Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
29
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận căn bản về kế toán nguyên vật liệu trong loại hình doanh nghiệp xây dựng cơ bản; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494; từ kiến thức đã học đưa ra đánh giá, nhận xét, đưa ra một số ý kiến, biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 tỉnh Quảng Bình

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC<br /> <br /> IN<br /> <br /> KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU<br /> <br /> K<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 494 TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Đặng Thị Thu Hằng<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Thu Trang<br /> <br /> TR<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K43B - KTDN<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> i<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Đặng Thị Thu Hằng<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể hiện kết quả học<br /> tập và nghiên cứu của tôi sau những năm ở giảng đường Đại học. Để hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực hết mình của bản thân, tôi<br /> còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo, ban lãnh đạo cơ<br /> quan, gia đình và bạn bè,... Qua đây tôi xin trân trọng cảm ơn:<br /> Các quý thầy cô giáo trường Đại học kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt<br /> những kinh nghiệm, kiến thức quý báu cho tôi suốt bốn năm học vừa qua.<br /> Đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo - Thạc sỹ Nguyễn Thị<br /> Thu Trang là người đã trực tiếp hướng dẫn đã giúp đỡ tôi hoàn thành khóa<br /> luận này với tất cả lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo cùng toàn thể các cô<br /> chú, anh chị Phòng Tài chính - kế toán cũng như các phòng ban khác tại<br /> Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494 đã tận tình chỉ bảo, tạo<br /> mọi điều kiện cho tôi tiếp xúc và thu thập thông tin cần thiết, truyền đạt<br /> những kinh nghiệm thực tế quý báu trong suốt thời gian tôi thực tập tại đơn<br /> vị.<br /> Sau cùng tôi xin cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã ủng hộ,<br /> động viên và luôn sát cánh cùng tôi trong những lúc khó khăn.<br /> Do thời gian thực tập không nhiều và năng lực bản thân còn hạn chế<br /> nên khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô<br /> và bạn bè góp ý để khóa luận này được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2013<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................................vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................... vii<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài............................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu............................................................................................2<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .......................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 5. Kết cấu đề tài........................................................................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHUYÊN VẬT LIỆU TRONG<br /> DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .......................................................................................4<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá nguyên vật liệu .............................4<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu...........................................4<br /> 1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu........................................................................4<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu .........................................................................6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ......................................................................12<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.1. Các chứng từ và sổ chi tiết nguyên vật liệu..........................................12<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu................................13<br /> 1.2.2.1. Phương pháp thẻ song song........................................................13<br /> 1.2.2.2. Phương pháp sổ số dư ................................................................14<br /> 1.2.2.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển......................................15<br /> <br /> 1.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên .16<br /> 1.3.1. Khái niệm..............................................................................................16<br /> 1.3.2. Tài khoản sử dụng.................................................................................17<br /> 1.3.3. Phương pháp kế toán ............................................................................17<br /> 1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ ..........19<br /> 1.4.1. Khái niệm..............................................................................................19<br /> iii<br /> <br /> 1.4.2. Tài khoản sử dụng.................................................................................19<br /> 1.4.3. Phương pháp kế toán ............................................................................20<br /> 1.5. Kế toán lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu .............................................20<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 494 ...................22<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1. Tóm tắt các đề tài nghiên cứu trước và nêu những điểm khác biệt của đề tài<br /> <br /> U<br /> <br /> đang nghiên cứu tại Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494 tỉnh<br /> <br /> -H<br /> <br /> Quảng Bình ............................................................................................................22<br /> 2.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494 .............23<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.....................................23<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.............................................24<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ .............................................................................25<br /> 2.2.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ........................................................26<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .......................................................29<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán .............................................................29<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.5.2. Hình thức và chế độ kế toán.......................................................31<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2.6. Tình hình nguồn lực của công ty trong giai đoạn 2011 - 2012.............34<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.6.1. Tình hình lao động .....................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.6.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn ..................................................35<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.6.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh......................36<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.3. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quản lý và<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> xây dựng đường bộ 494..........................................................................................37<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.3.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty ..................................................37<br /> 2.3.1.1. Phân loại nguyên vật liệu ...........................................................38<br /> 2.3.1.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu........................................39<br /> 2.3.1.3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho ............................................39<br /> 2.3.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ .........................40<br /> 2.3.2.1. Trường hợp nhập kho nguyên vật liệu .......................................40<br /> 2.3.2.2. Trường hợp xuất kho nguyên vật liệu ........................................41<br /> 2.3.3. Sổ sách kế toán .....................................................................................41<br /> iv<br /> <br /> 2.3.4. Tài khoản sử dụng.................................................................................42<br /> 2.3.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty .........................................42<br /> 2.3.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty ......................................43<br /> 2.3.6.1. Kế toán nhập kho nguyên vật liệu..............................................43<br /> 2.3.6.2. Kế toán xuất kho nguyên vật liệu...............................................53<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI<br /> <br /> U<br /> <br /> CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 494 ...................64<br /> <br /> -H<br /> <br /> 3.1. Đánh giá về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quản lý và<br /> xây dựng đường bộ 494..........................................................................................64<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.1.1. Ưu điểm ................................................................................................64<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.2. Nhược điểm ..........................................................................................66<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................70<br /> <br /> IN<br /> <br /> PHẦN III<br /> <br /> 1. Kết luận ..............................................................................................................70<br /> <br /> K<br /> <br /> 2. Kiến nghị ............................................................................................................71<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản