Giới thiệu về quản lý sản xuất và vận hành - Chương 1

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
11
download

Giới thiệu về quản lý sản xuất và vận hành - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng nêu lên khái niệm quản lý vận hành: Vận hành có trách nhiệm cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho toå chức. Nhà quản lý vận hành ra quyết định dựa trên các chức năng vận hành sản xuất và mối liên hệ giữa nó với các chức năng khác. Các nhà quản lý này lập kế hoạch và kiểm soát hệ thống sản xuất và mối tương tác của nó bên trong tổ chức và với môi trường bên ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về quản lý sản xuất và vận hành - Chương 1

  1. GIỚI THIỆU về Quản lý Sản xuất & Vận hành Chương 1 1
  2. Nội dung chương Định nghĩa Quản lý Vận hành Các quyết định trong vận hành Ra quyết định theo chức năng chéo Vận hành như một hệ thống Các xu hướng vận hành hiện thời 2
  3. Định nghĩa Quản lý Vận hành Vận hành có trách nhiệm cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho toå chức. Nhà quản lý vận hành ra quyết định dựa trên các chức năng vận hành sản xuất và mối liên hệ giữa nó với các chức năng khác. Các nhà quản lý này lập kế hoạch và kiểm soát hệ thống sản xuất và mối tương tác của nó bên trong tổ chức và với môi trường bên ngoài. 3
  4. Các điểm chính trong khái niệm QL Vận hành  Quyết định  Chức năng  Hệ thống 4
  5. Một khung cơ bản cho QL vận hành Quá trình Chất lượng Năng suất Tồn kho 5
  6. Ra quyết định theo chức năng chéo Sản xuất được xem như một chức năng cơ bản Các chức năng cơ bản khác: – Tiếp thị – Tài chính Các chức năng hỗ trợ Các quyết định theo chức năng chéo chủ yếu (Xem bảng 1.1) 6
  7. Vận hành như một hệ thống (Hình 1.1) Năng lượng Nguyên liệu Lao động Quá trình chuyển Hàng hóa Vốn hóa (xử lý) hay dịch vụ Thông tin Thông tin phản hồi cho việc kiếm soát đầu vào và kỹ thuật của quá trình 7
  8. Mối liên hệ giữa vận hành và môi trường của nó Hình 1.2 XÃ HỘI Môi trường bên ngoài Nhân sự Kỹ thuật Tiếp thị Nhà cung Hệ thống chuyển hóa vận hành KHÁCH HÀNG cấp Hệ thống Kế toán Tài chính thông tin ĐỐI THỦ CHÍNH PHỦ CẠNH TRANH 8
  9. Các xu hướng vận hành hiện thời Dịch vụ và Sản xuất (sự khác biệt và liên hệ) Sản xuất trực tiếp cho khách hàng Giảm thời gian (Sản xuất theo lean) Kết hợp giữa Sản xuất và các chức năng khác Các vấn đề liên quan đến môi trường Toàn cầu hóa Sản xuất Quản lý chuỗi cung ứng 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản