intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:210

0
77
lượt xem
12
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, đề xuất các nguyên tắc, biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ THỦY<br /> <br /> SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH<br /> THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN<br /> TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA<br /> CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG<br /> VÀ ĐẠI HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - NĂM 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ THỦY<br /> <br /> SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH<br /> THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN<br /> TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA<br /> CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG<br /> VÀ ĐẠI HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học môn GDCT<br /> Mã số: 62. 14. 01. 11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. Phạm Văn Chín<br /> 2. PGS. TS. Trần Thị Mai Phương<br /> <br /> HÀ NỘI - NĂM 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ<br /> công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Hoàng Thị Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo, các nhà khoa học trong khoa<br /> Lý luận Chính trị - Giáo dục công dân trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc<br /> biệt là PGS.TS. Phạm Văn Chín, PGS.TS. Trần Thị Mai Phương - những<br /> người đã cho tôi sự đam mê nghiên cứu khoa học và đã giúp đỡ tôi trong suốt<br /> quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án.<br /> Xin trân trọng cảm ơn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cùng bạn bè,<br /> đồng nghiệp và người thân đã ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để<br /> cho tôi yên tâm học tập, nghiên cứu.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii<br /> CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN .................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................. viii<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ......................................... ix<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 2<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................ 2<br /> 4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 2<br /> 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu ................................................................... 3<br /> 6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ............................................ 4<br /> 7. Những luận điểm cần bảo vệ......................................................................... 5<br /> 8. Những đóng góp mới của đề tài .................................................................... 5<br /> 9. Cấu trúc của đề tài ......................................................................................... 6<br /> Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ SỬ DỤNG<br /> PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY<br /> TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN<br /> NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN ........... 7<br /> 1.1. Các công trình khoa học nghiên cứu về sử dụng phương pháp<br /> thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy<br /> học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ....................... 7<br /> 1.1.1. Những nghiên cứu về phương pháp thuyết trình ................................ 7<br /> 1.1.2. Những nghiên cứu về sử dụng phương pháp thuyết trình theo<br /> hướng phát huy tính tích cực của sinh viên ................................................ 16<br /> 1.1.3. Những nghiên cứu về sử dụng phương pháp thuyết trình theo<br /> hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn<br /> Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ......... 21<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2