intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại DNTN Thảo Thắng

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
58
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại DNTN Thảo Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài thực hiện nhằm đạt các mục tiêu chủ yếu sau đây: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN để làm khung lí thuyết cho vấn đề nghiên cứu; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại DNTN Thảo Thắng; đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN của đơn vị nói riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại DNTN Thảo Thắng

Ư<br /> <br /> TR<br /> Ơ<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ..........<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP<br /> <br /> H<br /> <br /> TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO THẮNG<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Dương Thị Nga<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Lớp: K46B – KTDN<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> G<br /> <br /> Trước hết, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giáo Trường Đại<br /> <br /> Học Kinh Tế Huế nói chung và quý Thầy, Cô giáo Khoa Kế Toán – Kiểm toán nói<br /> <br /> Đ<br /> <br /> riêng, đã tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên môn bổ ích và quý giá cho tôi.<br /> <br /> A<br /> <br /> Tất cả những kiến thức tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ làm nền tảng cho<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> quá trình nghiên cứu khóa luận này mà còn là hành trang vô cùng quý giá để tôi<br /> bước vào sự nghiệp tương lai sau này.<br /> <br /> O<br /> <br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin cám ơn các anh, chị phòng Kế toán trong DNTN Thảo<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Thắng, dù rất bận với công việc nhưng vẫn dành thời gian hướng dẫn, tạo mọi điều<br /> <br /> IN<br /> <br /> khóa luận này.<br /> <br /> K<br /> <br /> kiện thuận lợi nhất để tôi có thể tìm hiểu thực tế và thu thập thông tin phục vụ cho<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành cám ơn cô giáo – Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> H<br /> <br /> đã quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời gian làm báo<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> cáo thực tập này.<br /> <br /> Trong quá trình thực tập và làm khóa luận, do thời gian có hạn và kiến thức hạn<br /> <br /> ́H<br /> <br /> chế nên báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, kính<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ phía quý Thầy, Cô cũng như các anh, chị<br /> <br /> trong Doanh nghiệp để tôi có thể cũng cố kiến thức của mình và rút ra được những<br /> kinh nghiệm bổ ích phục vụ tốt hơn cho công việc sau này.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi kính chúc quý Thầy, Cô và các Anh, Chị trong Doanh nghiệp dồi<br /> dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Dương Thị Nga<br /> <br /> SVTH: Dương Thị Nga<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> KQKD<br /> <br /> Kết quả kinh doanh<br /> Sản xuất kinh doanh<br /> Hàng hóa dịch vụ<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> IN<br /> <br /> DNTN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> K<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Bộ tài chính<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> G<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> H<br /> <br /> Khoa học<br /> <br /> CN<br /> <br /> Công nghệ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KH<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Dương Thị Nga<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Ơ<br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> <br /> Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT được khấu trừ đối với HHDV mua vào trong nước 21<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT được khấu trừ của HHDV nhập khẩu ............22<br /> <br /> A<br /> <br /> Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu ra .............................................................23<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán thuế TNDN hoãn lại phải trả .............................................28<br /> Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán tài sản thuế TNDN hoãn lại...............................................29<br /> <br /> O<br /> <br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại DNTN Thảo Thắng.....................31<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại DNTN Thảo Thắng ................................33<br /> Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ..................35<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Dương Thị Nga<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> Bảng 2.1: Tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 2015 ......40<br /> <br /> G<br /> <br /> Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015......................41<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT đầu vào số 0000872.............................................................45<br /> <br /> A<br /> <br /> Biểu 2.2: Trích sổ cái tài khoản 133..............................................................................49<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT đầu ra số 0000164 ...............................................................52<br /> Biểu 2.4: Trích sổ chi tiết tài khoản 33311 ...................................................................54<br /> <br /> O<br /> <br /> Biểu 2.5: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra quý IV/2015 .............57<br /> Biểu 2.6: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào quý IV/2015 ..........58<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Biểu 2.7: Tờ khai thuế GTGT quý IV/2015 ..................................................................59<br /> <br /> K<br /> <br /> Biểu 2.8: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2015 ..........................................61<br /> <br /> IN<br /> <br /> Biểu 2.9: Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế qua mạng......................................62<br /> Biểu 2.10: Giấy nộp tiền thuế GTGT quý IV/2015 vào ngân sách nhà nước ...............64<br /> <br /> H<br /> <br /> Biểu 2.11: Bảng tổng hợp doanh thu từng quý trong năm 2015 để xác định thuế TNDN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> tạm tính hàng quý ..........................................................................................................68<br /> Biểu 2.12: Trích sổ cái tài khoản 3334..........................................................................71<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Biểu 2.13: Trích sổ cái tài khoản 821............................................................................72<br /> Biểu 2.14: Giấy nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2015 vào ngân sách nhà nước ...73<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Biểu 2.15: Tờ khai quyết toán thuế TNDN tại DNTN Thảo Thắng năm 2015.............76<br /> <br /> SVTH: Dương Thị Nga<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2