intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Phùng Đức Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
34
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đưa ra những phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới và cải cách hành chính tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MINH<br /> <br /> QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN<br /> HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MINH<br /> <br /> QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN<br /> HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> TỈNH THANH HÓA<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý công<br /> Mã số: 603404 03<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU VÂN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất đến cô giáo<br /> PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân - ngƣời đã tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn cho tôi<br /> trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo công tác tại Học viện<br /> Hành chính Quốc Gia đã truyền dạy những kiến thức quí báu, tạo điều kiện<br /> giúp đỡ tôi trong quá trình học tập tại Học viện và truyền đạt những kinh<br /> nghiệm cho luận văn hoàn thành đƣợc thuận lợi.<br /> Đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng<br /> UBND tỉnh, đồng nghiệp trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã tạo điều<br /> kiện về mặt thời gian để tôi tham gia và hoàn thành khóa học một cách tốt<br /> nhất. Cảm ơn gia đình và bạn bè những ngƣời luôn ở bên và động viên, giúp<br /> đỡ tôi những lúc khó khăn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất<br /> kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VBHC<br /> <br /> Văn bản hành chính<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản