intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp: Nghiên cứu tại các Công ty Niêm yết trên Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

66
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận này tập trung đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi nghiên cứu dưới đây: Quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn như thế nào? Khả năng sinh lời có tác động đến cấu trúc vốn như thế nào? Tài sản cố định hữu hình có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn như thế nào? Mối tương quan giữa nợ dài hạn và nợ ngắn hạn với cấu trúc vốn là gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp: Nghiên cứu tại các Công ty Niêm yết trên Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CẤU<br /> TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI<br /> CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN<br /> CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THÁI HÀ<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A19361<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CẤU<br /> TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI<br /> CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN<br /> CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : ThS. Trịnh Trọng Anh<br /> : Nguyễn Thái Hà<br /> : A19361<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, với tình cảm chân thành, em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô<br /> giáo trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là Thầy giáo – ThS. Trịnh Trọng Anh đã<br /> trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt<br /> cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện khóa luận và cũng như có được hành<br /> trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> NGUYỄN THÁI HÀ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số<br /> liệu trong khóa luận là trung thực và có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Các kết quả của<br /> khóa luận chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào. Nếu có gì sai<br /> sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.<br /> Sinh viên<br /> <br /> NGUYỄN THÁI HÀ<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI..................................................1<br /> <br /> CHƢƠNG 2.<br /> <br /> TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..........................................5<br /> <br /> 2.1. Lý thuyết về cấu trúc vốn của doanh nghiệp .....................................................5<br /> 2.2. Các nghiên cứu lý thuyết ...................................................................................5<br /> 2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm .............................................................................8<br /> 2.3.1. Một số nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia phát triển .......................8<br /> 2.3.2. Một số nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển ...................................9<br /> 2.3.3. Một số nghiên cứu tại các thị trường mới nổi ...........................................10<br /> 2.3.4. Một số nghiên cứu tại Việt Nam ................................................................11<br /> CHƢƠNG 3.<br /> <br /> TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ..14<br /> <br /> 3.1. Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam ..............................................14<br /> 3.2. Khái quát về Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ..............16<br /> 3.2.1. Ngành Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm .....................................................21<br /> 3.2.2. Ngành Bất động sản ...................................................................................27<br /> CHƢƠNG 4.<br /> <br /> MÔ HÌNH KINH TẾ LƢỢNG .......................................................32<br /> <br /> 4.1. Số liệu và mô hình ước lượng ..........................................................................32<br /> 4.1.1. Số liệu.........................................................................................................32<br /> 4.1.2. Mô hình ước lượng.....................................................................................32<br /> CHƢƠNG 5.<br /> <br /> KẾT LUẬN .......................................................................................38<br /> <br /> 5.1. Những kết quả đạt được của khóa luận............................................................38<br /> 5.1.1. Về nghiên cứu lý thuyết ..............................................................................38<br /> 5.1.2. Về nghiên cứu thực tiễn .............................................................................38<br /> 5.1.3. Một số giải pháp và khuyến nghị ...............................................................38<br /> 5.2. Hạn chế của khóa luận .....................................................................................39<br /> 5.3. Hướng nghiên cứu và phát triển sau khi hoàn thành khóa luận.......................39<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2