Bảng giá tính thuế tài nguyên

Xem 1-20 trên 59 kết quả Bảng giá tính thuế tài nguyên
 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 91 2   Download

 • Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND về việc Bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ UBND ngày 10/9/2014 của UBND Tỉnh; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 26 0   Download

 • Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 ban hành kèm theo quyết định số: 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc25p daovanmanh_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc6p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  doc18p thiennga_12 19-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/ 6/2015;

  doc25p thiennga_12 19-03-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thiennga_12 19-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc14p mattroibecon_06 07-04-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc15p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p chubebandiem 17-12-2010 129 21   Download

 • Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số: 68/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 10/5/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 31 0   Download

 • Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf6p 0162987154 16-11-2017 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 62 3   Download

Đồng bộ tài khoản