intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng và giải pháp dự án xây dựng Trung tâm Thương mại An Hòa

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
35
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng và giải pháp dự án xây dựng Trung tâm Thương mại An Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận thực tiễn về vấn đề chậm tiến độ thi công dự án; đánh giá thực trạng dự án xây dựng Trung tâm Thương mại An Hòa trên địa bàn Thừa Thiên Huế; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dự án xây dựng Trung tâm Thương mại An Hòa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng và giải pháp dự án xây dựng Trung tâm Thương mại An Hòa

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ DỰ ÁN<br /> XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN HÒA,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> THÀNH PHỐ HUẾ<br /> <br /> NGÔ ĐÌNH HOÀI<br /> <br /> Khóa học: 2012 - 2016<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận<br /> được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, quý cơ quan, các cán bộ và tập thể<br /> công nhân viên Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hoàng Long, Phường Phú Hòa,<br /> Thành Phố Huế.<br /> Trước tiên tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Ths Ngô Văn Mẫn đã dành nhiều<br /> thời gian và tâm huyết trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện<br /> đề tài và hoàn thành bài luận văn này.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cô chú, anh chị công tác tại Doanh<br /> nghiệp TNTM Hoàng Long, Ông Huỳnh Long và bà Nguyễn Thị Hòa là giám đốc và<br /> trưởng phòng kinh doanh của DN TNTM Hoàng Long đã cung cấp các số liệu và tạo<br /> điều kiện cho tôi thực hiện đề tài trong thời gian qua.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học kinh tế Huế cùng<br /> toàn thể quý thầy cô và cán bộ nhân viên trong Trường đã tạo điều kiện để tôi hoàn<br /> thành bài luận văn này.<br /> <br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Trần Ngọc<br /> Tuấn, cùng tập thể lớp K46 C Kế Hoạch Đầu Tư, bạn bè và người thân đã nhiệt tình<br /> giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong suốt thời gian học tập, rèn luyện tại trường Đại<br /> <br /> Đ<br /> <br /> học Kinh Tế Huế.<br /> <br /> Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện bài luận văn này bằng tất cả sự nhiệt<br /> tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong<br /> nhận được những đóng góp quý báu của quý thầy cô.<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Ngô Đình Hoài<br /> <br /> SVTH: Ngô Đình Hoài<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ............................................................... v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ .................................................................... vi<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 1<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................................... 1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................... 3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................... 3<br /> 1.1 Cơ sở lý luận .............................................................................................................. 3<br /> 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư .......................................................................................... 3<br /> 1.1.2 Khái quát Trung tâm Thương mại .......................................................................... 6<br /> 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án .......................................... 7<br /> 1.1.3.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................................... 7<br /> 1.1.3.2 Nhân tố môi trường vĩ mô ................................................................................... 8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.3.3 Nhân tố môi trường vi mô ................................................................................... 9<br /> 1.1.3.4 Công tác kế hoạch hoá và chủ trương của dự án ................................................. 9<br /> 1.1.3.5 Công tác quản lý nhà nước về đầu tư Xây dựng cơ bản.................................... 10<br /> 1.1.3.6 Nguồn nhân lực phục vụ cho Xây dựng cơ bản ................................................ 11<br /> 1.2. Cở sở thực tiễn ........................................................................................................ 11<br /> 1.2.1 Thực trạng các Trung tâm Thương mại tại Việt Nam .......................................... 11<br /> 1.2.1.1 Tình hình hoạt đông các trung tâm hiện nay ..................................................... 11<br /> 1.2.1.2 Thuận lợi và khó khăn của Trung tâm Thương mại .......................................... 13<br /> 1.2.2 Thực trạng các Trung tâm Thương mại tại Thừa Thiên Huế ............................... 16<br /> <br /> SVTH: Ngô Đình Hoài<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.2.2.1 Dự án đang hoạt động........................................................................................ 16<br /> 1.2.2.2 Dự án đang xây dựng......................................................................................... 18<br /> 2.2.3 Các dự án treo ....................................................................................................... 19<br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM<br /> THƯƠNG MẠI AN HÒA ........................................................................................... 20<br /> 2.1 Sự cần thiết đầu tư dự án Trung tâm Thương mại An Hòa ..................................... 20<br /> 2.1.1. Về kinh tế - xã hội ............................................................................................... 20<br /> 2.1.2 Cơ sở pháp lý của dự án ....................................................................................... 20<br /> 2.2 Giới thiệu dự án Trung tâm Thương mại An Hòa ................................................... 21<br /> 2.2.1 Giới thiệu công trình............................................................................................. 21<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.2 Địa điểm thực hiện dự án ..................................................................................... 22<br /> 2.2.3 Cơ sở hạ tầng khu vực thực hiện dự án ................................................................ 24<br /> 2.2.4 Đặc điểm hiện trạng khu đất dự án ....................................................................... 24<br /> 2.2.5 Nhu cầu nguyên nhiên liệu sử dụng ..................................................................... 25<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3 Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................... 26<br /> 2.4 Phân tích hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án ....................................................... 27<br /> 2.4.1 Đánh giá thị trường tiềm năng .............................................................................. 27<br /> 2.4.2 Hiệu Quả Kinh Tế - Xã Hội ................................................................................. 33<br /> 2.5 Đánh giá thực trang dự án Trung tâm Thương mại An Hòa ................................... 35<br /> 2.5.1 Hiệu quả kinh tế dự án.......................................................................................... 35<br /> 2.5.1.1 Thực trạng và tiến độ thi công dự án ................................................................. 35<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.5.1.2 Đánh giá nguồn lực hiện tại của dự án .............................................................. 37<br /> 2.5.1.3 Tiến độ đầu tư vốn ............................................................................................. 38<br /> 2.5.1.4 Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án .............................. 40<br /> 2.5.2 Hiệu quả môi trường dự án ................................................................................... 41<br /> 2.5.2.1 Đối với môi trường không khí ........................................................................... 41<br /> 2.5.2.2 Đối với môi trường nước ................................................................................... 42<br /> 2.5.2.3 Đối với môi trường đất ...................................................................................... 43<br /> 2.6. Thuận lợi và khó khăn của dự án ........................................................................... 43<br /> 2.6.1 Thuận lợi......................................................................................................................... 43<br /> 2.6.2 Khó khăn............................................................................................................... 44<br /> SVTH: Ngô Đình Hoài<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: Th.S Ngô Văn Mẫn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN HÒA ................................................................. 45<br /> 3.2 Giải pháp kinh tế ..................................................................................................... 45<br /> 3.2.1 Sử dụng vốn đầu tư hiệu quả ................................................................................ 45<br /> 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng ban quản lý dự án ............................................................ 45<br /> 3.2.1.2 Chống thất thoát lãng phí vốn đầu tư ................................................................ 47<br /> 3.2.2 Huy động vốn đầu tư cho dự án ........................................................................... 48<br /> 3.2.2.1 Huy động vốn thông qua hình thức phát hành Cổ phiếu ................................... 48<br /> 3.2.2.2 Huy động vốn từ ngân hàng ............................................................................. 49<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.2.3 Thiết kế lại phương án thi công mới .................................................................... 51<br /> 3.3 Giải Pháp về môi trường.......................................................................................... 54<br /> 3.3.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực ......................................................... 54<br /> 3.3.1.1 Đối với giai đoạn thi công xây dựng ................................................................. 54<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.3.1.2 Đối với giai đoạn hoạt động .............................................................................. 55<br /> 3.3.2 Chương trình xử lý và giám sát môi trường ......................................................... 57<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 60<br /> I. Kết luận ...................................................................................................................... 60<br /> II. Kiến nghị ................................................................................................................... 60<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 62<br /> <br /> Đ<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Ngô Đình Hoài<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2