi HS nêu a) iz + 2 – i = 0 2i z=  i cách giải a iz = -2 + i  HS: trả lời 2i i ( 2  i ) z= =  HS1: lên bảng i2 i GV: làm sao để = 1 + 2i khử i dưới mẫu HS: chuyển vế GV: gọi HS lên đặt z chung b) (2+3i)z = z – 1 bảng ……. (1+3i)z = - 1  (  i z= 1  1 i = (1  31)(13)3i)  i 3 =  110 3i = - 10  1 GV: gọi HS nêu HS: phương pp giải b 3 + 10 i d)(iz- trình tích ….. GV: lưu ý HS 1)(z+3i)( z - nhân mẫu 1+3i 2+3i)=0 với liên hợp của 2HS: lên bảng nó là 1-3i để rut
  8. gọn số phức HS: nhận xét iz  1  0    z  3i  0  z  2  3i  0 GV: gọi HS nêu  pp giải d  z  i  z  i   z  3i   z  3i    z  2  3i  z  2  3i   GV: gọi HS lên bảng giải b,d GV: gọi HS nhận xét bài làm của các bạn GV: giảng giải lại và kết luận. 4. Củng cố toàn bài: ( 2’) GV nhắc lại :
  9. + nếu z = thì zlà số thực ; nếu z = - z thì z là số ảo z +nhắc lại về cách giải phương trình ẩn z 5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà: làm phần còn lại BT 11,12,13 và BT14,15,16 SGK, học bài và xem bài mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản