Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học ở các trường THPT huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
120
lượt xem
51
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học ở các trường THPT huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn xác định thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý công tác thiết bị dạy học ở các trường THPT huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thiết bị dạy học ở các trường THPT. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học ở các trường THPT huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ------------------------------<br /> <br /> Lê Nguyên Tú<br /> <br /> THỰC TRẠNG<br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY<br /> HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN<br /> TRẢNG BOM<br /> TỈNH ĐỒNG NAI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> ------------------------------<br /> <br /> Lê Nguyên Tú<br /> <br /> THỰC TRẠNG<br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY<br /> HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN<br /> TRẢNG BOM<br /> TỈNH ĐỒNG NAI<br /> Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục<br /> Mã số: 60 14 05<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. TRẦN THỊ HƯƠNG<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là luận văn của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu<br /> trong luận văn là trung thực, luận văn được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của<br /> TS. Trần Thị Hương và chưa từng được công bố trong bất kỳ một trong công trình nào khác.<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:<br /> - Lãnh đạo nhà trường; Hội đồng đào tạo; Hội đồng khoa học trường Đại học<br /> Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh; Quý Thầy, Cô trực tiếp giảng dạy khóa Cao học<br /> QLGD 19 đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu<br /> khoa học để chúng tôi nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm<br /> vụ giáo dục hiện nay.<br /> - Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Thị Hương, người<br /> Cô, người hướng dẫn khoa học đã tận tình hướng dẫn về kiến thức, phương pháp<br /> nghiên cứu, năng lực tư duy và trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện và<br /> hoàn thành luận văn này.<br /> - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai; HĐQT trường THPT Văn Lang;, Quý thầy<br /> cô lãnh đạo của các trường THPT huyện Trảng Bom; gia đình, bè bạn cùng đông<br /> đảo đồng nghiệp đã động viên, khích lệ, tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, tạo điều<br /> kiện thuận lợi về thời gian và cơ sở thực tiễn, đóng góp những ý kiến quý báu cho<br /> việc nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Bản thân dù rất cố gắng nhưng chắc chắn luận văn cũng không tránh khỏi<br /> những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được những lời chỉ dẫn của các thầy cô; ý kiến<br /> trao đổi của bạn bè, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2011<br /> Lê Nguyên Tú<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN...........................................................................................................<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................<br /> MỤC LỤC .....................................................................................................................<br /> NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ...........................................................<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ..............................................................................................<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT .............................................5<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ...................................................................................... 5<br /> 1.2. Hệ thống các khái niệm cơ bản ............................................................................... 6<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý ............................................................................................ 6<br /> 1.2.2. Chức năng của quản lý ..................................................................................... 8<br /> 1.2.3. Khái niệm quản lý nhà trường ....................................................................... 11<br /> 1.2.4. Khái niệm thiết bị dạy học ............................................................................. 12<br /> 1.2.5. Khái niệm quản lý thiết bị dạy học ................................................................ 13<br /> 1.3. Một số vấn đề lý luận cơ bản về thiết bị dạy học .................................................. 13<br /> 1.3.1. Vai trò, chức năng thiết bị dạy học trong quá trình dạy học .......................... 13<br /> 1.3.2. Phân loại thiết bị dạy học ............................................................................... 15<br /> 1.3.3. Yêu cầu về thiết bị dạy học ở trường THPT .................................................. 17<br /> 1.4. Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thiết bị dạy học ở trường THPT ........... 18<br /> 1.4.1. Yêu cầu của việc quản lý TBDH trong trường THPT ................................... 18<br /> 1.4.2. Nguyên tắc quản lý TBDH ở trường THPT ................................................... 18<br /> 1.4.3. Nội dung quản lý TBDH ở trường THPT ...................................................... 19<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC<br /> Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI .........22<br /> 2.1. Tình hình giáo dục THPT huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai .............................. 22<br /> 2.1.1. Khái quát về vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội<br /> huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ................................................................ 22<br /> 2.1.2. Tình hình giáo dục THPT tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai .................. 24<br /> 2.2. Thực trạng công tác TBDH ở các trường THPT huyện Trảng Bom .................... 28<br /> 2.2.1. Thực trạng số lượng, chất lượng thiết bị dạy học<br /> ở các trường THPT huyện Trảng Bom ........................................................ 28<br /> 2.2.2. Thực trạng nguồn trang bị, mua sắm TBDH ................................................. 31<br /> 2.2.3. Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học............................................................... 34<br /> 2.2.4. Thực trạng bảo quản thiết bị dạy học ............................................................. 38<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản