intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

53
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi" Với vai trò là người cán bộ quản lý, tôi thấy cần phải biết khuyến khích kịp thời tạo điều kiện thuận lợi bồi dưỡng kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường cho đội ngũ giáo viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> PHÒNG GIÁO GD ­ ĐT KRÔNG ANA<br /> TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM TỐT CÔNG TÁC <br /> GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ <br /> Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Họ và tên: Trần Thị Thu Huyên  <br /> Đơn vị công tác: Trường mẫu giáo Hoạ Mi <br /> Trình độ đào tạo: Đại học <br /> Môn đào tạo: Giáo dục mầm non<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br />  Nội dung                                                                                                       Trang<br /> I. Phần mở đầu ………………………………...………………………….............. <br /> 3<br /> I.1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………....... <br /> 3<br /> I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ……………………………………………....... <br /> 4<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………….......  <br /> 4<br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………..........  <br /> 4<br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………..........  <br /> 5   <br /> II. Phần nội dung ……………………………………………………………........   <br /> 5<br /> II.1.  Cơ sở lí luận …………………………………………………………….......  <br /> 5<br /> II.2. Thực trạng ……………………………………………………………….......  6<br /> a. Thuận lợi, khó khăn ………………………………………………………......... 6<br /> b. Thành công, hạn chế ……………………………………………………….......  <br /> 7<br /> c. Mặt mạnh, mặt yếu ……………………………………………………….........  <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> d. Nguyên nhân ………………………………………………………………......  8<br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng ……………………………….....  <br /> 9<br /> II.3. Giải pháp, biện pháp …………………………………………………….....  <br /> 10<br /> a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp …………………………………………....  <br /> 10<br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp ……………………..... <br /> 11<br /> c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp ……………………………….........  <br /> 19<br /> d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp ………………………………......  <br /> 20<br /> e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu ……………..... <br /> 21<br /> II.4. Kết quả nghiên cứu ………………………………………………………...  <br /> 22<br /> III. Kết luận, kiến nghị ……………………………………………………….....  <br /> 23<br /> III.1. Kết luận …………………………………………………………………...  23<br /> III.2. Kiến nghị ……………………………………………………………….....  24<br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM TỐT CÔNG TÁCGIÁO <br /> DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA <br /> MI<br /> I. Phần mở đầu<br /> 3<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Nhạc sĩ Trương Quang Lục đã từng viết:<br /> “Trái đất này là của chúng mình<br /> Qủa bóng xanh bay giữa trời xanh…”<br /> Đúng vậy, trái đất này không chỉ của riêng ai mà của toàn nhân loại. Bầu trời <br /> xanh  ấy chính là điểm tựa cùng chắp cánh cho những  ước mơ  của tâm hồn trẻ <br /> thơ  bay cao bay xa hơn. Bởi vậy mà, việc bảo vệ  cho bầu trời xanh  ấy là một  <br /> việc làm có ý nghĩa thiết thực không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Hiện nay, trái <br /> đất đang nóng dần lên, vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra liên tục ở tất cả <br /> các nước trên thế  giới, ô nhiễm môi trường  ảnh hưởng tới toàn cầu như  tình  <br /> trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, hạn hán lũ lụt ...xảy ra liên tục. Nhân tố <br /> con người là yếu tố  chính làm cho tình trạng ô nhiễm càng ra tăng trầm trọng <br /> nhưng chính con người cũng là nhân tố  bảo vệ  môi trường và cải thiện môi <br /> trường sống. Môi trường sống của con người là vũ trụ  bao la, trong đó hệ  mặt  <br /> trời và trái đất là bộ phận có ảnh hưởng trực tiếp rõ nét nhất. Môi trường thiên  <br /> nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên; đất, nước, không khí, ánh sáng ... tồn tại  <br /> khách quan ngoài ý muốn của con người. Môi trường nhân tạo gồm những nhân <br /> tố vật lý, sinh học, xã hội do con người tạo nên, chịu sự chi phối của con người.  <br /> Môi trường xã hội bao gồm mối quan hệ giữa người với người. Những vấn đề <br /> môi trường này nó cùng nhau tồn tại, xen lẫn và tương tác chặt chẽ  vào nhau . <br /> Đặc biệt hơn hiện nay sự bùng nổ dân số cùng với quá trình đô thị hóa nhà máy, <br /> xí nghiệp đã tạo ra nhiều khí thải ...đang xâm nhập và làm ảnh hưởng đến sức <br /> khỏe và cuộc sống của con người.<br /> Là một con người Việt Nam ai cũng nhận thức được việc gìn giữ  cho quê <br /> hương chúng ta ngày một sạch đẹp hơn. Điều đó không chỉ là để có một vẻ đẹp <br /> 4<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> về  thiên nhiên, cây cối, hay là quang cảnh mà còn là để  cho chúng ta một sức  <br /> khỏe thật tốt. Mỗi chúng ta ai cũng nhận thấy được tầm quan trọng của sức  <br /> khỏe đối với bản thân, không có sức khỏe con người sống đâu còn ý nghĩa.  <br /> “Người khỏe mạnh thì có trăm điều ước, người đau ốm thì chỉ  ước một điều”,  <br /> chắc hẳn ai cũng đoán được điều  ước đó là sức khỏe. Nhưng vấn đề  đặt ra là <br /> làm thế nào để có một sức khỏe tốt, ngoài những yếu tố về dinh dưỡng, thể dục  <br /> thể thao, tinh thần thoải mái thì môi trường sống trong sạch đóng một vai trò vô <br /> cùng quan trọng. Vậy môi trường sống trong sạch là gì? Làm thế nào để có một <br /> môi trường sống trong sạch? Mỗi chúng ta đã đóng góp được gì để  cho môi <br /> trường ngày càng trong sạch hơn? Điều đó hoàn toàn phụ  thuộc vào ý thức của  <br /> mỗi cá nhân chúng ta.<br /> Vì vậy, để  đảm bảo cho con người được sống trong một môi trường lành <br /> mạnh thì việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được hình thành và rèn luyện <br /> từ  rất sớm, từ  lứa tuổi mầm non giúp con trẻ  có những khái niệm ban đầu về <br /> môi trường sống của bản thân mình nói riêng và con người nói chung là cân thiêt.<br /> ̀ ́ <br /> Từ đó biết cách sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành <br /> mạnh của cơ thể và trí tuệ.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng đó tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ <br /> đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục học sinh trường mẫu giáo Họa Mi có ý <br /> thức bảo vệ môi trường”.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br />    Với vai trò là người cán bộ  quản lý, tôi thấy cần phải biết khuyến khích kịp  <br /> thời tạo điều kiện thuận lợi bồi dưỡng kiến thức về  giáo dục bảo vệ  môi <br /> trường cho đội ngũ giáo viên. <br /> <br /> 5<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br />       Một số  biện pháp chỉ  đạo giáo viên thực hiện giáo dục bảo vệ  môi trường  <br /> cho trẻ trong trường mẫu giáo Họa Mi.<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br />        Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện và áp dụng trong năm học 2014­2015  <br /> tại trường Mẫu giáo Họa Mi.<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> ­ Nghiên cứu tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non.<br /> ­ Phương pháp khảo sát thực tế.<br /> ­ Phương pháp quan sát.<br /> ­ Phương pháp dùng lời.<br /> ­ Phương pháp thực hành.<br /> <br /> II. Phần nội dung<br /> 1. Cơ sở lí luận<br /> Như  chúng ta đã thấy, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao, những  <br /> trận động đất, những cơn sóng thần làm mất mát và thiệt hại  về  tiền của và  <br /> con người, ảnh hưởng đến kinh tế và khả năng hồi phục sau những thiên tai ấy  <br /> là rất lớn. Do đó để bảo vệ môi trường chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp  <br /> khác nhau, trong đó biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường được xem là  <br /> có hiệu quả, nhất là  ở  lứa tuổi mầm non. Bởi trẻ  con  ở  lứa tuổi này dễ  hình <br /> thành những nề nếp, thói quen tạo cơ sở cho việc hình thành nhân cách tốt.<br />  Là một cán bộ quản lý trường mầm non, lứa tuổi bé nhất so với các cấp học, <br /> ở độ tuổi này trẻ tuy đã được đến trường, nhưng sự tự ý thức về hành động của <br /> mình chưa cao, đa phần trẻ  bây giờ  được ông bà bố  mẹ  nuông chiều, việc gì <br /> 6<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> cũng làm hộ con nên trẻ không có kĩ năng tự phục vụ bản thân như tự rửa tay, tự <br /> cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định, vứt rác vào thùng rác…<br />  Vậy làm thế nào để nhanh chóng đưa trẻ vào nề nếp thói quen ngay từ nhỏ, <br /> giúp trẻ nhận thức được thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với môi trường xung  <br /> quanh. Thiết nghĩ, đây không phải là vấn đề  trăn trở  của riêng tôi mà là tất cả <br /> các đồng nghiệp nói chung. <br />   Vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường cho trẻ  luôn là một hoạt <br /> động mang tính giáo dục cao, nó đòi hỏi chúng ta phải nhạy bén, linh hoạt, tận  <br /> dụng nguồn nguyên vật liệu thải bỏ  để  biến chúng thành những dụng cụ  dạy <br /> học, đồ chơi cho trẻ một cách đơn giản nhưng thể hiện rõ nét sự  sáng tạo và ý <br /> tưởng phong phú qua mỗi sản phẩm. Xuất phát từ  những trăn trở   ấy tôi đã xây <br /> dựng kế  hoạch tổ  chức cũng như  biện pháp để  hoạt động này mang đến hiệu <br /> quả nhất định.<br /> Không chỉ  dừng lại  ở  đó, việc giáo dục bảo vệ  môi trường đã được các <br /> chuyên gia giáo dục khẳng định là rất cần thiết và cấp bách bắt đầu từ  thế  hệ <br /> mầm non, tuy nhiên giáo dục bảo vệ  môi trường không thể  đặt ra thành một  <br /> môn học riêng mà chỉ  có thể  tích hợp trong các môn học của chương trình giáo <br /> dục mầm non. Bởi vậy năm học 2010­ 2011 Sở  Giáo Dục và Đào tạo đã tiến <br /> hành thực hiện đề  tài nghiên cứu khoa học các biện pháp tích hợp giáo dục bảo  <br /> vệ  môi trường cho trẻ  mầm non. Và đến nay năm học 2012 – 2013 bộ  giáo án  <br /> minh họa giáo dục bảo vệ  môi trường cho trẻ  mầm non vẫn  đang tiếp tục <br /> nghiên cứu, khai thác. Bên cạnh đó năm học này vấn đề  tích hợp giáo dục tài  <br /> nguyên và môi trường biển, đảo cũng được áp dụng lồng ghép và vận dụng một <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> cách linh hoạt, sáng tạo dưới nhiều hình thức khác nhau đáp ứng nhu cầu hứng <br /> thú của trẻ: “ Học mà chơi, chơi mà học”. <br /> <br /> 2. Thực trạng<br /> a. Thuận lợi, khó khăn<br /> * Thuận lợi:<br /> ­ Nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của Địa phương cùng với Phụ <br /> huynh quan tâm đến con em mình, nhiệt tình ủng hộ cùng tôi, thường xuyên ủng <br /> hộ những nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học và vui chơi cho các cháu. <br /> ­ Bản thân tôi luôn chỉ  đạo giáo viên và học sinh nên tận dụng những nguồn  <br /> nguyên vật liệu thải bỏ  để  có thể  biến chúng thành những dụng cụ  học tập và <br /> đồ chơi đơn giản giúp trẻ được học, được khám phá và khắc sâu kiến thức.<br /> * Khó khăn:<br /> <br />       ­ Kinh phí đàu tư để thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường còn hạn hẹp.<br /> <br />       ­ Sáu phòng học cấp 4 diện tích còn hẹp ảnh hưởng đến hoạt động của trẻ.<br /> <br />       ­ Nhận thức của một số phụ huynh chưa đầy đủ nên việc vận động ủng hộ <br /> kinh phí phục vụ công tác giáo dục bảo vệ môi trường còn gặp khó khăn.<br /> <br />       ­ Trẻ mầm non còn nhỏ chóng nhớ mau quên nên việc giáo dục bảo vệ môi <br /> trường cần phải thưòng xuyên liên tục.<br /> <br />       ­ Trình độ của giáo viên chưa đồng đều, một số giáo viên chưa nắm chắc về <br /> nội dung, phương pháp, hình thức nên còn hạn chế  trong công tác giáo dục trẻ <br /> mầm non bảo vệ môi trường.<br /> <br /> b. Thành công, hạn chế<br /> * Thành công:<br /> <br /> 8<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> ­ Khi đưa ra kế hoạch thực hiện đề tài, tôi cũng đã được sự quan tâm, giúp đỡ <br /> của các đoàn thể  nhà trường, của tổ  chuyên môn, luôn tạo điều kiện về  cơ  sở <br /> vật chất và phương tiện để giáo viên thực hiện tốt các hoạt động cho trẻ. <br /> ­ Môi trường lớp học sạch sẽ, thoáng mát, trang thiết bị của nhà trường đầy <br /> đủ nên cho trẻ một môi trường học tập tốt.<br />       * Hạn chế:<br /> ­ Vấn đề  giáo dục trẻ  mầm non ý thức bảo vệ  môi trường được thực hiện <br /> trong các hoạt động hàng ngày của trẻ tại lớp. Từ lúc đón trẻ, đến các hoạt động  <br /> học, hoạt động chơi, ăn, ngủ…đều được giáo viên thực hiện lồng ghép việc  <br /> giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Nhưng những năm trước ở Trường <br /> Mẫu giáo Họa Mi, tôi cũng đã chỉ đạo giáo viên hướng dẫn trẻ thực hiện một số <br /> biện pháp bảo vệ  môi trường như  thông qua tranh  ảnh, đàm thoại cùng trẻ  về <br /> hành động, việc làm của các bạn nhỏ về ý thức bảo vệ môi trường (vứt rác vào  <br /> thùng, trồng cây…) hay tổ<br /> chức các buổi lao động dọn sân trường, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân trẻ, hay <br /> giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường thông qua trò chơi nhưng đạt hiệu quả chưa  <br /> cao. Trẻ chỉ nhớ  được lúc đó nhưng sau thì lại quên ngay, và khi lao động thì trẻ <br /> làm một cách miễn cưỡng, coi đấy là nhiệm vụ của mình phải làm. Chính vì thế tôi  <br /> đã suy nghĩ trăn trở áp dụng một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường <br /> cho trẻ  đạt hiệu quả cao, mạnh dạn mở lớp tập huân chuyên đề, để  chia sẻ  trao  <br /> đổi học tập cùng nhau.<br /> c. Mặt mạnh, mặt yếu<br /> * Mặt mạnh:<br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> ­ Trẻ có thái độ gần gũi với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, yêu quý  <br /> chăm sóc bảo vệ cỏ cây hoa lá trong gia đình, nhà trường và ở khắp mọi nơi, yêu  <br /> quý chăm sóc bảo vệ vật nuôi gần gũi, quý trọng bảo vệ đồ  dùng đồ  chơi, biết <br /> lau chùi đồ dùng đồ  chơi bị bụi bẩn, thích tham gia vào việc trồng cây cùng các  <br /> cô giáo trong trường.<br /> * Mặt yếu:<br /> ­ Đa số  trẻ của trường tôi là nông thôn rất ham chơi, chưa có ý thức bảo vệ <br /> môi trường sân trường, nhiều lúc trẻ vẫn chạy một cách vô tư chưa biết nhặt rác <br /> ngay dưới chân mình để  bỏ  vào thùng, chơi chạy quá đà giẫm hết cả  lớn vườn  <br /> hoa của trường, thậm chí còn bẻ cành cây, bẻ  hoa vườn trường, đi vệ  sinh, rửa  <br /> tay chưa biết khoá vòi nước lại.....<br /> ­ Phụ  huynh chưa thực sự  quan tâm do mãi làm kinh tế  nên ít quan tâm đến  <br /> con em mình tôi nhìn thấy nhiều phụ  huynh do vội vàng đưa con đi học nên <br /> nhiều khi đi xe máy lấm bết bụi đường, nổ máy phóng thẳng vào sân trường tới <br /> cửa lớp.    <br /> ­ Phương tiện phục vụ  cho việc giáo dục môi trường chưa được đầu tư <br /> nhiều như: Thùng rác chưa có đủ và đúng quy cách, tủ giá kệ đựng đồ chơi ít...<br /> d. Nguyên nhân<br /> ­ Trước khi nghiên cứu đề tài này, tôi thấy đã có nhiều giáo viên nghiên cứu  <br /> về các hoạt động của trẻ mầm non trong đó có cả đề tài giáo dục ý thức bảo vệ <br /> môi trường cho trẻ ở độ tuổi này. Nhưng dựa trên tình hình thực tế của Trường <br /> Mẫu giáo Họa Mi là trường nằm ngay trên trung tâm Xã Quảng Điền, đa số  trẻ <br /> là con em địa phương nên ý thức bảo vệ môi trường chưa cao. <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> ­ Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng, kéo theo là <br /> sự sụ bùng nổ về vấn đề dân số là một hồi chuông cảnh tĩnh cho nhân loại. Do <br /> đó để  bảo vệ  môi trường chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, <br /> trong đó biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được xem là có hiệu quả <br /> nhất là ở lứa tuổi mầm non. Bởi trẻ con ở lứa tuổi này dể hình thành những nề <br /> nếp, thói quen tạo cơ sở cho việc hình thành nhân cách tốt.<br /> ­ Việc giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường tôi xác định là một trong những <br /> nhiệm vụ  quan trọng được tiến hành có kế  hoạch, chiến lược cụ  thể  để  phát <br /> triển toàn diện nhân cách trẻ. Giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường được lồng  <br /> ghép vào các hoạt động hằng ngày tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm những  <br /> vốn sống của bản thân.<br /> e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng<br /> ­ Môi trường là vấn đề nóng bỏng được đem ra bàn luận trên nhiều phương <br /> tiện thông tin đại chúng của nhiều quốc gia. Bảo vệ môi trường không riêng của <br /> một quốc gia mà là việc của cả  thế  giới từng cá nhân, tập thể. Việc áp dụng  <br /> lồng ghép giáo dục bảo vệ  môi trường, đòi hỏi giáo viên phải  nhạy bén, linh <br /> hoạt, không trùng lặp, không gây quá tải, tận dụng nguồn nguyên vật liệu phế <br /> thải có sẵn để biến những dụng cụ dạy và học đơn giản nhưng mang tính khoa <br /> học và sáng tạo để  trẻ  thực hành và trải nghiệm một cách thoải mái và không <br /> gưỡng ép. Đồng thời kết hợp cùng phụ  huynh tham gia nhiều phong trào xây  <br /> dựng môi trường trong sạch.<br /> ­ Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao, những trận động <br /> đất, những cơn sóng thần làm mất mát và thiệt hại về  tiền của và con người, <br /> ảnh hưởng đến kinh tế và khả  năng hồi phục sau những thiên tai ấy là rất lớn. <br /> <br /> 11<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> Do đó để  bảo vệ  môi trường chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp khác <br /> nhau, trong đó biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường được xem là có <br /> hiệu quả nhất là ở lứa tuổi mầm non. Bởi trẻ con  ở lứa tuổi này dể hình thành <br /> những nề nếp, thói quen tạo cơ sở cho việc hình thành nhân cách tốt.<br /> ­ Xuất phát từ  tình hình thực tế  là Trường Mẫu giáo Họa Mi nằm ngay  ở <br /> trung tâm Xã Quảng Điền, đa số trẻ là con em nông thôn nên ý thức bảo vệ môi  <br /> trường còn hạn chế. Chính vì thế bản thân tôi đã xác định việc giáo dục ý thức <br /> bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tiến hành có <br /> kế  hoạch, chiến lược cụ  thể để  phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Giáo dục ý <br /> thức bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày tạo điều  <br /> kiện để trẻ được trải nghiệm những vốn sống của bản thân.<br /> ­ Đồng hành với những suy nghĩ  ấy rõ ràng chúng ta sẽ  nhận thấy giải  <br /> quyết vấn đề này như  thế nào để  mang lại hiệu quả  giáo dục cao nhất là điều  <br /> mà những người làm công tác giáo dục phải quan tâm. Tôi cho rằng sự  thành <br /> công của công tác này không thể thiếu sự kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng giáo <br /> dục Gia đình­ Nhà trường ­ Xã hội.<br /> 3. Giải pháp, biện pháp<br /> <br /> a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp<br /> ­ Hình thành cho trẻ  ý thức sơ  đẳng về  bảo vệ  môi trường từ  những việc <br /> làm nhỏ, hành động nhỏ. <br /> ­ Giúp giáo viên có kiến thức về môi trường, ô nhiễm môi trường từ đó nêu <br /> gương cho trẻ có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện những việc làm hằng ngày <br /> có ý nghĩa bảo vệ môi trường, tạo động lực cho trẻ biết yêu quý và gần gũi với <br /> thiên nhiên hơn. Trên cơ sở đó nhằm hình thành cho trẻ tính gọn gàng, ngăn nắp <br /> <br /> 12<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> khi sắp xếp đồ  dùng, đồ  chơi trong lớp và ngoài trời; biết bỏ  rác đúng nơi quy <br /> định; biết chăm sóc cây xanh và yêu quý những động vật nuôi gần gũi với trẻ tạo <br /> cho trẻ thái độ thiện cảm với môi trường ở mọi lúc, mọi nơi… <br /> ­ Thu hút sự  quan tâm của phụ  huynh đối với con em mình trong công tác  <br /> bảo vệ môi trường. Từ đó kết hợp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đưa ra <br /> những biện pháp, giải pháp nhằm giáo dục trẻ tốt hơn.<br /> ­ Trẻ hào hứng hơn khi chơi với những đồ dùng, đồ chơi mới lạ được tao ra <br /> từ những nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có. <br /> <br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> Qua quá trình tìm tòi và nghiên cứu tôi đã mạnh dạn chỉ đạo giáo viên đưa ra <br /> một số biện pháp sau:<br /> *  Khảo sát đầu năm về chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường:<br /> <br />  ­ Giáo viên: + Tốt 10/18 đạt 55,5%.<br /> <br />                                + Khá 8/18 đạt 44,4%.<br /> <br /> ­ Để  biết được thói quen, ý thức ban đầu của trẻ, vào đầu năm học tôi đã <br /> tiến hành khảo sát tại trường, kết quả cụ thể như sau:<br />  Bảng khảo sát đầu năm về thói quen, ý thức bảo vệ môi trường của trẻ<br /> Biết giữ gìn  Biết cất  Không vứt <br /> Biết chăm <br /> Tổng  trật tự vệ sinh  dọn đồ dùng  rác ra đường, <br /> sóc và bảo vệ <br /> số trẻ công cộng, vệ  đồ chơi đúng  biết gom rác <br /> cây<br /> sinh trường lớp nơi quy định vào thùng<br /> <br /> 109/329 100/329 121/329 85/329<br /> 329 Đạt 33,1% Đạt 30% Đạt 36,8% Đạt 25,8 %<br /> <br /> <br /> <br /> 13<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> Phân biệt <br /> Nhắc nhở <br /> được những <br /> Biết tiết  người lớn <br /> Tổng  hành động <br /> kiệm nước khi  không được <br /> số trẻ đúng, hành <br /> sử dụng xả rác bừa <br /> động sai với <br /> bãi.<br /> môi trường<br /> 98/329 101/329 98/329<br /> 329<br /> Đạt 29,8% Đạt 30,7% Đạt 29,8 %<br /> <br /> <br /> Qua cuộc khảo sát tôi nhận thấy rằng trẻ có kiến thức trong việc bảo vệ <br /> môi trường chưa đồng đều, còn nhiều hạn chế, với kết quả  như  vậy tôi đã <br /> mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và thực hiện một số biện pháp giáo dục trẻ mầm  <br /> non ý thức bảo vệ môi trường.<br /> * Tích hợp, lồng ghép nội dung GDBVMT qua các chủ đề:<br /> ­ Dựa vào tình hình của các lớp, khả  năng thực tế  của trẻ  tôi đã chỉ  đạo <br /> giáo viên lựa chọn các nội dung, hoạt động tích hợp để  đưa vào kế  hoạch giáo <br /> dục bảo vệ môi trường cho trẻ theo từng chủ đề như sau:<br /> + Chủ đề Trường mầm non:<br /> ­ Hoạt động chính: Giới thiệu các khu vực trong trường, các khu vệ sinh, <br /> nơi bỏ rác, vứt rác.<br /> ­ Hoạt động ngoài trời: Xem tranh ảnh, đoạn băng tình huống về việc giữ <br /> gìn vệ sinh cảnh quan của trường, trò chuyện với trẻ về cách xử lý tình huống <br /> của trẻ: Nhặt rác trong sân trường, nhặt lá cây bỏ vào thùng rác.<br /> ­ Hoạt động chiều: Trò chuyện về sự cần thiết của việc rửa tay, rửa mặt.  <br /> Những thời điểm cần rửa tay, rửa mặt (Trước khi ăn, sau khi ăn, sau khi đi vệ <br /> sinh, sau khi hoạt động ngoài trời, và khi tay bẩn).<br /> 14<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> Kết quả:  Trẻ  rất hứng thú tham gia vào trò chơi và có ý thức về  BVMT  <br /> như : Cùng cô sắp xếp đồ chơi, làm đồ chơi trang trí lớp, lau chùi bàn ghế, trồng  <br /> thêm cây xanh góc thiên nhiên.<br /> + Chủ đề Bản thân và Gia đình.<br /> ­ Hoạt động chính: Nhận biết môi trường gia đình bao gồm: Các phòng ở,  <br /> nhà vệ sinh, sân vườn, nguồn nước, các đồ dùng và sự sắp đặt trong gia đình.<br /> ­ Quan sát qua băng hình hoặc tranh ảnh, và đàm thoại về môi trường sạch  <br /> và môi trường bẩn khác nhau như  thế  nào, giúp trẻ  phân biệt được môi trường <br /> sạch, môi trường bẩn.<br /> . Môi trường sạch được thể  hiện: Các phòng  ở, nhà vệ  sinh, chuồng gia  <br /> súc, sân vườn, nguồn nước, các đồ  dùng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, <br /> không bụi, không khói và không có tiếng ồn.<br /> . Môi trường bẩn được thể hiện: Nhà ở, sân vườn không được quét dọn, <br /> đồ dùng đồ chơi không được lau chùi và sắp xếp gọn gàng, bụi bẩn.<br />   Sau khi trẻ  phân biệt được môi trường sạch, môi trường bẩn trẻ  hiểu  <br /> được ích lợi khi sống trong môi trường sạch, tác hại sẽ ra sao khi sống trong môi <br /> trường bẩn.<br /> ­ Hoạt động ngoài trời: Cô và trẻ  cùng trò chuyện về  công việc của trẻ   ở <br /> nhà. Cô giáo dục trẻ  biết giúp đỡ  bố  mẹ  sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, biết chăm <br /> sóc cây cảnh, cây hoa có trong nhà mình (tưới nước, nhặt lá vàng, bắt sâu...)<br /> Kết quả  : Trẻ  đã biết có hành vi đúng sai khi chăm sóc bản thân và môi <br /> trường, tự  làm một số  công việc đơn giản hang ngày : vệ  sinh cá nhân, trực  <br /> nhật.. Trẻ có ý thức giữ  gìn nhà cửa sạch sẽ, có ý thức về  những điều nên làm <br /> <br /> <br /> <br /> 15<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> như : Tắt điện khi ra khỏi phòng, cất đồ dùng, đồ  chơi đúng nơi quy định, khoá  <br /> nước khi rửa tay xong.<br />          + Chủ đề Thế giới động vật:<br /> Ngoài việc giáo viên cung cấp cho trẻ kiến thức về đặc điểm, ích lợi cũng <br /> như tác hại của một số con vật với đời sống con người. Giáo viên còn giáo dục  <br /> trẻ  yêu quí các con vật nuôi, mong muốn và thực hiện những hành động tốt để <br /> chăm sóc bảo vệ những con vật gần gũi. <br /> VD: Trong chủ đề nhánh: Một số loài cá. Giáo viên cho trẻ cùng quan sát <br /> thí nghiệm với 2 con cá ở 2 bình nước khác nhau ( bình nước sạch và bình nước  <br /> bẩn) cho trẻ nhận xét về sự tồn tại của hai con cá đó. Giáo viên còn mở rộng về <br /> một số động vật đang sống trong lòng Đại Dương như cá thu, tôm, cua... để trẻ <br /> biết thêm về thế giới động vật nhưng chúng đang có nguy cơ  tuyệt chủng do ý  <br /> thức con người.... Cô nhấn mạnh trong tự  nhiên có rất nhiều con vật nhưng <br /> chúng có tên gọi, đặc điểm, hình dáng và môi trường sống khác nhau chúng đều  <br /> cần được chăm sóc và bảo vệ.<br /> Kết quả : Trẻ biết yêu quý các loại động vật, biết chăm sóc bảo vệ động  <br /> vật quý hiếm và tránh những động vật hưng dữ.<br /> + Chủ đề Thực vật ­ Tết và mùa xuân:<br /> Với chủ đề Thực vật:<br /> ­ Hoạt động chính: Tìm hiểu về  sự  phát triển của cây xanh và các loại hoa, <br /> quả. Ích lợi của cây xanh, hoa, quả và giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường. <br /> Ví dụ: Khi tổ chức hoạt động tìm hiểu một số loại quả, ngoài cho trẻ được trải <br /> nghiệm với mùi, vị tôi còn giáo dục trẻ khi ăn quả biết để vỏ vào thùng rác….<br /> <br /> <br /> <br /> 16<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> ­ Hoạt động ngoài trời: Quan sát cây cảnh có trong sân trường và ích lợi của <br /> các loại cây. Chăm sóc cây xanh và trồng thêm một số  cây trong vườn trường. <br /> Trò chuyện và quan sát sự trưởng thành của cây. Thực hành trồng cây và theo dõi <br /> sự phát triển của cây theo các điều kiện môi trường.<br /> ­ Hoạt động góc: <br />  Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, tưới nước cho cây, nhặt lá vàng, lá <br /> rụng…<br />  Góc tạo hình: Xé lá cây nhặt ở góc thiên nhiên tạo thành con nghé, khuôn <br /> mặt cười…<br /> Với chủ đề Tết và mùa xuân:<br /> ­ Hoạt động ngoài trời: Cô và trẻ cùng trò chuyện về những hoạt động của  <br /> trẻ trong những ngày Tết và cô giáo dục trẻ khi đi chơi Tết, đến những nơi công <br /> cộng không vứt rác bừa bãi, không bẻ cành lộc, ngắt hoa ngày Tết.<br /> ­ Hoạt động góc: Cô cho trẻ làm theo nhóm, làm dây pháo trang trí lớp và ở <br /> nhà bằng vỏ hộp chè, bìa cứng. Làm bánh chưng bằng vỏ hộp bánh cũ, tận dụng  <br /> những quyển lịch cũ và những tờ bìa cũ làm thiệp chúc tết.<br /> Kết quả: Trẻ biết được sự  phát triển của cây xanh, tận dụng các nguồn <br /> nguyên vật liệu từ thiên nhiên làm một số  đồ  chơi: con trâu, chong chóng, đồng <br /> hồ... Trẻ  biết mối quan hệ  cây xanh với môi trường sống, biết rừng là nơi có <br /> nhiều cây, giúp chắn gió, ngăn lũ là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật.<br /> + Chủ đề Phương tiện và luật lệ giao thông:<br /> ­ Hoạt động ngoài trời: Tiếng còi, khói xe của các phương tiện giao thông <br /> và ảnh hưởng của chúng đối với môi trường.<br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br />   Xem đoạn băng video về  mật độ  của các phương tiện giao thông   trên  <br /> đường qua từng năm và ảnh hưởng của sự gia tăng các phương tiện giao thông <br /> với môi trường.<br /> Kết quả:    Chỉ  trong một thời gian ngắn trẻ   đã có thói quen đeo khẩu  <br /> trang, đội mũ bảo hiểm và nhắc bố mẹ để xe ngoài cổng trường... khi đến lớp.<br /> + Chủ đề Các hiện tượng tự nhiên.<br /> ­ Hoạt động chính: Tìm hiểu về  tác hại của bão, lũ và trò chuyện về  các  <br /> cách phòng tránh hiện tượng đó<br /> ­ Hoạt động chiều: Xem băng hình, hình  ảnh và đưa ra nhận xét một số <br /> hành vi đúng, sai của con người đối với môi trường.<br /> Trò chuyện về một số hành vi, những điều nên làm của con người để bảo  <br /> vệ môi trường.<br /> Kết quả:  Trẻ  trường tôi đã có một số  kiến thức, hành vi, thái độ  của <br /> mình về  bảo vệ  môi trường ( biết nhắc nhở  bố, chú, người đến trường không <br /> được hút thuốc và biết tránh xa người hút thuốc, biết thu gom rác thải ...<br /> + Chủ đề Quê hương – Đất nước – Bác Hồ:<br /> ­ Hoạt động chính: Tìm hiểu về  đất nước Việt nam, các danh lam thắng  <br /> cảnh của Việt nam, của thủ đô Hà Nội. Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường  <br /> sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi, không bẻ  cây, ngắt hoa, không dẫm lên cỏ  và  <br /> không phá hoại những đồ chơi ở những nơi công cộng. Cô giáo dục trẻ biết xây <br /> dựng và cùng giữ gìn những cảnh quan đó.<br /> ­ Hoạt động chiều: Cô cho trẻ chơi trò chơi đóng kịch, cô giúp trẻ thể hiện  <br /> nội dung các câu chuyện bảo vệ môi trường, thể hiện các hành vi có lợi và hành <br /> vi có hại cho môi trường…<br /> <br /> 18<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> Kết quả:  Trẻ  biết yêu quý những danh lam thắng cảnh, yêu quê hương, <br /> con người Việt Nam và đất nước Việt Nam. Từ đó có ý thức giữ gìn và bảo vệ <br /> đẻ môi trường nơi trẻ sinh sống dần được cải thiện hơn.<br /> Với việc lồng ghép ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động học,  <br /> trẻ  đã có được những kiến thức và kĩ năng thực hành bảo vệ  môi trường phù <br /> hợp với khả năng của trẻ.<br /> * Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh.<br /> Phụ huynh là nguồn động viên khích lệ và luôn sát cánh bên tôi bởi vì không <br /> những phụ huynh rèn nề nếp cho trẻ của mình mà còn tuyên truyền cho các bậc  <br /> phụ  huynh khác cùng ý thức để  bảo vệ  môi trường và nhiệt tình  ủng hộ  các  <br /> phong trào của trường lớp. Vì vậy, việc tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh <br /> trong công tác giáo dục ý thức bảo vệ  môi trường là một biện pháp không thể <br /> thiếu khi giáo dục cho trẻ. Và tôi đã chỉ đạo giáo viên sử dụng một số biện pháp  <br /> sau:<br /> ­ Tôi luôn tìm và tải trên mạng các bài báo, phóng sự nêu cao ý thức bảo vệ <br /> môi trường của người dân rồi dán vào bảng tin của trường. Vào những lúc đón, <br /> trả  trẻ, tôi chỉ  đạo giáo viên trao đổi với phụ  huynh về  ý thức bảo vệ  môi  <br /> trường của mỗi chúng ta không chỉ ở trong gia đình, mà còn ở làng, xã.<br /> ­ Tôi đã chỉ  đạo giáo viên cùng phụ  huynh trao đổi về  phân  loại rác thải, <br /> sau đó cho trẻ biết được cần phân loại rác thải, vì một số loại rác có thể  dùng <br /> để tái chế ra một số loại phân bón cho cây trồng.<br /> ­ Tuyên truyền, vận động phụ  huynh về  tầm quan trọng của việc bảo vệ <br /> môi trường trong cuộc sống hàng ngày và nhắc nhở  phụ  huynh cùng tham gia <br /> thực hiện bằng khẩu hiệu “Mỗi người hãy trồng thêm một cây xanh là thêm một <br /> <br /> 19<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> hành động bảo vệ môi trường”. Qua đó tôi thường cùng giáo viên trẻ trò chuyện  <br /> về  ích lợi của cây xanh: Cây xanh đóng góp rất lớn trong việc bảo vệ  bầu khí <br /> quyển, làm cho không khí trong lành, làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm bụi,  <br /> giảm tiếng  ồn, cây xanh trồng  ở  rừng còn giúp ngăn chặn lũ lụt… ngoài ra cây  <br /> xanh còn cung cấp nhiều hoa thơm quả ngọt, thuốc chữa bệnh.<br /> ­ Làm tốt công tác vận động hỗ  trợ  của phụ  huynh về  nguồn nguyên vật <br /> liệu thải bỏ để giáo viên tận dụng, hướng dẫn các bé làm đồ chơi đơn giản cho  <br /> mình và làm đồ chơi để tặng người thân. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động  <br /> này phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi  <br /> trường cho con trẻ không phải chỉ ở phía nhà trường mà còn ở gia đình nữa.<br /> <br /> ­    Một năm mới lại về, hy vọng một sự  chung tay  đoàn kết giữa phụ <br /> huynh và nhà trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, để  cho các bé  <br /> mỗi ngày đến trường là một ngày vui.<br /> <br /> * Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua những khái niệm  đơn giản và <br /> gần gũi với trẻ.<br /> ­ Để kích thích sự khám phá tìm tòi của trẻ, tôi chỉ đạo giáo viên luôn chú ý <br /> tạo cho trẻ  môi trường lớp học sạch đẹp thân thiện, trang trí các nội dung giáo  <br /> dục theo chủ  đề.  Ở  các góc chơi của các lớp tôi hướng dẫn giáo viên nên gắn <br /> những nội quy nho nhỏ giúp trẻ thực hiện đúng theo nội quy của từng góc chơi.  <br /> Ví dụ: ở góc học tập dán các hình ảnh về các quyển sách, các đồ dùng vào từng  <br /> ô để cho trẻ biết được ô đó để sách gì, đồ dùng gì nhằm giúp trẻ không để sách, <br /> đồ dùng lung tung vào các ô khác…Để từ đó hình thành cho trẻ các thói quen lao  <br /> động tự phục vụ như: Lau dọn, sắp xếp gọn gàng đồ  dùng, đồ  chơi, không vứt <br /> <br /> <br /> 20<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> rác, vứt đồ chơi bừa bãi. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết rửa tay sau khi đi vệ <br /> sinh xong, biết tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày.<br /> ­ Hướng dẫn trẻ cách gieo hạt, trồng cây qua trò chơi “gieo hạt” để tạo môi  <br /> trường xanh, sạch, đẹp cho lớp. Giúp cho trẻ  hiểu cây xanh rất có ích cho con  <br /> người, làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm bụi, giảm tiếng  ồn, cây kiểng để <br /> trang<br /> trí tạo ra cảnh đẹp.<br /> ­ Qua những khái niệm đơn giản giáo viên giúp trẻ hiểu và phân biệt được <br /> đâu là môi trường sạch, môi trường bẩn và các tác hại khi sống trong môi trường <br /> bẩn để từ đó có các nhận thức bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe trẻ.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 21<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br />                       Hình ảnh trẻ đang thu gom rác để làm sạch sân trường<br /> * Chỉ đạo làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo.<br /> ­ Bên cạnh những biện pháp vừa kể trên tôi kết hợp với Giáo viên cùng lớp, <br /> cùng khối suy nghĩ, tìm kiếm, lựa chọn những mẫu đồ  dùng, đồ  chơi đơn giản <br /> được tận dụng từ  nguyên vật liệu thải bỏ  để  hướng dẫn trẻ  cùng thực hiện. <br /> Sưu tâm thêm các mâu đô ch<br /> ̀ ̃ ̀ ơi trên mạng internet, sách báo, tạp chí nước ngoài...  <br /> ̉<br /> đê làm phong phú hơn ngân hàng đô ch<br /> ̀ ơi tại các lớp cho trẻ.<br /> ­ Tạo sự hứng thú cho trẻ khi được khám phá các  loại nguyên vật liệu ấy  <br /> và tự tay mình làm những món đồ chơi mình thích. Tôi cho rằng làm tốt công tác  <br /> này thì hiệu quả của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ được tăng  <br /> cao.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 22<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> Đồ dùng đồ chơi tự tạo của trường tham gia dự thi cấp huyện.<br /> c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> ­ Giáo viên phải nhận thức đầy đủ  đúng đắn về  nội dung giáo dục bảo vệ <br /> môi trường và môi trường đối với sự phát triển của trẻ. Vì thế đòi hỏi giáo viên  <br /> phải nghiên cứu và hiểu đặc điểm tâm sinh lý của trẻ  để  từ  đó có những biện  <br /> pháp tích hợp giáo dục bảo vệ  môi trường, mọi lúc mọi nơi không ngại khó, <br /> khổ, ngại bẩn...<br /> ­ Tích cực tìm tòi, sáng tạo áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để <br /> áp dụng nội dung chuyên đề một cách phù hợp với khả năng của trẻ và tình hình <br /> thực tế ở trường, lớp.<br /> ­ Luôn phối kết hợp chặt chẽ cùng phụ huynh học sinh gia đình và nhà trường <br /> để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.<br /> ­ Tích cực sưu tầm tranh đẹp, hấp dẫn đảm bảo tính thẩm mỹ  có nội dung <br /> giáo dục bảo vệ môi trường.<br /> ­ Tích cực  ứng dụng công nghệ  thông tin, bài giảng điện rử  sưu tầm băng <br /> hình chất lượng cao để lưu giữ và sử dụng trên tiết học và các hoạt động.<br /> ­ Lập kế  hoạch tham mưu các đoàn thể  tổ  chuyên môn trong trường dự  giờ <br /> đóng góp xây dựng ý kiến.<br /> d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp<br /> ­ Để  đạt được hiệu quả  cao trong công tác giáo dục ý thức bảo vệ  môi <br /> trường cho trẻ trong trường, tôi luôn kết hợp hài hòa giữa các biện pháp và giải <br /> pháp trên. Dựa trên kết quả khảo sát tình hình thực tế của các lớp, từ  đó tôi đã  <br /> chỉ đạo giáo viên kết hợp lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào trong các <br /> hội thi tiết dạy mà cụ thể là thông qua các chủ đề. Không chỉ dừng lại ở đó mà <br /> <br /> 23<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> giáo viên cũng không ngừng kết hợp với phụ huynh và lồng ghép vào những hoạt  <br /> động ngoài giờ học. Chính điều đó mà kết quả đạt được trong quá trình áp dụng  <br /> các biện pháp trên rất cao. Tôi thấy trẻ trong trường hứng thú hơn nhiều so với  <br /> các tiết học trước, trẻ  năng động và có ý thức hơn về  vấn  đề  bảo vệ  môi <br /> trường.<br /> ­ Bên cạnh đó, công tác này sẽ  đạt được hiệu qủa cao hơn khi có sự  tham <br /> mưu của các đoàn thể, sự  phối hợp của các giáo viên trong tổ  khối về  ý nghĩa <br /> của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.<br /> <br /> e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> ­ Qua một thời gian kiên trì thực hiện một số biện pháp giáo dục trẻ ở <br /> trường mẫu giáo Họa Mi có ý thức bảo vệ môi trường, đến nay tôi thấy đã đạt <br /> được kết quả đáng mừng.<br /> ­ Để minh chứng cho kết quả đạt được của giáo viên và học sinh rõ ràng <br /> hơn, dưới đây là kết quả so sánh về việc thực hiện một số biện pháp chỉ đạo <br /> giáo viên giáo dục trẻ có ý thức trong bảo vệ, bảo vệ môi trường.<br /> <br />         ­ Giáo viên: Giáo viên đã hiểu sâu về nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, <br /> biết vận dụng sáng tạo những phương pháp và các hình thức dạy trẻ  luôn thay  <br /> đổi để  hấp dẫn trẻ  qua khảo sát giữa năm học 2014­2015 như  sau: 18/18 giáo  <br /> viên xếp loại tốt bằng 100%.<br /> <br />  ­ Đối với học sinh: 100% học sinh đã biết để  rác đúng nơi quy định. Trẻ <br /> rất yêu quý và bảo vệ thiên nhiên không bẻ cành ngắt lá, biết chăm sóc cây cối  <br /> vật nuôi, biết làm một số đồ chơi đơn giản từ vật liệu thiên nhiên.<br /> <br /> *Bảng so sánh kết quả về thói quen, ý thức bảo vệ môi trường của trẻ:<br /> Tổ Biết chăm sóc và  Biết giữ gìn trật  Biết cất dọn đồ  Không vứt rác <br /> 24<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> ng  bảo vệ cây tự vệ sinh công  dùng đồ chơi  ra đường, biết <br /> số  cộng, vệ sinh  đúng nơi quy định gom rác bỏ vào <br /> trẻ trường lớp thùng<br /> Chưa áp  Sau khi  Chưa áp  Sau khi  Chưa áp  Sau khi  Chưa  Sau <br /> dụng BP áp  dụng BP áp  dụng BP áp  áp  khi áp <br /> dụng  dụng  dụng  dụng  dụng <br /> BP BP BP BP BP<br /> 109/329 300/329 100/329 320/329  121/329 329/329  85/329 329/32<br />      Đạt  Đạt  Đạt  Đạt  Đạt  Đạt  Đạt   9 đạt <br /> 329 33,1% 91,2% 30,4% 97,3% 36,8% 100% 25,8 % 100%<br /> <br /> <br /> Tổ Phân biệt được  Biết tiết kiệm  Nhắc nhở người <br /> ng  những hành động  nước khi sử dụng lớn không xả rác <br /> số  đúng, hành động  bừa bãi<br /> trẻ sai với môi <br /> trường<br /> Chưa áp  Sau khi  Chưa áp  Sau  Chưa áp  Sau <br /> dụng BP áp  dụng BP khi áp  dụng BP khi áp <br /> dụng  dụng  dụng <br /> BP BP BP<br /> 98/329 310/329  101/329 320/3 98/329 326/3<br /> 329 Đạt  Đạt  Đạt 30,7% 29  Đạt 29,8% 29Đạt <br /> 29,8% 94,2% Đạt  99,1%<br /> 97,3%<br /> <br /> <br /> Nhìn vào bảng thống kê tôi thấy rất phấn khởi, đây là niềm động viên <br /> khích lệ tôi cố gắng hơn nữa trong năm học tiếp theo.<br /> <br /> 25<br /> Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyên<br /> SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho  <br /> trẻ ở trường mẫu giáo Họa Mi<br /> <br /> <br /> 4. Kết quả<br /> Dựa trên những nghiên cứu và các biện pháp tôi đã thu lại được kết quả: <br /> ­ Đa số  trẻ  trong trường có ý thức cá nhân, ý thức tập thể  bảo vệ  môi  <br /> trường: Không vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng, khi có nhu cầu vứt rác mang rác <br /> tới thùng vứt hoặc vứt rác vào nơi quy định, khi nhìn thấy rác  ở  nơi công cộng  <br /> trẻ đã biết nhặt cho vào thùng rác….<br /> ­ Ngoài ra trẻ  còn biết nhắc nhở  khi nhìn thấy người khác xả  rác bừa bãi,  <br /> biết nhắc nhở người lớn không hút thuốc ở nơi công cộng và biết nói hút thuốc <br /> l
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2