intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mía của các nông hộ xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
45
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mía của các nông hộ xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn những vấn đề liên quan đến hiệu quả kinh tế và hoạt động sản xuất mía của các hộ nông dân; đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả sản xuất của các nông hộ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mía; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất mía tại địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mía của các nông hộ xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --- ---<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> Đề tài:<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT MÍA<br /> CỦA CÁC NÔNG HỘ XÃ THỌ XƯƠNG – HUYỆN<br /> THỌ XUÂN - TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> Giáo Viên Hướng Dẫn:<br /> TS.Trần Văn Hòa<br /> <br /> Sinh Viên Thực hiện:<br /> Lê Thị Hồng<br /> Lớp : K42BKTNN<br /> <br /> Huế,tháng 5 / 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> uế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng<br /> của bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.<br /> Trước hết, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các thầy<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> giáo,cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế- những người đã tận<br /> tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích trong suốt bốn<br /> năm em học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gởi lời cảm ơn sâu<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> sắc đến giáo viên hướng dẫn : Tiến sĩ Trần Văn Hòa đã tận tình<br /> giúp đỡ động viên em trong suốt quá trình tìm hiểu nghiên cứu<br /> đề tài và giúp em khắc phục những thiếu sót để hoàn thành luận<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> văn này.<br /> Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến<br /> ban lãnh đạo UBND Xã Thọ Xương,cùng toàn thể các Cô, các<br /> <br /> ng<br /> <br /> Chú, các Bác, Anh Chị trong UB và Phòng Nông Nghiệp huyện<br /> Thọ Xuân đã nhiệt tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi<br /> trong thời gian em thực tập cũng như hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Con xin cảm ơn ba mẹ, người đã nuôi dưỡng, khuyến<br /> khích và hỗ trợ con trong suốt hơn hai mươi năm qua đặc biệt là<br /> trong thời gian con học đại học và làm luận văn này.<br /> Và xin cảm ơn tất cả bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi<br /> trong suốt thời gian qua.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> NS:<br /> <br /> Năng suất<br /> <br /> SL:<br /> <br /> Sản lượng<br /> <br /> ĐVT:<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> NN:<br /> <br /> Nông nghiệp<br /> <br /> GO:<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> IC:<br /> <br /> Chi phí trung gian<br /> <br /> VA:<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> TC:<br /> <br /> Tổng chi phí<br /> <br /> ĐBSH:<br /> BTB:<br /> ĐBSCL:<br /> <br /> Khấu hao tài sản cố định<br /> Đồng bằng Sông Hồng<br /> <br /> họ<br /> <br /> KHTSCĐ:<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> DT:<br /> <br /> Bắc Trung Bộ<br /> Đồng bằng Sông Cửu Long<br /> Đông Nam Bộ<br /> <br /> DHNTB:<br /> <br /> Duyên hải Nam Trung Bộ<br /> <br /> BVTV:<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> TNHH:<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> LĐ:<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> UBND:<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> ĐNB:<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1 Ha = 1000 m2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1 Sào = 500 m2<br /> 1 Tấn = 1000 kg<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1 Tạ = 100 kg<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hồng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..................................................................................................5<br /> 1. Mục đích nghiên cứu ......................................................................................................5<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................5<br /> 3. Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu .......................................................................................5<br /> <br /> uế<br /> <br /> 4. Các kết quả đạt được ......................................................................................................6<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................7<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................................7<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ......................................................................................................8<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................................8<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................9<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................11<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................................11<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................11<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1 Cơ sở lý luận ..................................................................................................11<br /> 1.1.1.1 Những vấn đề chung về cây mía ................................................................................ 11<br /> 1.1.1.2 Một số lí luận chung về hiệu quả kinh tế ................................................................... 18<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2 Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................22<br /> 1.1.2.1 Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam............................................................. 22<br /> 1.1.2.2 Tình hình sản xuất mía của Huyện Thọ Xuân ............................................................ 26<br /> 1.2 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU..............................................28<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.1 Điều kiện tự nhiên. .........................................................................................28<br /> 1.2.1.1 Vị trí địa lí .................................................................................................................. 28<br /> 1.2.1.2 Địa hình , đất đai ....................................................................................................... 28<br /> 1.2.1.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết.......................................................................................... 29<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................................29<br /> 1.2.2.1 Tình hình dân số và lao động..................................................................................... 29<br /> 1.2.2.2 Đất đai ....................................................................................................................... 31<br /> 1.2.2.3 Tình hình cơ sở hạ tầng.............................................................................................. 34<br /> 1.2.3<br /> <br /> Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của xã Thọ Xương .....................................35<br /> <br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ........................................37<br /> <br /> Tr<br /> <br /> SẢN XUẤT MÍA CỦA CÁC NÔNG HỘ XÃ THỌ XƯƠNG .................................................37<br /> 2.1 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MÍA CỦA XÃ THỌ XƯƠNG .......................................37<br /> 2.2 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA ........................39<br /> 2.2.1 Năng lực sản xuất của các hộ điều tra ...............................................................39<br /> 2.2.1.1 Tình hình nhân khẩu lao động của các hộ điều tra.................................................... 39<br /> 2.2.1.2 Tình hình sử dụng đất của các hộ điều tra................................................................. 43<br /> 2.2.1.3 Tình hình trang thiết bị tư liệu sản xuất của các hộ điều tra..................................... 44<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hồng<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản