PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

Chia sẻ: Lotus_3 Lotus_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
319
lượt xem
15
download

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS hiểu phân tích đa thức thành nhân tử có nghĩa là biến đổi đa thức đó thành tích của đa thức. HS biết PTĐTTNT bằng p2đặt nhân tử chung. 2, Kỹ năng: Biết tìm ra các nhân tử chung và đặt nhân tử chung đối với các đa thức không qua 3 hạng 3, Thái độ : Học tập tích cực , cận thận , tự giác ,… II. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ, sách bài tập,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

  1. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: HS hiểu phân tích đa thức thành nhân tử có nghĩa là biến đổi đa thức đó thành tích của đa thức. HS biết PTĐTTNT bằng p2đặt nhân tử chung. 2, Kỹ năng: Biết tìm ra các nhân tử chung và đặt nhân tử chung đối với các đa thức không qua 3 hạng 3, Thái độ : Học tập tích cực , cận thận , tự giác ,… II. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ, sách bài tập,… HS: Ôn lại 7 HĐTĐN,… III. Tiến trình bài dạy. 1. Tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: HS1: Viết 4 HĐT đầu. áp dụng CMR : (x+1)(y-1)=xy-x+y-1 - HS2: Viết 3 HĐTcuối. 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Ghi bảng .HĐ1`: Hình thành bài mới từ ví dụ 1) Ví dụ 1: (SGK) - Hãy viết 2x2 - 4x thành tích của những đa Ta thấy: 2x2= 2x.x
  2. thức.  2x là nhân tử 4x = 2x.2 + GV chốt lại và ghi bảng. chung. - Ta thấy: 2x2= 2x.x Vậy 2x2 - 4x = 2x.x-2x.2 = 2x(x-2).  2x là nhân tử chung. 4x = 2x.2 Vậy 2x2 - 4x = 2x.x-2x.2 = 2x(x-2). + GV: Việc biến đổi 2x2 - 4x= 2x(x-2). được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử. + GV: Em hãy nêu cách làm vừa rồi( Tách các số hạng thành tích sao cho xuất hiện thừa số chung, đặt thừa số chung ra ngoài dấu ngoặc - Phân tích đa thức thành nhân tử của nhân tử). ( hay thừa số) là biến đổi đa thức +GV: Em hãy nêu đ/n PTĐTTNT? đó thành 1 tích của những đa + Gv: Ghi bảng. thức. + GV: trong đa thức này có 3 hạng tử (3 số *Ví dụ 2. PTĐT thành nhân tử 15x3 - 5x2 + 10x= 5x(3x2- x + 2 ) hạng) Hãy cho biết nhân tử chung của các hạng tử là nhân tử nào. + GV: Nói và ghi bảng. + GV: Nếu kq bạn khác làm là 15x3 - 5x2 + 10x = 5 (3x3 - x2 + 2x) thì kq đó
  3. đúng hay sai? Vì sao? + GV: - Khi PTĐTTNT thì mỗi nhân tử trong tích không được còn có nhân tử chung nữa. + GV: Lưu ý hs : Khi trình bài không cần trình bày riêng rẽ như VD mà trình bày kết hợp, cách trình bày áp dụng trong VD sau. 2. áp dụng ?1: PTĐT sau thành nhân tử HĐ2: Bài tập áp dụng a) x2 - x = x.x - x= x(x -1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x2 - x b) 5x2(x-2y)-15x(x-2y)=5x.x(x- b) 5x2(x-2y)-15x(x-2y 2y)-3.5x(x-2y) = 5x(x- 2y)(x- 3) b) 3(x- y)-5x(y- x c)3(x-y)-5x(y- x)=3(x- y)+5x(x- y) Ba hs lên bảng trình bày lời giải :..... = (x- y)(3 + 5x) Hs nhận xét về kết quả :.... VD: -5x(y-x) =-(-5x)[-(y-x)] =5x(-y+x)=5x(x-y) + Gv: Chốt lại và lưu ý cách đổi dấu các hạng * Chú ý: Nhiều khi để làm xuất tử. hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử với t/c: A = -(-A). ?2 Phân tích đa thức thành nhân tử: GV cho HS làm bài tập áp dụng cách đổi dấu a) 3x(x-1)+2(1- x)=3x(x- 1)- 2(x-
  4. các hạng tử ? 1) = (x- 1)(3x- 2) b)x2(y-1)-5x(1-y)= x2(y- 1) +5x(y- 1) = (y- 1)(x+5).x c)(3- x)y+x(x - 3)=(3- x)y- x(3- x) = (3- x)(y- x) ?3 Tìm x sao cho: 3x2 - 6x = 0 GV yêu càu HS làm bài tập ?3 SGK trang 19 + GV: Muốn tìm giá trị của x thoả Gọi 3 HS lên bảng mãn đẳng thức trên hãy PTĐT Mỗi HS làm 1 phần trên thành nhân tử 3x2 - 6x = 0 - Ta có  3x(x - 2) = 0  x = 0 Hoặc x - 2 = 0 x = 2 Vậy x = 0 hoặc x = 2 ( Tích bằng 0 khi 1 trong 2 thừa số bằng 0 ) HĐ 3- Luyện tập - Củng cố: GV: Cho HS làm bài tập 39 / tr19 22 2 x + 5x3+ x2y = x2( + 5x + y) a) 3x- 6y = 3(x - 2y) ; b) 5 5 2 2 2 c) 14x2y- 21xy2+ 28x2y = 7xy(2x - 3y + 4xy);d) x(y-1)- y(y-1)= (y- 5 5 5 1)(x-1) e) 10x(x - y) - 8y(y - x) = 10x(x - y) + 8y(x - y) = 2(x - y)(5x + 4y)
  5. HĐ4 -BT - Hướng dẫn về nhà Làm các bài 40, 41/19 SGK - Chú ý nhận tử chung có thể là một số, có thể là 1 đơn thức hoặc đa thức( cả phần hệ số và biến - p2 đổi dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản