intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực thích ứng nghề của sinh viên trong dạy học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:209

0
15
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực thích ứng nghề của sinh viên trong dạy học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Phát triển năng lực thích ứng nghề của sinh viên trong dạy học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử" đề xuất biện pháp phát triển năng lực thích ứng nghề của SV trong dạy học ngành CNKTĐ,ĐT nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, ĐT qua đó nâng cao chất lượng đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực thích ứng nghề của sinh viên trong dạy học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> --------------    --------------<br /> <br /> LÊ NGỌC HÒA<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ<br /> CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC<br /> NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> -------------    -------------<br /> <br /> LÊ NGỌC HÒA<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ<br /> CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC<br /> NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Kĩ thuật công nghiệp<br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS Nguyễn Văn Khôi<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, chưa từng được ai công<br /> bố trong bất kì công trình nào.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2017<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Ngọc Hòa<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận án này, tôi đã nhận<br /> được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, đồng nghiệp, các bạn và<br /> các em sinh viên.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn<br /> chân thành tới Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, người thầy kính mến<br /> đã hết lòng dìu dắt, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt<br /> quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học,<br /> Bộ môn Phương pháp dạy học, Khoa Sư phạm Kĩ thuật Trường Đại học Sư<br /> phạm Hà Nội, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học<br /> tập và hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Sao Đỏ, các đồng<br /> nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi về tài chính, công việc, thời gian và luôn<br /> động viên để tôi hoàn thành luận án này.<br /> Tôi xin cảm ơn các chuyên gia, các thầy cô giáo cộng tác, các doanh<br /> nghiệp, các em sinh viên đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện<br /> luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân đã luôn ở bên động<br /> viên, khuyến khích và giúp đỡ về mọi mặt để tôi hoàn thành luận án.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2017<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Ngọc Hòa<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG<br /> LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN ................................................ 5<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................... 5<br /> 1.1.1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài ............................................................ 5<br /> 1.1.2. Một số nghiên cứu ở Việt Nam ............................................................ 10<br /> 1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ........................................................... 15<br /> 1.2.1. Năng lực ............................................................................................... 15<br /> 1.2.2. Thích ứng ............................................................................................. 18<br /> 1.2.3. Nghề và nghề nghiệp ............................................................................ 19<br /> 1.2.4. Thích ứng nghề ..................................................................................... 21<br /> 1.2.5. Năng lực thích ứng nghề ...................................................................... 23<br /> 1.2.6. Phát triển năng lực thích ứng nghề của sinh viên trong dạy học ...............25<br /> 1.3. NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC<br /> NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ................................ 26<br /> 1.3.1. Cấu trúc năng lực thích ứng nghề của sinh viên .................................. 26<br /> 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển năng lực thích ứng nghề ...... 30<br /> 1.3.3. Tiêu chí đánh giá mức độ năng lực thích ứng nghề của sinh viên ....... 33<br /> 1.4. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN<br /> ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ .............. 36<br /> 1.4.1. Mục đích, đối tượng, phương pháp khảo sát thực trạng ...................... 36<br /> 1.4.2. Kết quả đánh giá thực trạng năng lực thích ứng nghề của sinh viên ... 37<br /> 1.4.3. Nguyên nhân thực trạng năng lực thích ứng nghề của sinh viên ......... 39<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản