intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
58
lượt xem
22
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX qua 3 năm 2011-2012-2013, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm củng cố hoạt động hiện tại và mở rộng thêm tương lai cho HTX. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT<br /> KINH DOANH TẠI HỢP TÁC XÃ<br /> CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG<br /> <br /> Sinh Viên Thực Hiện<br /> <br /> : Nguyễn Tú Anh<br /> <br /> Mã Sinh Viên<br /> <br /> : A17013<br /> <br /> Chuyên Ngành<br /> <br /> : Tài Chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT<br /> KINH DOANH TẠI HỢP TÁC XÃ<br /> CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG<br /> <br /> Giáo Viên Hướng Dẫn<br /> <br /> : Th.s Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh Viên Thực Hiện<br /> <br /> : Nguyễn Tú Anh<br /> <br /> Mã Sinh Viên<br /> <br /> : A17013<br /> <br /> Chuyên Ngành<br /> <br /> : Tài Chính–Ngân Hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo<br /> trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là Cô giáo Th.s Ngô Thị Quyên, cô là người<br /> luôn bên cạnh, tận tình chỉ bảo hướng dẫn, hộ trợ em trong suốt thời gian nghiên cứu<br /> khóa luận đồng thời em xin cảm ơn các bác, cô chú và anh chị trong Hợp Tác Xã Công<br /> Nghiệp Nhật Quang đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Thông qua khóa luận này em cũng xin cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo giảng<br /> dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện<br /> khóa luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh Viên<br /> <br /> Nguyễn Tú Anh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Tú Anh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ....1<br /> 1.1 Tổng quan về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ......................................1<br /> 1.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động SXKD..............................................................1<br /> 1.1.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả SXKD .........................................................1<br /> 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ......................................................2<br /> 1.2 Các phương pháp phân tích hiệu quả SXKD .......................................................4<br /> 1.2.1 Phương pháp so sánh ............................................................................................4<br /> 1.2.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ .................................................................................5<br /> 1.2.3 Phương pháp Dupont ............................................................................................6<br /> 1.3 Nội dung phân tích hiệu quả SXKD ......................................................................7<br /> 1.3.1 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh................................................................7<br /> 1.3.1.1 Phân tích Doanh thu .........................................................................................8<br /> 1.3.1.2 Phân tích Chi phí................................................................................................9<br /> 1.3.1.3 Phân tích Lợi nhuận ........................................................................................10<br /> 1.3.2 Phân tích Tình hình Tài sản...............................................................................11<br /> 1.3.3 Phân tích tình hình nguồn vốn...........................................................................12<br /> 1.3.4 Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn ...............................................................13<br /> 1.3.5 Khả năng tạo vốn và sử dụng vốn ......................................................................14<br /> 1.3.6 Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính................................................................15<br /> 1.3.6.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ................................................15<br /> 1.3.6.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý TS ...........................................................17<br /> 1.3.6.3 Nhóm chỉ tiêu phán ánh khả năng quản lý nợ ...............................................19<br /> 1.3.6.4 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. ...................................................20<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH<br /> TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG............................................23<br /> 2.1 Tổng quan về hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang ...........................................23<br /> 2.1.1 Giới thiệu khái quát về hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang .........................23<br /> 2.1.2 Lịch sử hình thành của HTX............................................................................23<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang ...............................23<br /> 2.1.4 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý................................................24<br /> 2.1.5 Khái quát đặc điểm ngành nghề kinh doanh của HTX.....................................25<br /> 2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX ............................................26<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản