Tập đọc - BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
232
lượt xem
17
download

Tập đọc - BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng đọc hồn nhiên, vui tươi, rộn ràng. 2. Hiểu bài: - Hiểu các từ ngữ khó trong bài - Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ - Học thuộc lòng bài thơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

  1. T p c: BÀI CA V TRÁI T I. M c tiêu, nhi m v : 1. c trôi ch y, di n c m bài thơ v i gi ng c h n nhiên, vui tươi, r n ràng. 2. Hi u bài: - Hi u các t ng khó trong bài - Hi u n i dung, ý nghĩa c a bài thơ - H c thu c lòng bài thơ. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a bài c trong SGK - B ng ph ghi nh ng câu c n luy n c III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. Ki m tra bài cũ: (4’-5’)
  2. - Cho 2 HS ki m tra - GV nh n xét 2. Bài m i a) Gi i thi u bài: (1’) b) Luy n c: (11’-12’) Ho t ng 1: GV c c bài - C n c v i gi ng sôi n i, tha thi t. - HS l ng nghe Chú ý ng t nh p, nh n gi ng. Ho t ng 2: Cho HS c - Cho HS c kh n i ti p - HS n i ti p nhau c3 kh ( c 2 lư t) - Cho HS c c bài và c chú gi i, gi i - 2 HS c c bài, 2 HS
  3. nghĩa t c chú gi i, gi i nghĩa t Ho t ng 3: GV c di n c m c bài c) Tìm hi u bài: (9’-10’) - GV m i l p trư ng ho c l p phó h c - HS c th m bài thơ và t p lên i u khi n cho l p trao i tr l i các tr l i câu h i: + Hình nh trái t có gì p? + Hi u 2 câu thơ cu i kh 2 nói gì? + Chúng ta ph i làm gì gi bình yên cho trái t + Bài thơ mu n nói v i chúng ta i u gì? - GV nh n xét và ch t l i
  4. d) c di n c m: (7’-8’) Ho t ng 1: Hư ng d n HS c di n c m - Chú ý nh ng ch c n ng t nh p, nh ng - M t s HS c t ng t c n nh n gi ng kh thơ và c bài - T ch c thi c di n c m cho HS - 2-3 HS tham gia thi c di n c m Ho t ng 2: T ch c cho HS h c thu c - M t s HS c thu c lòng lòng trư c l p - GV nh n xét và khen nh ng HS c hay và thu c lòng t t - Cho HS hát bài Trái t này là c a chúng em ( ư c nh c sĩ Trương Quang L c ph nh c t bài thơ ang h c)
  5. e) C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c và d n HS ti p t c h c thu c lòng bài thơ và chu n b trư c bài M t chuyên gia máy xúc Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản