Thảo luận: “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay”

Chia sẻ: Dothithu Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
330
lượt xem
169
download

Thảo luận: “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Phạm Thị Bích Ngọc, 2004.Đổi mới cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở Việt Nam, Hoàng Trung Hiếu, 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận: “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay”

 1. THẢO LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ Đề tài: “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay” GV hướng dẫn : Phạm Văn Hùng Nhóm thực hiện : Nhóm 2 Lớp : QTKDA
 2. 1. Vấn đề nghiên cứu 2. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Tóm tắt một số nghiên cứu trước đây Nội 5. Câu hỏi nghiên cứu dung 6. Giả thiết và giả thuyết nghiên cứu 7. Khung phân tích trình 8. Các nội dung nghiên cứu sẽ thực hiện bày 9. Ý tưởng về phương pháp nghiên cứu 10. Kết quả nghiên cứu dự kiến 11. Tài liệu tham khảo 12. Kế hoạch nghiên cứu
 3. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, hội nhập đã trở thành một xu thế tất yếu. Cơ hội và nhiều thách thức. Đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước (hơn 750 triệu USD vào năm 2007, năm 2008). Giải quyết việc làm cho người lao động (hàng năm giải quyết việc làm từ 3 đến 5 ngàn lao động).
 4. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất Dự báo một số giải pháp ăng Cơ hả n ác về sở l ng k ủa c ô khả ý luậ c trạ nh c uy m tran năng c n Thự h tra có q am DN h củ ạnh cạn CMN iệt N quy mô a cá c NT VởV D V NV N V
 5. Tóm tắt một số nghiên cứu trước đây 1. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Phạm Thị Bích Ngọc, 2004. 2. Đổi mới cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở Việt Nam, Hoàng Trung Hiếu, 2003. 3. Nâng cao sức cạnh tranh của hàng thủ công mỹ nghệ: Liên kết xây dựng các cụm sản xuất, www.tinkinhte.com, 2009. 4. Nâng cao sức cạnh tranh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, www.infotv.vn, 2007.
 6. 1. Các cơ sở lý luận gì về khả năng cạnh tranh của các DN TCMN có quy mô NVV? Câu 2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các DN TCMN có quy mô NVV như thế nào? hỏi nghiên cứu 3. Các giải pháp nào nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp TCMN có quy mô NVV? 4. Dự báo về khả năng cạnh tranh của DNTCMN khi áp dụng các giải pháp ?
 7. Giả thiết và giả thuyết Giả thiết  Kinh tế thế giới đã hồi Giả thuyết phục lại sau cuộc khủng  Khả năng cạnh tranh của hoảng. các DN TCMN có quy mô  Các biện pháp được áp dụng đồng bộ tại tất cả NVV còn thấp. các DN TCMN.  Sau khi áp dụng các biện  Nguyên liệu đầu vào ổn pháp nâng cao khả năng định, không có biến động. cạnh tranh, năm 2011, kim  Nhà nước tạo điều kiện ngạch XK hàng TCMN tối đa cho các DN xuất của VN đạt 2 tỷ USD. khẩu.
 8. KHUNG PHÂN TÍCH Trong nước Quốc tế Môi trường Khả năng kinh doanh cạnh tranh Dự báo Giải pháp ? Nhà nước Doanh nghiệp
 9. Các nội dung sẽ thực hiện 8.1. Tổng quan tài liệu về khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ và vừa 8.1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 8.1.2. Doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ 8.1.3 Cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay 8.2. Thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô vừa và nhở trong giai đoạn hiện nay 8.2.1. Môi trường kinh doanh 8.2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có quy mô nhỏ và vừa 8.3 Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh 8.3.1. Về phía các doanh nghiệp 8.3.2. Về phía nhà nước 8.4. Dự báo khả năng cạnh tranh
 10. Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu: Phân tích Phân tích sơ cấp, SWOT hồi quy thứ cấp
 11. Kết quả nghiên cứu Tìm hiểu Dự báo Hệ thống Giải pháp khả năng được cơ sở được nâng cao cạnh tranh lý luận về thực trạng khả năng của DN khả năng khả năng cạnh tranh TCMN có cạnh tranh cạnh tranh cho các DN quy mô của các DN NVV
 12. Tài liệu tham khảo 1.Phạm Thị Bích Ngọc (2004), Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các DN có quy mô NVV ở VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 2.Hoàng Trung Hiếu (2003), Đổi mới cơ chế, chính sách đối với các DN NVV nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở VN. 3.Nâng cao sức cạnh tranh của hàng TCMN: Liên kết xây dựng các cụm sản xuất, www.tinkinhte.com, 2009. 4.Nâng cao sức cạnh tranh hàng TCMN xuất khẩu, www.infotv.vn, 2007.
 13. Kế hoạch nghiên cứu TT Thời gian Nội dung 1 10/07/2010 – 15/07/2010 Tìm hiểu, thu thập tài liệu liên quan đên đề tài 2 16/07/2010 – 28/07/2010 Viết đề cương sơ bộ 3 01/08/2010 – 05/08/2010 Tìm hiểu cơ sở lý luận 4 06/08/2010 – 06/09/2010 Hoàn thiện phiếu điều tra, tiến hành thu thập thông tin 5 07/09/2010 – 15/09/2010 Tổng hợp, xử lý dữ liệu. 6 16/09/2010 – 23/09/2010 Viết báo cáo, làm power point 7 24/09/2010 – 27/09/2010 Hoàn thiện báo cáo 8 28/09/2010 – 03/10/2010 Chuẩn bị báo cáo 9 05/10/2010 Báo cáo
 14. Rất mong nhận được sự  đóng góp ýkiến của các  bạn. Xin chân thành cảm  ơn !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản