intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
144
lượt xem
23
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Khái quát cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng cá nhân của ngân hàng thương mại; phản ánh thực trạng và hiệu quả cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Huế, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Huế

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Hoàng Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô<br /> giáo khoa Kế Toán – Tài chính và tất cả thầy cô trong trường Đại học Kinh tế - Đại học<br /> Huế đã giảng dạy và truyền đạt cho em nhiều kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm để em có<br /> thể hoàn thành đề tài này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Hoàng Anh đã tận<br /> <br /> uế<br /> <br /> tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong việc hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.<br /> <br /> H<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn anh Lê Xuân Phong- Giám đốc PGD An Cựu, ngân hàng<br /> ACB chi nhánh Huế cùng toàn thể các anh chị đang công tác tại PGD An Cựu, đã giúp đỡ<br /> <br /> tế<br /> <br /> cho em rất nhiều trong suốt thời gian thực tập vừa qua để có thể hoàn thành đề tài này.<br /> Cảm ơn tất cả những người thân, thầy cô và bạn bè đã động viên, giúp đỡ em trong suốt<br /> <br /> h<br /> <br /> thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, em xin chúc cho quý thầy cô, người thân, bạn bè và<br /> <br /> Huế ngày,tháng 05 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Vũ Bảo<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> và thành công trong cuộc sống!<br /> <br /> in<br /> <br /> các anh chị đang công tác tại ngân hàng ACB- PGD An Cựu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Vũ Bảo<br /> <br /> i<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Hoàng Anh<br /> <br /> BẢN CAM ĐOAN<br /> Em cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu được thu thập từ phòng<br /> hành chính ngân hàng ACB chi nhánh Huế. Kết quả phân tích trong đề tài là trung thực,<br /> không trùng khớp với bất kì đề tài nghiên cứu khoa học nào.<br /> <br /> uế<br /> <br /> Huế ngày,tháng 05 năm 2013<br /> <br /> H<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> Nguyễn Vũ Bảo<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Vũ Bảo<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Hoàng Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................... 1<br /> Lý do chọn đề tài....................................................................................................... 1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu. ................................................................................................ 2<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. .......................................................................... 2<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu. ........................................................................................ 3<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kết cấu đề tài............................................................................................................. 3<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................. 4<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm và đối tượng cho vay tiêu dùng của NHTM..................... 4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> in<br /> <br /> KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.............................. 4<br /> <br /> Các khái niệm có liên quan................................................................................... 4<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đối tượng cho vay tiêu dùng ................................................................................. 5<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Điều kiện cho vay tiêu dùng.................................................................................. 6<br /> <br /> 1.2.1.<br /> 1.2.2.<br /> <br /> Xét trên phương diện người tiêu dùng:................................................................ 6<br /> Xét trên phương diện NHTM: .............................................................................. 6<br /> Xét trên phương diện kinh tế xã hội: ................................................................... 7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Vai trò của cho vay tiêu dùng trong hoạt động của NHTM ............................... 6<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Các hình thức cho vay tiêu dùng của NHTM ...................................................... 7<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Căn cứ theo mục đích vay:.................................................................................... 7<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Căn cứ theo phương thức hoàn trả:..................................................................... 7<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ: ........................................................................ 9<br /> <br /> 1.4.<br /> 1.4.1.<br /> <br /> Cho vay khách hàng cá nhân............................................................................... 10<br /> Đặc điểm: ............................................................................................................. 10<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Vũ Bảo<br /> <br /> iii<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Hoàng Anh<br /> <br /> 1.4.2.<br /> <br /> Mục đích: ............................................................................................................. 10<br /> <br /> 1.4.3.<br /> <br /> Lợi ích: ................................................................................................................. 10<br /> <br /> 1.5. Các chỉ tiêu phản ánh thực trạng và hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân của<br /> NHTM 11<br /> 1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của<br /> NHTM……………………………………………………………………………………14<br /> Nhân tố chủ quan ................................................................................................ 14<br /> <br /> 1.6.2.<br /> <br /> Nhân tố khách quan ............................................................................................ 16<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.6.1.<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ<br /> NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) – CHI NHÁNH HUẾ GIAI<br /> <br /> tế<br /> <br /> ĐOẠN 2010-2012 ............................................................................................................. 18<br /> 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Huế .................... 18<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) – Chi nhánh Huế .................. 18<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh .......................................... 18<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh ................................................................ 19<br /> 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban tại Chi nhánh ..................... 19<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 2.1.1.4. Tình hình lao động tại ACB Chi nhánh Huế giai đoạn 2010- 2012................ 22<br /> 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Á Châu (ACB) – CN Huế Giai đoạn 2010-2012 ........................................................................................................ 24<br /> 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn ..................................................................................... 24<br /> <br /> ại<br /> <br /> 2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh............................................................................ 26<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Á châu – Chi nhánh Huế Giai đoạn 2010-2012 ........................................................................................................ 27<br /> 2.2.1. Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng<br /> TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Huế....................................................................... 27<br /> 2.2.1.1. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân tại ACB – Chi nhánh Huế .. 28<br /> 2.2.1.2. Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu<br /> (ACB) – Chi nhánh Huế .................................................................................................. 37<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Vũ Bảo<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Hoàng Anh<br /> <br /> 2.3. Kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại .............................................................. 41<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được .................................................................................................. 41<br /> 2.3.2. Hạn chế còn tồn tại ............................................................................................... 42<br /> CHƯƠNG 3 :GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG<br /> KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN.......... 43<br /> 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) – Chi nhánh Huế<br /> <br /> uế<br /> <br /> trong thời gian tới ............................................................................................................ 43<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng KHCN tại Ngân hàng TMCP<br /> Á Châu (ACB) – Chi nhánh Huế.................................................................................... 43<br /> <br /> tế<br /> <br /> 3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể, các chính sách khách hàng ............. 43<br /> 3.2.2. Cắt giảm bớt chi phí, đa dạng hoá đồng thời hoàn thiện các sản phẩm vay .. 45<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.3. Nâng cao hiệu quả chất lượng đi đôi với mở rộng, giao tiếp, khuếch trương 46<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2.4. Đẩy mạnh marketing ngân hàng......................................................................... 47<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.3. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Huế và<br /> các cơ quan quản lý Nhà nước ....................................................................................... 47<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 3.3.1. Đối với Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) – Chi nhánh Huế ............................ 47<br /> 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước............................................................................... 48<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ................................................................................................... 50<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 51<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Vũ Bảo<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2