intTypePromotion=1

Giáo án Hình Học lớp 10: CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP THỂ TÍCH TRONG KHÔNG GIANMẶT TRỤ

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
109
lượt xem
9
download

Giáo án Hình Học lớp 10: CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP THỂ TÍCH TRONG KHÔNG GIANMẶT TRỤ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẶT TRỤ 1) Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và thiết diện qua trục là một hình vuông. a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ b) Tính thể tích của khối trụ 2) Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ b) Tính thể tích của khối trụ c) Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trụ 3cm. Hãy tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP THỂ TÍCH TRONG KHÔNG GIANMẶT TRỤ

  1. CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP THỂ TÍCH TRONG KHÔNG GIAN MẶT TRỤ 1) Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và thiết diện qua trục là một hình vuông. a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ b) Tính thể tích của khối trụ 2) Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ b) Tính thể tích của khối trụ c) Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trụ 3cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên 3) Một hình trụ có bán kính r và chiều cao h = r 3 a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ b) Tính thể tích của khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho c) Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng 300. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ 4) Cho một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính R, chiều cao hình trụ là R 2 . a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ b) Tính thể tích của khối trụ 5) Một hình trụ có bán kính đáy bằng 50cm và có chiều cao h = 50cm. a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ b) Tính thể tích của khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho c) Một đoạn thẳng có chiều dài 100cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách từ đoạn thẳng đó đến trục hình trụ BIÊN SOẠN : ph¹m th¸i – 0944 267 789
  2. CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP THỂ TÍCH TRONG KHÔNG GIAN MẶT CẦU 6) Cho một tứ diện đều có cạnh là a . 1. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 2. Tính S mặt cầu. 3. Tính V khối cầu tương ứng. 7) Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là a ,cạnh bên hợp với mặt đáy một góc 600 . a) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. b) Tính S mặt cầu c) Tính V khối cầu tương ứng. 8) Cho tứ diện ABCD có DA = 5a và vuông góc với mp(ABC),  ABC vuông tại B và AB = 3a, BC = 4a. a) Xác định mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D.Tính bán kính của mặt cầu nói trên. Tính diện tích và thể tích của mặt cầu 9) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. a) Xác định mặt cầu đi qua 5 điểm A, B, C, D, S b) Tính bán kính của mặt cầu nói trên. Tính diện tích và thể tích của mặt cầu Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hính vuông cạnh bằng a. 10) SA = 2a và vuông góc với mp(ABCD). a) Xác định mặt cầu đi qua 5 điểm A, B, C, D, S.Tính bán kính của mặt cầu nói trên. Tính diện tích và thể tích của mặt BIÊN SOẠN : ph¹m th¸i – 0944 267 789
  3. CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP THỂ TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a.Hình 11) chiếu của A’ xuống (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .Cho BÂA '  450 . a) C/m BCC’B’ là hình chữ nhật . b) Tính S xq của hình lăng trụ. Cho hình chóp S.ABC có 4 đỉnh đều nằm trên một 12) mặt cầu, SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu đó. BIÊN SOẠN : ph¹m th¸i – 0944 267 789
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2