Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 18 : THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT NITƠ , PHOTPHO

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
532
lượt xem
43
download

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 18 : THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT NITƠ , PHOTPHO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Củng cố kiến thức về điều chế amoniac , mốt số tính chất của amoniac , axit nitric và phân bón hoá học . 2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng thực hành , tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất trong ống nghiệm .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 18 : THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT NITƠ , PHOTPHO

  1. Tr¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : Nguy n v¨n Th - huy n V th­ – tnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cng nhau chia s .ng©n hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 18 : THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT NITƠ , PHOTPHO I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Củng cố kiến thức về điều chế amoniac , mốt số tính chất của amoniac , axit nitric và phân bón hoá học . 2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng thực hành , tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất trong ống nghiệm . 3. Trọng tâm : Thực hiện phản ứng chứng minh tính chất . II. PHƯƠNG PHÁP : Trực quan sinh động – đàm thoại . III. CHUẨN BỊ : 1. Dụng cụ thí nghiệm : - ống nghiệm - Giá ống nghiệm - Nút cao su đậy ống nghiệm kèm 1 ống dẫn thuỷ tinh - Bộ giá thí nghiệm đơn giản , - Đèn cồn
  2. Tr¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : Nguy n v¨n Th - huy n V th­ – tnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cng nhau chia s .ng©n hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... 2. Hoá chất : NH4Cl , NaOH , giấy chỉ thị màu , dd Phenolphtalêin , HNO3 đậm đặc , Cu , phân kali nitrat , phân amonisunfat , phân superphotphat kép , H2SO4 , dd BCl2 , AgNO3 , AlClô1 IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra : * Lý thuết thực hành * Sự chuẩn bị của học sinh . 2. Bài mới : Thí nghiệm 1: Điều chế khí amoniac và thử tính chất của dd NH3 a) Điều chế khí NH3 : Trộn khoảng 4-5g NH4Cl với 5-6g NaOH rồi cho vào ống nghiệm khô. Dùng nút có lắp ống dẫn khí đậy nút miệng ống nghiệm . Đun ống nghiệm bằng đèn cồn và thu NH3 thoát ra bằng ống nghiệm khô. Khi đầy khí NH3 thì cho nhanh H2O vào
  3. Tr¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : Nguy n v¨n Th - huy n V th­ – tnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cng nhau chia s .ng©n hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... nút chặt miệng ống nghiệm bằng nút cao su , lắc mạnh cho khí NH3 tan hết . - Lưu ý ống dẫn khí phải khô - Quan sát thao tác làm thí nghiệm của học sinh b).Thử tính chất của dd NH3 : Chia dd NH3 thu được ở trên vào 2 ống nghiệm nhỏ ống 2: cho vài giọt Phenolphtalein. ống 2 : cho 5-6 giọt muối nhôm clorua - Nhận xét sự xuất hiện màu của dung dịch ở ống 1 và cho biết dd Nh3 có môi trường gì ? - Ở ống 2 có hiện tượng gì ? giải thích và viết phương trình phản ứng ? - chobiết sự đổi màu của dd ? giải thích ? - cho biết hiện tượng ở ống nghiệm 2 ? giải thích - hướng dẫn học sinh các thao tác cơ bản khi làm thí nghiệm. Thí nghiệm 2 : Tính oxi hoá của axit Nitric
  4. Tr¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : Nguy n v¨n Th - huy n V th­ – tnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cng nhau chia s .ng©n hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... 1. Lấy vào ống nghiệm 0,5ml dd HNO3 đặc rồi cho một mẫu nhỏ Cu vào ? Quan sát màu của khí bay ra và màu của dd htu được ? giải thích và viết phương trình phản ứng ? 2. Cũng làm thí nghiệm như trên nhưng thay HNO3 đặc bằng HNO3 loãng , đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn , Quan sát màu của khí bay ra và màu của dd thu được ? giải thích và viết phương trình phản ứng? - quan sát học sinh làm thí nghiệm . - Lưu ý , nhắc nhở cho học sinh khi sử dụng axit Thí nghiệm 3 : Phân biết một số loại phân bón hoá học Cho các mẫu phân bón hoá học sau đây : (NH4)2SO4 , KCl , superphotphat kép vào từng ống ngjhiệm riêng biệt , cho vào ống nghiệm 4-5ml nước và lắc nhẹ cho đến khi các chất tan hết . a. Phân đạm NH4)2SO4 : Lấy dd (NH4)2SO4 vừa pha chế cho vào 2 ống nghiệm nhỏ .
  5. Tr¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : Nguy n v¨n Th - huy n V th­ – tnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cng nhau chia s .ng©n hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... Chọn hoá chất thích hợp để nhận biết NH4+ và ion SO42- . Viết phương trình ion rút gọn ? b. Phân kaliclorua và superphotphat kép : lấy dd vừa pha chế cho vào từng ống nghiệm riêng biệt , nhỏ vài giọt dd AgNO3 vào từng ống . Quan sát màu kết tủa tạo thành trong 2 ống để phân biệt 2 loại phân trên và viết phương trình phản ứng ? - Cho HS Rút ra tính tan của các loại phân. - Cho biết nguyện tắc khi hoà tan các chất ? - Phân đạm amoni thích hợp cho loại đất nào ? - Bón cho cây ở giai đoạn nào ? - Phân kali thích hợp với loại cây nào ? - Bón cho cây vào thời điểm nào ? 3. Củng cố : Nhắc lại các hiện tượng và rút ra được các tính chất gì ?
  6. Tr¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : Nguy n v¨n Th - huy n V th­ – tnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cng nhau chia s .ng©n hµng c©u hi , gi¸o ¸n , kinh nghi m... V. RÚT KINH NGHIỆM :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản