Sáng kiến kinh nghiệm: "Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa lí"

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
87
lượt xem
22
download

Sáng kiến kinh nghiệm: "Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa lí"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý do chọn đề tài: Từ thực tiễn của việc đổi mới chương trình- sách giáo khoa Địa lí 10, 11 và thực tiễn của việc giảng dạy môn địa lí 10,11 ở trường THPT trong các năm vừa qua, nhằm góp phần nâng cao khả năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên, giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và tự hoàn thiện kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: "Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa lí"

 1. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1.Tên đề tài: “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT”. ( Cụ thể áp dụng : Bài 3; Bài 8; Bài 9; Bài 10 địa lý 11 và Bài 6; Bài 12 địa lý 10) 2. ĐẶT VẤN ĐỀ: a/ Lý do chọn đề tài: Từ thực tiễn của việc đổi mới chương trình- sách giáo khoa Địa lí 10, 11 và thực tiễn của việc giảng dạy môn địa lí 10,11 ở trường THPT trong các năm vừa qua, nhằm góp phần nâng cao khả năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên, giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và tự hoàn thiện kiến thức.Tôi nhận thấy rằng việc nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí nói chung và địa lí 10, 11 nói riêng và đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng và sử dụng sơ đồ là rất cần thiết. b/ Mục đích nghiên cứu: - Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và nắm vững kiến thức trong và sau bài học. - Góp phần thực hiện chủ nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ môn. c/Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Giới hạn nghiên cứu: đề tài này tôi nghiên cứu ở một số bài học địa lí 10, 11 chương trình- sách giáo khoa ban cơ bản và giới hạn trong việc tạo kĩ năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên. Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 10, 11 Trường THPT Lê Qúy Đôn d/ Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thử nghiệm - Phương pháp quan sát: qua các tiết dự giờ thao giảng - Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Phương pháp khảo sát, thống kê. e/ Thời gian nghiên cứu: Dự kiến sẽ nghiên cứu đề tài này trong thời gian 3 năm từ 2010- 2011 ( cho khối 10 và 11) đến năm học 2012-2013 ( cho khối 12). Nguyễn Thị Hồng Long 1 Trường THPT Lê Quý Đôn
 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 3. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trong giảng dạy địa lí PTTH có 4 loại sơ đồ được dùng: + Sơ đồ cấu trúc. + Sơ đồ quá trình. + Sơ đồ địa đồ học. + Sơ đồ logic. Tuy nhiên giáo viên thường rất ít khi sử dụng chính vì vậy mà khả năng đạt hiệu quả cao trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp. Việc nghiên cứu và thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáo viên địa lí có ý nghĩa lí luận và thực tiễn rất lớn. Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện phương pháp sơ đồ trong giảng dạy môn địa lí và có thể dùng cho học sinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt hơn thông qua sơ đồ. 4. CƠ SỞ THỰC TIỄN: Do cấu trúc chương trình và sách giáo khoa địa lí 10, 11 có sử dụng sơ đồ ( còn ít ) nên trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên rất ngại sử dụng sơ đồ ( có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…) Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiều năm và kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 10, 11 vừa qua tôi đã nhiều lần thực hiện có hiệu quả.Đặt biệt vận dụng vào các tiết dạy thao giảng , các sơ đồ minh họa bằng máy chiếu được các thầy cô giáo trong tổ đánh giá cao. Khi bắt đầu nghiên cứu đề tài giảng dạy các khối lớp 10, 11(Sử dụng phấn, bảng viết ) thì việc sử dụng sơ đồ có hạn chế. Học sinh nắm và hiểu nội dung của phần học, bài học chỉ đạt kết quả rất thấp, tôi đã thống kê với số liệu cụ thể như sau: Số liệu thống kê đầu năm học 2010-2011 Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Nguyễn Thị Hồng Long 2 Trường THPT Lê Quý Đôn
 3. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Số % Số % Số % Số % lượng lượng lượng lượng Lớp 10A1 7 14,3 12 24,5 18 36,7 12 24,5 49hs Lớp 10C9 2 4,3 6 13,0 28 61 10 21,7 46hs Lớp 11C1 10 18,9 12 22,6 20 37,7 11 20,8 53 hs Xuất phát từ cơ sở lí luận và yêu cầu thực tiễn trên, để bổ sung kiến thức cho chính bản thân mình và để giúp các em học sinh học tập môn Địa lý đạt kếtt quả cao đồng thời tạo hứng thú học tập của học sinh với bộ môn Địa lý được tốt hơn, tôi mạnh dạn chọn đề tài này để nghiên cứu. 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU a/ Các loại sơ đồ: *Sơ đồ cấu trúc: là loại sơ đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong một chỉnh thể và mối quan hệ giữa chúng. ( SƠ ĐỒ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ) Nguyễn Thị Hồng Long 3 Trường THPT Lê Quý Đôn
 4. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ *Sơ đồ quá trình: là loại sơ đồ thể hiện vị trí các thành phần, các yếu tố và mối quan hệ của chúng trong quá trình vận động. ( SƠ ĐỒ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU ) *Sơ đồ địa đồ học: là loại sơ đồ biểu hiện mối quan hệ về mặt không gian của các sự vật-hiện tượng địa lí trên lược đồ, bản đồ. ( SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHỐI KHÍ Ở BẮC MỸ ) Nguyễn Thị Hồng Long 4 Trường THPT Lê Quý Đôn
 5. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ *Sơ đồ logic: là loại sơ đồ biểu hiện mối quan hệ về nội dung bên trong của các sự vật-hiện tượng địa lí. ( SƠ ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ) b/ Yêu cầu của việc xây dựng sơ đồ: *Tính khoa học: nội dung sơ đồ phải bám sát nội dung của bài học, các mối quan hệ phải là bản chất, khách quan chứ không phải do người xây dựng sắp đặt. *Tính sư phạm, tư tưởng: sơ đồ phải có tính khái quát hóa cao, qua sơ đồ học sinh có thể nhận thấy ngay các mối quan hệ khách quan, biện chứng. *Tính mĩ thuật: bố cục của sơ đồ phải hợp lí, cân đối, nổi bật trọng tâm và các nhóm kiến thức. c/ Các bước xây dựng: *Các sơ đồ đã có ở sách giáo khoa, sách giáo viên địa lí 10, 11 nhưng chủ yếu-phần lớn là do giáo viên tự xây dựng từ nội dung bài học, phù hợp với ý tưởng sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học khác nhau. *Thông thường cấu tạo một sơ đồ có các đỉnh và các cạnh (đỉnh có thể là 1 khái niệm, 1 thuật ngữ, 1 địa danh trên lược đồ, bản đồ; cạnh là các đường, đoạn thẳng ( có hướng hoặc vô hướng )nối các đỉnh hoặc biểu hiện tượng trưng hình dáng của sự vật-hiện tượng địa lí. *CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 1 SƠ ĐỒ Nguyễn Thị Hồng Long 5 Trường THPT Lê Quý Đôn
 6. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -BƯỚC 1: Tổ chức các đỉnh của sơ đồ ( chọn kiến thức cơ bản, vừa đủ, mã hoá một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích, bố trí các đỉnh trên một mặt phẳng ). -BƯỚC 2: Thiết lập các cạnh ( các cạnh nối những nội dung ở các đỉnh có liên quan ) -BƯỚC 3: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tấc cả để điều chỉnh sơ đồ phù hợp với nội dung dạy học và logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ và dể hiểu hơn). d/ Cách xây dựng một sơ đồ: -Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn ra những bài, những phần có khả năng áp dụng phương pháp sơ đồ có hiệu quả nhất. Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung bài dạy, tìm ra những khái niệm cơ bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành. -Trong dạy học địa lí ta có thể xây dựng các kiểu sơ đồ sau: +Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nội dung bài giảng một cách trực quan, dể khái quát, dể tiếp thu. +Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống 1 chương, 1 phần kiến thức. +Sơ đồ kiểm tra để đánh giá năng lực tiếp thu, hiểu biết của học sinh đồng thời giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung truyền đạt. e/ Cách sử dụng sơ đồ: -Giáo viên dựa vào chính sơ đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũng như các thao tác, phương pháp dạy; lúc này sơ đồ chính là mục đích- phương tiện truyền đạt của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh. -Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh của sơ đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động hoặc sự liên kết các đơn vị kiến thức trên sơ đồ. * CÁC VÍ DỤ MINH HỌA VÍ DỤ 1: Sử dụng sơ đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu giờ học Nguyễn Thị Hồng Long 6 Trường THPT Lê Quý Đôn
 7. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ * Để kiểm tra kiến thức “Bài 9-Nhật Bản-Tiết 2-Kinh tế”(Địa lý 11) của học sinh, giáo viên sử dụng sơ đồ và kèm theo câu hỏi: Hãy điền vào sơ đồ sau, sản phẩm của các ngành công nghiệp Nhật Bản -Sơ đồ: *Để kiểm tra kiến thức “Bài 6-Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất” của học sinh lớp 10, giáo viên sử dụng sơ đồ và kèm theo câu hỏi: Trình bày hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái đất ? - Sơ đồ: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái đất Nguyễn Thị Hồng Long 7 Trường THPT Lê Quý Đôn
 8. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ VÍ DỤ 2: Sử dụng sơ đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh, dùng vào lúc mở đầu bài học: -Để cho học sinh nắm bắt và hiểu được cấu trúc nội dung của các ngành kinh tế Trung Quốc “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 2-Kinh tế” (Địa lý 11) -Sơ đồ: VÍ DỤ 3: Sử dung sơ đồ trong việc giảng bài mới -Trên cơ sở sơ đồ: Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố dân cư Trung Quốc --> Trình bày sự phân bố dân cư chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc? -Sơ đồ: Nguyễn Thị Hồng Long 8 Trường THPT Lê Quý Đôn
 9. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -Giáo viên vừa hướng dẫn học sinh khám phá các mối quan hệ song song với việc hoàn thành sơ đồ ( vừa dạy vừa vẽ ) -> đây là cách dạy học có sự tham gia tích cực của học sinh. * Bài 12:Sự phân bố khí áp. Các loại gió chính (Địa lý 10) .Giáo viên dùng sơ đồ các đai khí áp và các đới gió đặt câu hỏi : Trình bày sự phân bố khí áp và các đới gió trên Trái Đất ? => Ví dụ tương tự cho bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hóa. VÍ DỤ 4: Sử dụng sơ đồ để thể hiện toàn bộ kiến thức học sinh đã lĩnh hội -Sau khi hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá các kiến thức cần nắm trong mục II: Điều kiện tự nhiên “Bài 10-Trung Quốc-Tiết 1-Tự nhiên và dân cư”; giáo viên thể hiện các kiến thức cần thiết bằng sơ đồ sau: Nguyễn Thị Hồng Long 9 Trường THPT Lê Quý Đôn
 10. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ -Sơ đồ: VÍ DỤ 5: Sử dụng sơ đồ trong việc củng cố-đánh giá cuối bài -Giáo viên để một số ô trống, để trống một số cạnh, yếu cầu học sinh tìm các kiến thức điền vào ô trống hoặc vẽ và điền tiếp các cạnh. -Sau khi học xong “Bài 8-Liên bang Nga-Tiết 1-Tự nhiên, dân cư và xã hội”, giáo viên sử dụng sơ đồ sau: -Sơ đồ: Nguyễn Thị Hồng Long 10 Trường THPT Lê Quý Đôn
 11. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ VÍ DỤ 6: Sử dụng sơ đồ để ra bài tập về nhà hay kiểm tra kiến thức của học sinh - Sau “Bài 3 : Một số vấn đề mang tính toàn cầu”(Địa lý 11) giáo viên yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập sau: Bằng kiến thức đã học và dựa vào các câu cho sẵn dưới đây; em hãy chọn và hoàn chỉnh sơ đồ ? - Lập sơ đồ và nhận xét về tác động của gia tăng dân số và sự tăng trưởng các hoạt động kinh tế đối với một số thành phần của môi trường. -Sơ đồ: - Gia tăng dân - Phát triển kinh tế Khí hậu Nước Sinh vật - Nhiệt độ Trái Đất tăng - Chất thải làm ô nhiễm - Khai thác quá mức - Mưa axit nguồn nước ngọt, biển, - Suy giảm, tuyệt - Suy giảm tầng ôdôn đại dương. chủng 6/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Qua việc nghiên cứu đề tài và thực hiện tinh thần đổi mới phương pháp day học theo hướng tích cực tôi đã đạt được những kết quả sau: 1/ Đối với giáo viên: - Giáo viên tích cực đầu tư nghiên cứu để hình thành những sơ đồ phù hợp với nội dung chương trình của từng mục, từng bài. - Giáo viên thành thạo được kĩ năng xây dựng các loại sơ đồ trên giấy rô ki và máy tính để phục vụ cho việc giảng dạy của mình. Nâng cao năng lực chuyên môn. 2/ Đối với học sinh: Giảng dạy các khối lớp 10, 11 (có sử dụng đèn chiếu ) thì việc sử dụng sơ đồ nhiều hơn, thuận tiện hơn. Học sinh nắm và hiểu nội dung qua sơ đồ nhanh hơn, phát huy được tính tích cực sáng tạo của các em. Sau một năm học thử nghiệm đề tài này với kết quả đạt được thể hiện rõ ở cuối kì học là số lượng học sinh yếu kém không còn đáng kể mà số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên rất cao. Nguyễn Thị Hồng Long 11 Trường THPT Lê Quý Đôn
 12. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ *Kết quả khảo sát cụ thể như sau: Giỏi Khá Trung bình Yếu Lớp Số % Số % Số % Số % lượng lượng lượng lượng Lớp 10A1 49hs 28 57,2 15 30,6 6 12,2 0 0 Lớp 10C9 15 32,6 20 43,5 9 19,6 2 4,3 46hs Lớp 11C1 20 37,7 20 37,7 12 22,7 1 1,9 53hs Nguyễn Thị Hồng Long 12 Trường THPT Lê Quý Đôn
 13. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1/ Kết luận: Việc đổi mới phương pháp trong dạy-học địa lí 10, 11 là cấp thiết nhưng việc áp dụng để đạt hiệu qủa cao là cần thiết hơn, chính vì vậy đối với giáo viên cho dù có sử dụng phòng đèn chiếu hay trực tiếp dạy tại lớp thì cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng và sử dụng được phương pháp sơ đồ. Trong quá trình làm đề tài cũng khó tránh khỏi những thiếu sót,tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng chấm, các thầy cô giáo và các đồng nghiệp để cho đề tài tôi được đầy đủ và hoàn thiện hơn . 2/ Kiến nghị: Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy địa lí ở các khối lớp cần quan tâm hơn đến việc xây dựng và sử dụng sơ đồ trong giảng dạy, xem đây là phương pháp không thể thiếu, phương pháp cần thiết, đặc thù của bộ môn, phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều mục đích giảng dạy của giáo viên trong 1 tiết lên lớp. Nhà trường cần trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng… để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho giáo viên trong việc nghiên cứu xây dựng và sử dụng phương pháp sơ đồ trong giảng dạy môn địa lí. =============================== Tam Kỳ , Ngày 2 tháng 5 năm 2011 Người thực hiện Nguyễn Thị Hồng Long Nguyễn Thị Hồng Long 13 Trường THPT Lê Quý Đôn
 14. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Tài liệu tham khảo 1. Đặng Văn Đức- Nguyễn Thu Hằng. 2003. Phương pháp dạy học địa lý theo hướng tích cực.NXB Đại học Sư phạm. 2. Tô Xuân Giáp. Phương tiện dạy học.NXB Giáo dục 1977. 3. Nguyễn Trọng Phúc.2001.Phương tiện kỹ thuật trong dạy học địa lý. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 4. Chuẩn kiến thức,kỹ năng địa lí 10, (NXB Giáo dục): Phạm Thị Sen,Nguyễn Hải Châu,Nguyễn Đức Vũ. 5.Chuẩn kiến thức,kỹ năng địa lí 11 (NXB Giáo dục): Phạm Thị Sen,Nguyễn Hải Châu,Nguyễn Đức Vũ. 6.SGV, SGK Địa lí lớp 10 (NXB Giáo dục): Lê Thông,Trần Trọng Hà, Nguyễn Minh Tuệ. 7.SGV, SGK Địa lí lớp 11(NXB Giáo dục): Lê Thông,Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Viết Hồng, Nguyễn Việt Hùng,...Nguyễn Đức Vũ . Nguyễn Thị Hồng Long 14 Trường THPT Lê Quý Đôn
 15. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ MỤC LỤC Trang Tên đề Tài…………….......…………………………..……..1 Đặt vấn đề………….............……………..............................1 Cơ sở lý luận..............................………………….…........... 2 Cơ sở thực tiễn…….................................................………...2 Nội dung nghiên cứu..........................…………..…………...3 Kết quả nghiên cứu ……………...……………..……….....11 Kết luận…………………….......………………….………13 Kiến nghị……….………….................................................13 Tài liệu tham khảo.................................................................14 Mục lục.....………………….....…………….….………….15 Tài liệu tham khảo ................................................................14 Phiếu đánh giá xếp loại………….………………….............16 Phiếu chấm điểm, xếp loại......................................................18 ------------------------------------------ Nguyễn Thị Hồng Long 15 Trường THPT Lê Quý Đôn
 16. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 I. Đánh giá xếp loại của HĐKH Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN 1.Tên đề tài:..“XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT”.( Cụ thể áp dụng : Bài 3; Bài 8; Bài 9; Bài 10 địa lý 11 và Bài 6; Bài 12 địa lý 10) 2.Họ và tên tác giả.:.Nguyễn Thị Hồng Long. 3.Chức vụ:..Tổ phó......Tổ: Sử - địa – công dân. 4. Nhận xét của Chủ tịch HĐKH về đề tài: a)Ưuđiểm:................................................................................................... .................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................................................................................................. b)Hạnchế:.................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 5. Đánh giá, xếp loại: Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Trường THPT Lê Quý Đôn thống nhất xếp loại : ..................... Thư ký HĐKH: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hồng Long 16 Trường THPT Lê Quý Đôn
 17. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ II. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống nhất xếp loại: ............... Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ............................................................ ............................................................ ............................................................ Nguyễn Thị Hồng Long 17 Trường THPT Lê Quý Đôn
 18. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010- 2011 ----------------------------------- (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Đề tài:............................................................................................................ ........................................................................................................................ - Họ và tên tác giả:......................................................................................... - Đơn vị:........................................................................................................ - Điểm cụ thể:................................................................................................. Nhận xét Điểm Điểm Phần của người đánh giá xếp loại đạt tối đa đề tài được 1. Tên đề tài 1 2. Đặt vấn đề 3. Cơ sở lý luận 1 4. Cơ sở thực tiễn 2 5. Nội dung nghiên cứu 9 6. Kết quả nghiên cứu 3 7. Kết luận 1 8.Đề nghị 1 9.Phụ lục 10.Tài liệu tham khảo 11.Mục lục 1 12.Phiếu đánh giá xếp loại Thể thức văn bản, chính 1 tả Nguyễn Thị Hồng Long 18 Trường THPT Lê Quý Đôn
 19. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ Tổng cộng 20đ Căn cứ số điểm đạt được, đề tài trên được xếp loại : Người đánh giá xếp loại đề tài: (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hồng Long 19 Trường THPT Lê Quý Đôn
 20. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010- 2011 ----------------------------------- (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Lê Quý Đôn Đề tài:............................................................................................................ ........................................................................................................................ - Họ và tên tác giả:......................................................................................... - Đơn vị:........................................................................................................ - Điểm cụ thể:................................................................................................. Nhận xét Điểm Điểm Phần của người đánh giá xếp loại đạt tối đa đề tài được 1. Tên đề tài 1 2. Đặt vấn đề 3. Cơ sở lý luận 1 4. Cơ sở thực tiễn 2 5. Nội dung nghiên cứu 9 6. Kết quả nghiên cứu 3 7. Kết luận 1 8.Đề nghị 1 9.Phụ lục 10.Tài liệu tham khảo 11.Mục lục 1 12.Phiếu đánh giá xếp loại Thể thức văn bản, chính tả 1 Tổng cộng 20đ Nguyễn Thị Hồng Long 20 Trường THPT Lê Quý Đôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản