intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Chu trình doanh thu và kiểm soát chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
118
lượt xem
25
download

Khóa luận tốt nghiệp: Chu trình doanh thu và kiểm soát chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua nghiên cứu thực trạng về chu trình doanh thu cũng như kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế, để từ đó chỉ ra những hạn chế còn tồn đọng. Trên cơ sở đó, khóa luận đề ra những giải pháp thích hợp để tăng cường và hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình doanh thu tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Chu trình doanh thu và kiểm soát chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ----------    ----------<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> C<br /> <br /> CHU TRÌNH DOANH THU VÀ KIỂM SOÁT<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> N<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Th.S HỒ PHAN MINH ĐỨC<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> BÙI ĐỨC HUY<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> TR<br /> <br /> Lớp: K43 A Kế toán-Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 5/2013<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình thực tập và thực hiện khóa luận tốt<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nghiệp vừa qua, em đã nhận được nhiều sự động viên và giúp<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> đỡ tận tình từ phía nhà trường, từ thầy cô, người thân, bạn bè,<br /> và các cô chú, anh chị làm việc tại Công ty Cổ phần Vật tư<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> H<br /> <br /> Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> nhà trường, Ban lãnh đạo khoa Kế toán – Tài chính cùng toàn<br /> <br /> C<br /> <br /> thể thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã nhiệt tình tạo<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> điều kiện cho em cũng như các bạn học tập, rèn luyện và<br /> <br /> Đ<br /> <br /> gian vừa qua.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm quý giá trong suốt thời<br /> <br /> G<br /> <br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các cô<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> chú, anh chị làm việc tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp<br /> <br /> TR<br /> <br /> tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ em<br /> trong quá trình thực tập cũng như trong việc thu thập thông tin<br /> số liệu, nắm bắt tình hình thực tế của công ty.<br /> Đặc biệt, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy<br /> giáo – Thạc sĩ Hồ Phan Minh Đức đã tận tình, dành nhiều thời<br /> i<br /> <br /> gian và công sức trong việc hướng dẫn em thực hiện khóa luận<br /> tốt nghiệp.<br /> Sau cùng, em xin cảm ơn gia đình, các anh chị, bạn bè đã<br /> <br /> Ế<br /> <br /> luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ để em có thể hoàn thành<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> tốt khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Bùi Đức Huy<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> :<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> CNTT<br /> <br /> :<br /> <br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> :<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> :<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> KH<br /> <br /> :<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> KTV<br /> <br /> :<br /> <br /> Kế toán viên<br /> <br /> KiTV<br /> <br /> :<br /> <br /> Kiểm toán viên<br /> <br /> TGNH<br /> <br /> :<br /> <br /> Tiền gửi ngân hàng<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> :<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> VTNN<br /> <br /> :<br /> <br /> Vật tư nông nghiệp<br /> <br /> TẾ<br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> C<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> IH<br /> :<br /> <br /> Ban lãnh đạo<br /> <br /> :<br /> <br /> Ban giám đốc<br /> <br /> Đ<br /> <br /> BLĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> PGĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Phó Giám đốc<br /> <br /> PXK<br /> <br /> :<br /> <br /> Phiếu xuất kho<br /> <br /> ĐKNH<br /> <br /> :<br /> <br /> Đăng ký nhận hàng<br /> <br /> LXH<br /> <br /> :<br /> <br /> Lệnh xuất hàng<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> :<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> HTK<br /> <br /> :<br /> <br /> Hàng tồn kho<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> GĐ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> BGĐ<br /> <br /> TR<br /> <br /> U<br /> <br /> Hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> <br /> -H<br /> <br /> HTKSNB :<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Trang<br /> <br /> Các sai phạm có thể xảy ra trong chu trình doanh thu .......................... 15<br /> <br /> Bảng 2.1 –<br /> <br /> Tình hình lao động của công ty từ năm 2010 – 2012............................ 19<br /> <br /> Bảng 2.2 –<br /> <br /> Tình hình vốn SXKD của công ty qua 2 năm (2011-2012) .................. 20<br /> <br /> Bảng 2.3 –<br /> <br /> Tình hình thu nhập của người lao động từ năm 2010 – 2012 ............... 22<br /> <br /> Bảng 2.4 –<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 2 năm (2011-2012) .... 30<br /> <br /> Bảng 2.5 –<br /> <br /> Quy trình bán hàng – thu tiền ................................................................ 35<br /> <br /> Bảng 3.1.–<br /> <br /> Mục tiêu kiểm toán với công việc kiểm soát nội bộ.............................. 66<br /> <br /> Bảng 3.2 –<br /> <br /> Ước lượng rủi ro cho chu trình bán hàng – thu tiền .............................. 68<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 1.1 –<br /> <br /> Trang<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> DANH MỤC LƯU ĐỒ<br /> Quy trình xử lý yêu cầu khách hàng...................................................... 47<br /> <br /> Lưu đồ 2 –<br /> <br /> Quy trình theo dõi, ghi nhận bán hàng .................................................. 48<br /> <br /> Lưu đồ 3.–<br /> <br /> Quy trình cung cấp hàng hóa................................................................. 49<br /> <br /> Đ<br /> <br /> G<br /> <br /> Quy trình thu tiền................................................................................... 50<br /> Quy trình lưu chuyển hàng hóa ............................................................. 52<br /> <br /> Lưu đồ 6 –<br /> <br /> Quy trình luân chuyển hóa đơn GTGT.................................................. 53<br /> <br /> Lưu đồ 7 –<br /> <br /> Quy trình lưu chuyển phiếu thu............................................................. 55<br /> <br /> Lưu đồ 8 –<br /> <br /> Đề xuất quy trình lưu chuyển phiếu xuất kho ....................................... 72<br /> <br /> TR<br /> <br /> Lưu đồ 5 –<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Lưu đồ 4 –<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Lưu đồ 1 –<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2