intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế TNDN tại chi cục Thuế Thị xã Hương Trà

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
45
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế TNDN tại chi cục Thuế Thị xã Hương Trà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý thuế TNDN trong mô hình quản lý; tìm hiểu về công tác kiểm tra, thanh tra thuế trong quản lý thuế TNDN ở thị xã Hương Trà; nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý thuế TNDN ở địa phương để định hướng phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế TNDN tại chi cục Thuế Thị xã Hương Trà

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN<br /> ----------<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CỤC THUẾ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Dương Thị Kiều Trinh<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Lớp: K45B Kiểm toán<br /> Khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể hiện kết quả<br /> học tập và kết quả nghiên cứu của em trong suốt bốn năm học ở giảng<br /> đường Đại học Kinh tế Huế. Để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này,<br /> ngoài sự cố gắng nổ lực của bản thân, em còn nhận được sự giúp đỡ<br /> tận tình của Quý thầy cô, Quý Cơ quan, gia đình và bạn bè…Và hôm<br /> nay em muốn gửi đến lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của mình.<br /> Đầu tiên, em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Kế toánKiểm toán, các đơn vị liên quan của trường Đại học Kinh tế Huế đã<br /> tạo điều kiện cho em có một khóa thực tập ý nghĩa và bổ ích này.<br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Ngọc Thủy,<br /> giảng viên Khoa Kế toán-Kiểm toán, người đã hướng dẫn em trong<br /> suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài.<br /> Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cô, chú, anh chị trong Cơ<br /> quan Chi cục thuế thị xã Hương Trà đã nhiệt tình giúp đỡ về số liệu,<br /> thông tin và cho em những lời khuyên bổ ích về chuyên môn cũng như<br /> kỹ năng để em có thể hoàn thành đề tài được tốt và hơn hết là truyền<br /> đạt cho em những kinh nghiệm quý giá, môi trường thực tập công việc<br /> hữu ích để em khỏi bỡ ngỡ về nghề nghiệp của mình khi rời khỏi ghế<br /> nhà trường.<br /> Mặc dù đã cố gắng nhưng do còn nhiều hạn chế về thời gian, kiến<br /> thức cũng như kinh nghiệm thực tế nên khóa luận không thể tránh<br /> khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong Quý thầy cô góp ý đề khóa<br /> luận của em được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2015.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Dương Thị Kiều Trinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Bộ tài chính<br /> <br /> CQT<br /> <br /> Cơ quan thuế<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐTCT<br /> <br /> Đối tượng chịu thuế<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> Hóa đơn<br /> <br /> HH&DV<br /> <br /> Hàng hóa và dịch vụ<br /> <br /> NN<br /> <br /> Nhà nước<br /> <br /> NNT<br /> <br /> Người nộp thuế<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> QLT<br /> <br /> Quản lý thuế<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> SVTH: Dương Thị Kiều Trinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Ngọc Thủy<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... 1<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................. 9<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .......................................................................................... 10<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ. ............................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài. .................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu. ............................................................................................. 1<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu. ........................................................................................... 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu. .............................................................................................. 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu. ...................................................................................... 2<br /> 6. Nội dung kết cấu của đề tài nghiên cứu. ............................................................... 2<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. .............................................. 3<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ TNDN. .............. 3<br /> Cơ sở lý luận cơ bản về thuế. ............................................................................. 3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm thuế. ........................................................................................... 3<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Đặc điểm của thuế. ...................................................................................... 4<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Vai trò của thuế. .......................................................................................... 4<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Các nguyên tắc về thuế. .............................................................................. 5<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Cơ sở lý luận cơ bản về thuế TNDN.................................................................. 6<br /> Khái niệm về thuế TNDN. .......................................................................... 6<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Đặc điểm của thuế TNDN. .......................................................................... 6<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Vai trò của thuế TNDN. .............................................................................. 7<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Một số nội dung cơ bản liên quan đến thuế TNDN. ................................... 7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> 1.2.4.1. Đối tượng chịu thuế TNDN. .................................................................... 7<br /> 1.2.4.2. Người nộp thuế. ....................................................................................... 8<br /> 1.2.4.3. Căn cứ tính thuế. ...................................................................................... 9<br /> 1.2.4.4. Phương pháp tính thuế. .......................................................................... 10<br /> 1.2.4.5. Thu nhập chịu thuế. ............................................................................... 10<br /> 1.2.4.6. Thu nhập tính thuế. ................................................................................ 10<br /> 1.2.4.7. Thu nhập được miễn thuế. ..................................................................... 11<br /> SVTH: Dương Thị Kiều Trinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> 1.2.4.8. Doanh thu tính thuế. .............................................................................. 12<br /> 1.2.4.9. Kỳ tính thuế. .......................................................................................... 14<br /> 1.2.4.10. Thuế suất. ............................................................................................ 14<br /> 1.3.<br /> <br /> Cơ sơ lý luận về quản lý thuế TNDN. ............................................................. 15<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Khái niệm quản lý. .................................................................................... 15<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Mục tiêu quản lý........................................................................................ 15<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý thuế. ........................................................................... 17<br /> <br /> 1.3.4.<br /> <br /> Chủ thể, đối tượng, các bên liên quan đến quản lý thuế. .......................... 17<br /> <br /> 1.3.4.1. Chủ thể của quản lý thuế. ...................................................................... 17<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.3.4.2. Đối tượng của quản lý thuế.................................................................... 17<br /> 1.3.4.3. Các bên liên quan đến QLT. .................................................................. 18<br /> 1.3.5.<br /> <br /> Nội dung quản lý thuế. .............................................................................. 18<br /> <br /> 1.3.5.1. Đăng ký thuế. ......................................................................................... 19<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3.5.2. Khai thuế, tính thuế................................................................................ 19<br /> 1.3.5.3. Ấn định thuế........................................................................................... 19<br /> 1.3.5.4. Nộp thuế. ................................................................................................ 19<br /> 1.3.5.5. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt<br /> nộp chậm, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt. ............. 19<br /> 1.3.5.6. Quản lý thông tin về người nộp thuế, quản lý rủi ro về thuế. ................ 20<br /> 1.3.5.7. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. ................................................................ 20<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.5.8. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. .................................. 22<br /> 1.3.5.9. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế. .................................................... 23<br /> 1.3.6.<br /> <br /> Tổ chức bộ máy quản lý thuế. ................................................................... 23<br /> <br /> 1.3.6.1. Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế. ........................................... 23<br /> 1.3.6.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế của ngành thuế Việt<br /> Nam.<br /> <br /> ............................................................................................................. 23<br /> <br /> Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA<br /> THUẾ TNDN TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ. ........................................... 26<br /> 2.1.<br /> <br /> Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu. ................................................................... 26<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu chung về Thị xã Hương Trà. .................................................... 26<br /> <br /> SVTH: Dương Thị Kiều Trinh<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2