intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:358

0
74
lượt xem
15
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam" có cấu trúc gồm 5 chương, nội dung gồm có: Tổng quan các nghiên cứu về GTHL, cơ sở lý thuyết về GTHL và áp dụng GTHL, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu mức độ tác động của GTHL đến sự hòa hợp giữa quy định về đo lường của kế toán VN và chuẩn mực kế toán quốc tế, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn áp dụng GTHL tại VN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ TRỊ<br /> HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ TRỊ<br /> HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN VIỆT NAM<br /> Ngành: Kế toán<br /> Mã số: 62.34.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017<br /> <br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ kinh tế “Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý<br /> trong kế toán Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất<br /> kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2