intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
30
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An

GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sau gần bốn năm học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Huế và<br /> hơn bốn tháng thực tập, tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> của mình. Để hoàn thành đề tài nghiên cứu “Thực trạng và giải<br /> pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh<br /> tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Nghệ An”, ngoài sự cố gắng nổ lực<br /> của bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình<br /> của các thầy cô giáo, quý cơ quan thực tập, gia đình và bạn bè.<br /> Trước hết, tôi xin cảm ơn sâu sắc các thầy cô giáo trường Đại<br /> Học Kinh Tế - Đại học Huế đã tận tình truyền đạt những kiến thực<br /> quý báu cho tôi trong bốn năm học qua. Đặc biệt là Thạc sĩ Hồ<br /> Phan Minh Đức – người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ<br /> tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Qua đây, tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban Giám Đốc Công ty cổ<br /> phần thương mại Nghệ An, các cô chú, anh chị phòng Tài chính – Kế<br /> toán của Công ty đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi trong thời gian thực tập và làm khóa luận..<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình,<br /> người thân và bạn bè đã luôn quan tâm, chia sẻ, động viên tôi rất<br /> nhiều trong thời gian qua.<br /> Do thời gian thực tập chưa nhiều và năng lực bản thân còn<br /> hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong<br /> quý thầy cô và bạn bè giúp đỡ, góp ý để khóa luận hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, ngày 10 tháng 05 năm<br /> 2013<br /> SVTH: Bùi Thị Anh<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Bùi Thị Anh<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Anh<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ...............................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu ...............................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................................2<br /> <br /> -H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 6. Cấu trúc khóa luận ..................................................................................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH<br /> <br /> K<br /> <br /> KẾT QUẢ KINH DOANH ...........................................................................................5<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ...............5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.1. Những khái niệm cơ bản ...............................................................................5<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.2. Nhiệm vụ và yêu cầu quản lý kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> doanh.......................................................................................................................6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2. Kế toán doanh thu ................................................................................................7<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.1. Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng .......................................................7<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.2. Hạch toán doanh thu bán hàng......................................................................8<br /> 1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu...............................................................10<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.1. Chiết khấu thương mại................................................................................10<br /> 1.3.2. Giảm giá hàng bán ......................................................................................11<br /> 1.3.3. Hàng bán bị trả lại.......................................................................................12<br /> <br /> 1.4. Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................................13<br /> 1.4.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán ....................................................13<br /> 1.4.2. Hạch toán giá vốn hàng bán........................................................................15<br /> SVTH: Bùi Thị Anh<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.5. Kế toán chi phí bán hàng....................................................................................16<br /> 1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp................................................................18<br /> 1.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính..............18<br /> 1.7.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .......................................................18<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.7.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ............................................................20<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.8. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..............................................................21<br /> 1.8.1. Kế toán thu nhập khác ................................................................................21<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.8.2. Kế toán chi phí khác ...................................................................................22<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .................................................................23<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Thương mại Nghệ An ......................................25<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty..............................................25<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty..........................................................26<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh .....................................................................26<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty .........................................27<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.1.5. Nguồn lực công ty.......................................................................................29<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty ..........................................37<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.7. Chế độ kế toán hiện hành và các chính sách tài chính tại Công ty.............38<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần<br /> thương mại Nghệ An tháng 12/2012.........................................................................39<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hóa của công ty.....................................................39<br /> 2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ ..........................................................................41<br /> 2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .......................................................49<br /> 2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán ...........................................................................50<br /> 2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp........................55<br /> 2.2.6. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính ........................................62<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Anh<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác .......................................................66<br /> 2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..........................................................69<br /> CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP GHÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY .............71<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.1. Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.......71<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.1. Ưu điểm ......................................................................................................71<br /> 3.1.2. Nhược điểm.................................................................................................72<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> doanh tại Công ty ......................................................................................................74<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> <br /> IN<br /> <br /> doanh tại Công ty ..................................................................................................74<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2.2. Yêu cầu khi hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh .75<br /> <br /> C<br /> <br /> 3.2.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> kinh doanh tại công ty CPTM Nghệ An. ..............................................................75<br /> PHẦN III- KẾT LUẬN ...............................................................................................80<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1. Kết luận .................................................................................................................80<br /> <br /> G<br /> <br /> 2. Hạn chế..................................................................................................................80<br /> <br /> N<br /> <br /> 3. Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài .........................................................................81<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................82<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Anh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản