Phương trình đường thẳng 3

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
450
lượt xem
65
download

Phương trình đường thẳng 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức : Nắm được phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian . + Về kỹ năng : Xét được vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian . + Veà thái độ : Phát hiện được các ĐK tương ứng với các vị trí tương đối Tích cực hoạt động xây dựng bài II . Chuẩn bị của GV & HS +GV: Bảng phụ , phiếu học tập +HS : Đọc trước bài ở nhà III . Tiến trình bài dạy 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương trình đường thẳng 3

  1. Ngày soạn:02 / 4 /2009 Tuần :30 Lớp: 12A1 Tiết :40 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG I . Mục tiêu + Về kiến thức : Nắm được phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian . + Về kỹ năng : Xét được vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian . + Veà thái độ : Phát hiện được các ĐK tương ứng với các vị trí tương đối Tích cực hoạt động xây dựng bài II . Chuẩn bị của GV & HS +GV: Bảng phụ , phiếu học tập +HS : Đọc trước bài ở nhà III . Tiến trình bài dạy 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài Câu hỏi :1) Nêu các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian 2) Cho đt (d) đi qua M có vectơ chỉ phương u và đt (d’) đi qua M’ có vectơ chỉ phương u ' . Chọn MĐ đúng (Bảng phụ ) a) d // d’ ⇔ u và u ' cùng phương b) d và d’ trùng nhau ⇔ u , u ' , MM ' đôi một cùng phương c ) d và d’ cắt nhau ⇔ u và u ' không cùng phương d ) d và d’ chéo nhau ⇔ u , u ' , MM ' không đồng phẳng *Cho hs dưới lớp NX và giải thích 3 Bài mới HĐ1 :Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian HĐ GV HĐ HS .Thông qua nd kiểm tra bài cũ và hình vẽ ở bảng cho hs nêu lên mối liên hệ giữa các vectơ u , u ' , MM ' ứng với các vị trí tương đối Hình vẽ 67 trang 96 (Bảng phụ) . Trả lời .Gọi hs trả lời [ ] . d và d’ cắt nhau ⇔ u, u ' ≠ 0 1) d và d’ trùng nhau ⇔ ? [ ] u, u ' .MM ' = 0 2) d // d’ ⇔ ? 3) d và d’ cắt nhau ⇔ ? [ ] [ ] .d trùng d’ ⇔ u, u ' = u, MM ' = 0 4) d và d’ chéo nhau ⇔ ? [ ] [ ] .d // d’ ⇔ u, u ' = 0 và u, MM ' # 0 . Chót lại và ghi bảng [ ] .d và d’ chéo nhau ⇔ u, u ' .MM ' # 0 HĐ 2: Vận dụng HĐ GV HĐ HS GHI BẢNG .Để xét vị trí tương đối của hai 2) Ví dụ 2) Ví dụ đường thẳng ta tiến hành theo Sơ đồ Sơ đồ các bước nào ? [ ] 1 ) u, u ' .MM ' # 0 kl :chéo [ ] 1 ) u, u ' .MM ' # 0 kl :chéo 2 ) [u, u '].MM ' = 0 2 ) [u, u '].MM ' = 0 .Ghi bảng sơ đồ a ) [u, u '] ≠ 0 KL : cắt a ) [u, u '] ≠ 0 KL : cắt
  2. [ ] b) u, u ' = 0 [ ] b) u, u ' = 0 * [u, MM ']# 0 KL : song song * [u, MM ']# 0 KL : song song * [u, MM '] = 0 KL: trùng * [u, MM '] = 0 KL: trùng Ví dụ1 : Xét vị trí tương đối giữa hai Ví dụ1 : Xét vị trí tương đối giữa hai đt đt .Phiếu học tập 1 câu a nhóm x −1 z −3 x −1 z −3 a) d: = y−7 = và a) d: = y−7 = và 1,2 2 4 2 4 Phiếu học tập 2 câu b nhóm x − 3 y +1 z + 2 x − 3 y +1 z + 2 d’: = = d’: = = 3,4 6 −2 1 6 −2 1 .Cho hs thảo luận b) d là giao tuyến của hai mp b) d là giao tuyến của hai mp .Gọi lên bảng trình bày (α) : x + y = 0 và (β): 2x - y + z - 15 (α) : x + y = 0 và (β): 2x - y + z - 15 .Chính xác bài giải của hs =0 =0 và d’ : x = 1 - t và d’ : x = 1 - t y = 2 + 2t y = 2 + 2t z=3 z=3 .................................................. ............................................................. ............................................................. Cho hs xung phong lên bảng Ví dụ 2 : Trong Kg cho hai đt Ví dụ 2 : Trong Kg cho hai đt x = 1 + mt x = m - 2t x = 1 + mt x = m - 2t .Gọi hs # NX dm : y = m + 2t , d’m y = mt dm : y = m + 2t , d’m y = mt .Chính xác bài giải của hs z = 1 - m - 3t z=1-m+t z = 1 - m - 3t z=1-m+ t 4Củng cố : *Cho học sinh tái hiện lại vế phải ở mục 1( Đk cần và đủ để hai đường thẳng cắt nhau,song song, trùng ,chéo ) * Khi nào hai đường thẳng d và d’ vuông góc với nhau * Nêu cách khác xét vị trí tương đối của hai đường thẳng 5) Daën doø: Bài tập về nhà : 28 , 29 ,30,31 sgk trang 103 *Chuẩn bị bài mới : + Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mp +Công thức tính diện tích hình bình hành , hình hộp + Các cách xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 6.) Ruùt kinh nghieäm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản