Bài giảng Chăn nuôi trâu bò

Xem 1-20 trên 44 kết quả Bài giảng Chăn nuôi trâu bò
 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 4: Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản có kết cấu nội dung trình bày về cấu tạo cơ quan sinh dục cái, chu kì động dục, mang thai và đẻ, phục hồi sinh dục sau đẻ, phát hiện động dục - phối giống và khám thai, nuôi dưỡng và chăm sóc, đánh giá khả năng sinh sản, nhân tố ảnh hưởng đến sinh sản, điều kiện sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p but_xanh 26-06-2014 203 65   Download

 • Có kết cấu nội dung trình bày về sự phát triển của bê nghé, chăn nuôi bê nghé sơ sinh, chăn nuôi bê nghé trước cai sữa, cai sữa, chăn nuôi bê nghé sau cai sữa, bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 6: Chăn nuôi bê nghé sẽ giúp người học nắm bắt được các kiến thức cơ bản.

  pdf8p but_xanh 26-06-2014 116 36   Download

 • Trình bày các nội dung về đánh giá khả năng lao tác của trâu bò, những yếu tố ảnh hưởng đến sức lao tác, nuôi dưỡng trâu bò cày kéo, chăm sóc trâu bò cày kéo, chọn lọc và sử dụng trâu bò cày kéo, biện pháp nâng cao sức kéo và năng suất cày kéo,... chương 9: Chăn nuôi trâu bò cày kéo thuộc Bài giảng Chăn nuôi trâu bò sẽ giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về chăn nuôi trâu bò.

  pdf5p but_xanh 26-06-2014 102 29   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò trình bày ý nghĩa, vai trò của chăn nuôi trâu bò, ưu thế sinh học đặc thù của chăn nuôi trâu bò, tình hình chăn nuôi trâu bò ở Việt Nam, chăn nuôi trâu bò trên thế giới, nội dung môn học và một số nội dung khác.

  pdf24p hoa_lan91 17-06-2014 144 28   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 2: Thức ăn và chăn nuôi có nội dung trình bày về nguồn thức ăn, phân loại thức ăn, phương thức nguyên liệu làm thức ăn, phương pháp xử lý cũng như cách bảo quản, Khẩu phần nuôi dưỡng,... Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung bài học.

  pdf14p but_xanh 26-06-2014 85 24   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương mở đầu: Chăn nuôi trâu bò có nội dung nêu vai trò và ý nghĩa của chăn nuôi trâu bò, những hạn chế của chăn nuôi trâu bò, tình hình chăn nuôi trâu bò ở Việt Nam. Tham khảo bài giảng để nắm nội dung cụ thể hơn.

  pdf24p but_xanh 26-06-2014 93 19   Download

 • Tham khảo bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 2: Dinh dưỡng thức ăn để nắm bắt các kiến thức về đặc điểm tiêu hóa, nhu cầu dinh dưỡng của trầu bò, nguồn thức ăn cho trâu bò, khẩu phần nuôi dưỡng trâu bò. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp cho người học nắm bắt được các kiến thức cơ bản.

  pdf16p but_xanh 26-06-2014 66 18   Download

 • Nằm trong Bài giảng Chăn nuôi trâu bò, chương 8: Chăn nuôi bò thịt có nội dung trình bày về sự phát triển các mô trong thân thịt, đánh giá năng suất và chất lượng thịt, những nhân tố ảnh hưởng tới SSX thịt, tổ chức chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi bò trước vỗ béo, vỗ béo bò. Đây được xem là tài liệu bổ ích giúp sinh viên chuyên ngành có thêm tài liệu tham khảo.

  pdf18p but_xanh 26-06-2014 165 50   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 3: Chuồng trại nuôi bò có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về yêu cầu chung về chuồng trại, các kiểu bố trí chuồng thông dụng, yêu cầu về các chi tiết chuồng trại, vệ sinh chuồng trại, các phương pháp quản lý trâu bò. Đây là tài liệu bổ ích dành cho sinh viên chuyên ngành chăn nuôi.

  pdf16p but_xanh 26-06-2014 131 45   Download

 • Trình bày các kiến thức về một số giống trâu bò, chọn lọc giống trâu bò, nhân giống trâu bò, chương trình giống, tổ chức đàn, quản lý phối giống,...Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 1: Giống và công tác giống trâu bò sẽ giúp sinh viên chuyên ngành có thêm tài liệu tham khảo.

  pdf17p but_xanh 26-06-2014 76 20   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 5: Chăn nuôi trâu bò đực giống có kết cấu nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về cơ quan sinh dục đực, tinh dịch, điều hòa thần kinh - thể dịch, các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất tinh, nuôi dưỡng đực giống, chăm sóc và quản lý, sử dụng đực giống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p but_xanh 26-06-2014 76 17   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 8: Chăn nuôi bò sữa với nội dụng chia thành các phần chia sẻ chi tiết về các kiến thức về: Bầu vú và tuyến sữa, thành phần và sự tạo sữa, sinh lý tiết sữa, chu kỳ sản xuất của bò sữa, các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng sữa, nuôi dưỡng bò sữa, khai thác sữa, cạn sữa, các hệ thống chăn nuôi bò sữa.

  pdf74p hanh_tv12 15-02-2019 10 4   Download

 • Chương 1: Giống và công tác giống trâu bò trong Bài giảng Chăn nuôi trâu bò cung cấp cho người học các kiến thức về một số giống trâu bò, chọn lọc trâu bò giống, chương trình giống, tổ chức đàn, quản lý phối giống và công tác giống trâu bò ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p thanhtrieu2105 18-10-2018 7 2   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Giống và công tác giống trâu bò với kết cấu nội dung được chia thành 6 phần trình bày về: Giới thiệu một số giống trâu bò, chọn lọc trâu bò giống, nhân giống trâu bò, chương trình giống, tổ chức đàn, quản lý phối giống, công tác giống trâu bò ở Việt Nam.

  pdf73p hanh_tv12 15-02-2019 5 2   Download

 • Bài giảng "Chăn nuôi trâu bò - Chương 3: Chuồng trại chăn nuôi trâu bò" có kết cấu nội dung chia sẻ tới các bạn như sau: Yêu cầu về chuồng trại, các kiểu bố trí chuồng nuôi, yêu cầu các chi tiết chuồng trại, vệ sinh chuồng trại và quản lý chất thải. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf80p hanh_tv12 15-02-2019 9 2   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 2 trình bày dinh dưỡng và thức ăn. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nhận biết đặc điểm tiêu hoá của GSNL, nhu cầu dinh dưỡng của trâu bò, nguồn thức ăn cho trâu bò và khẩu phần nuôi dưỡng trâu bò. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p thanhtrieu2105 18-10-2018 12 1   Download

 • Bài giảng "Chăn nuôi trâu bò - Chương 7: Chăn nuôi bò thịt" có kết cấu nội dung gồm 5 phần trình bày những kiến thức về: Các mô trong thân thịt, năng suất thịt, chất lượng thịt, nhân tố ảnh hưởng tới ssx thịt, tổ chức chăn nuôi bò thịt. Mời các bạn cung tham khảo bài giảng.

  pdf53p hanh_tv12 15-02-2019 5 1   Download

 • Chương 3: Chuồng trại nuôi bò trong Bài giảng Chăn nuôi trâu bò giúp người học nắm được các yêu cầu chung về chuồng trại, các kiểu bố trí chuồng thông dụng, yêu cầu về các chi tiết chuồng trại, vệ sinh chuồng trại và các phương thức quản lý trâu bò. Để nắm được các kiến thức trong chương này, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p thanhtrieu2105 18-10-2018 5 0   Download

 • Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4 trình bày sự phát triển của bê nghé, chăn nuôi bê nghé sơ sinh, chăn nuôi bê nghé trước cai sữa, cai sữa, chăn nuôi bê nghé sau cai sữa. Qua đó giúp cho người học nắm được tổng quan về chăn nuôi bê nghé. Để tìm hiểu và nắm rõ những kiến thức nằm trong bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p thanhtrieu2105 18-10-2018 11 0   Download

 • Chương 6 CHĂN NUÔI TRÂU BÒ CÁI SINH SẢN hương này trước hết hệ thống lại một số vần đề chính về sinh lý sinh dục của trâu bò cái gồm : giải phẫu định vị các bộ phận chính của cơ quan sinh dục cái, hoạt động của chu kỳ tính, hiện tượng mang thai, chửa, đẻ và quá trình phục hồi sau khi đẻ.

  pdf33p butmauden 08-11-2013 205 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Chăn nuôi trâu bò
p_strCode=baigiangchannuoitraubo

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản