Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
20
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; nghiên cứu và đánh giá đúng thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trong hai hoạt động chủ yếu là kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ nhà hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

Lời Cảm Ơn<br /> Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường<br /> Đại học Kinh tế Huế đã giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến<br /> thức, kinh nghiệm trong quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến ThS. Hồ<br /> khóa luận này.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Phan Minh Đức, thầy đã tận tình hướng dẫn để tôi có thể hoàn thành<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các anh chị cán<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> bộ và công nhân viên Công ty TNHH Du lịch Đống Đa đã tạo điều<br /> kiện, cung cấp những thông tin và tài liệu quý báu trong thời gian tôi<br /> thực tập tốt nghiệp tại Công ty.<br /> <br /> Do kiến thức còn hạn chế cũng như thiếu kinh nghiệm trong lần<br /> đầu nghiên cứu thực tiễn kinh doanh thương mại nên không thể tránh<br /> <br /> Đ<br /> <br /> khỏi những thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý<br /> kiến của Quý thầy cô và Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong<br /> Công ty để bài khóa luận được hoàn thiện tốt hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Huyền Trang<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Bộ tài chính<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> K/C<br /> <br /> Kết chuyển<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> XK<br /> <br /> Xuất khẩu<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TNHL<br /> <br /> Thu nhập hoãn lại<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> ĐTDH<br /> HTK<br /> <br /> Đ<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ĐTNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Đầu tư ngắn hạn<br /> Đầu tư dài hạn<br /> Hàng tồn kho<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> GVHB<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> CPBH<br /> <br /> Chi phí bán hàng<br /> <br /> CPQLDN<br /> <br /> Chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> XĐKQKD<br /> <br /> Xác định kết quả kinh doanh<br /> <br /> CCDV<br /> <br /> Cung cấp dịch vụ<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1 - Phân loại phòng – buồng nghỉ tại Công ty<br /> Bảng 2.2 - Phân tích tình hình lao động của Công ty qua ba năm 2012 - 2014<br /> Bảng 2.3 - Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua hai năm 2013 - 2014<br /> Bảng 2.4 - Danh mục chứng từ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.5 - Danh mục sổ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU<br /> Biểu 2.1 - Hóa đơn bán hàng<br /> Biểu 2.2 - Hóa đơn nội bộ<br /> Biểu 2.3 - Hóa đơn GTGT<br /> Biểu 2.4 - Báo cáo bán hàng (Bảng kê)<br /> Biểu 2.5 - Chứng từ ghi sổ<br /> Biểu 2.6 - Sổ cái tài khoản 511<br /> <br /> Biểu 2.8 - Sổ cái tài khoản 632<br /> Biểu 2.9 - Sổ cái tài khoản 641<br /> Biểu 2.10 - Sổ cái tài khoản 642<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Biểu 2.11 - Sổ cái tài khoản 911<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Biểu 2.7 - Phiếu xuất kho<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ hạch toán doanh thu<br /> Sơ đồ 1.2 - Sơ đồ bán hàng và CCDV theo phương thức trả chậm (trả góp)<br /> Sơ đồ 1.3a - Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại<br /> Sơ đồ 1.3b - Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại<br /> Sơ đồ 1.3c - Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán<br /> Sơ đồ 1.4 - Sơ đồ kế toán thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT phải nộp theo phương<br /> pháp trực tiếp<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 1.5a - Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX<br /> Sơ đồ 1.5b - Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK<br /> Sơ đồ 1.6 - Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Sơ đồ 1.7 - Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> Sơ đồ 1.8a - Sơ đồ hạch toán thuế TNDN hiện hành<br /> Sơ đồ 1.8b - Sơ đồ hạch toán thuế TNDN hoãn lại<br /> Sơ đồ 1.9 - Sơ đồ hạch toán xác định KQKD<br /> Sơ đồ 2.1 - Mô hình tổ chức bộ máy quản lý<br /> <br /> Sơ đồ 2.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 2.3 - Sơ đồ hình thức kế toán máy dựa trên nền chứng từ ghi sổ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản