Các nhóm quan hệ lao động

Xem 1-20 trên 31 kết quả Các nhóm quan hệ lao động
 • Khái niệm: Quan hệ lao động Mối quan hệ xã hội Giữa người với người Có liên quan giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác Địa vị khác nhau Trong quá trình sản xuất

  ppt18p dinhtungqx1 13-05-2011 384 107   Download

 • Trong xã hội tồn tại nhiều mối quan hệ như: quan hệ cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, tập thể với tập thể…Nhưng trong đó có tồn tại mối quan hệ đặc thù đó là quan hệ lao động.

  ppt79p saobang_71089 10-11-2010 1505 343   Download

 • Hoạt động lao động tập thể sản sinh ra mối quan hệ xã hội giữa người với người. Các mối quan hệ đó liên quan tới lợi ích của tập đoàn người này với tập đoàn người khác có địa vị khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất và đó chính là quan hệ lao động. Nhóm thứ nhất: gồm các mối quan hệ giữa người với người trong quá trình lao động.

  ppt71p muasaobang14389 30-11-2009 534 285   Download

 • Nhiều người cho rằng việc tham gia các referral group (nhóm tham khảo) hay networking group (nhóm kết nối) chỉ phù hợp với người trẻ đầy khát khao. Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại không ủng hộ quan điểm này. Kết quả khảo sát về thành viên các nhóm quan hệ do Đại học St. Thomas (Mỹ) thực hiện cho thấy, 74% người được khảo sát có cơ sở kinh doanh riêng, nhưng 33% trong đó đã hơn 50 tuổi và chỉ 10% là dưới 30 tuổi.

  pdf2p bibocumi15 14-11-2012 26 4   Download

 • Năm 2005, Trung tâm nghiên cứu hoạt động kinh doanh thuộc Trường Kinh tế London đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực quản lý và năng suất lao động tại 700 công ty quy mô vừa ở Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát một số phương thức quản lý chủ yếu của những công ty này và so sánh hoạt động của các công ty đó trong một số lĩnh vực như tổng sản lượng, thị phần, mức tăng trưởng doanh thu, giá trị công ty… ...

  pdf5p barbie87 01-02-2010 341 164   Download

 • Chương 13: Quan hệ lao động 13.1.2. Các chủ thể cấu thành và nội dung quan hệ lao động Quan hệ lao động chỉ xuất hiện khi có hai chủ thể: người lao động và người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động và người lao động có thể là những cá nhân, cũng có thể là một nhóm người, hoặc một tập thể (sở hữu toàn dân hay tập thể). Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các bên chủ thể của quan hệ lao động. a. Chủ sử dụng lao động (gọi tắt là người chủ)...

  pdf21p iiduongii5 16-04-2011 83 25   Download

 • Cơ cấu dân số theo tuổi của tỉnh Tiền Giang đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và chuyển sang cơ cấu dân số vàng. Sự biến đổi này sẽ tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Mỗi nhóm tuổi có một đặc trưng về mức độ tham gia lực lượng lao động, tỉ lệ thất nghiệp...

  pdf8p nganga_02 09-09-2015 50 10   Download

 • Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan hệ cơ bản là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Điều 1 BLDS 2005). Nhóm quan hệ tài sản: Là quan hệ giữa người và người thông qua một tài sản nhất định. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc150p sunnywinter85 22-01-2010 2384 1178   Download

 • Hệ thống thu hút, phân công bố trí nguồn nhân lực trong doanh nghiệp liên quan chủ yếu đến dòng cung ứng nhân lực và dòng phân công bố trí nhân lực cho các trọng trách, chức vụ, công việc trong doanh nghiệp. Dòng cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp từ thị trường sức lao động hoặc từ trong nội bộ doanh nghiệp .

  doc5p penhen 29-12-2010 800 338   Download

 • Ðể tra cứu định nghĩa của các chỉ báo phát triển (Development indicators) theo hệ thống thống kê của tổ chức Ngân Hàng Thế Giới (the World Bank) các bạn có thể lựa chọn 6 lĩnh vực phát triển ở cửa sổ trên cùng bên trái, bao gồm: 1) Con người (People) 2) Môi trường (Environment) 3) Kinh Tế (Economy) 4) Các quốc gia và thị trường (States & Makets) 5) Liên kết toàn cầu (Global links) Khi bạn chọn một lĩnh vực phát triển nào đó, tất cả các nhóm chỉ báo phát triển thuộc lĩnh v...

  pdf10p nine4219 20-08-2012 86 19   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn hoạt động nhóm trình bày về lịch sử hình thành hoạt động đội (nhóm), vì sao hoạt động nhóm phát triển (Các lợi ích của họa động nhóm) hoạt động nhóm mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và tổ chức, hệ thống khuyến khích người lao động nằm trong hệ thống thù lao, để hoạt động nhóm có hiệu quả & trở thành một nét văn hoá của công ty.

  pdf25p narrow_12 17-07-2014 59 9   Download

 • Những khía cạnh pháp lý cơ bản của giao dịch bảo lãnh bằng tài sản trong quan hệ vay vốn ngân hàng Luật phòng, chống mua bán người khi liệt kê các nhóm hành vi bị cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã xác định các hành vi được quy định tại các điều 119 và 120 BLHS là nhóm hành vi thứ nhất trong các nhóm này. Các nhóm hành vi khác được liệt kê trong Luật này là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động,...

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 26 4   Download

 • Con người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý Luật phòng, chống mua bán người khi liệt kê các nhóm hành vi bị cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã xác định các hành vi được quy định tại các điều 119 và 120 BLHS là nhóm hành vi thứ nhất trong các nhóm này. Các nhóm hành vi khác được liệt kê trong Luật này là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 29 4   Download

 • Trong nhiều thế kỷ qua, từ thời lạc hậu cho đến hiện đại sự vận chuyển, xếp dỡ là một công việc không thể thiếu và quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất nhằm giảm nhẹ sức lao động nặng nhọc, tăng năng suất lao động và an tòan. Qua quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới đã có nhiều thiết bị nâng chuyển.

  doc53p hau2606 25-02-2010 149 48   Download

 • Hệ thống chỉ tiêu này được nhóm nghiên cứu chọn lựa áp dụng theo tài liệu Đo lường năng suất tại doanh nghiệp của tác giả Văn Tình và Lê Hoa (Trung tâm năng suất Việt Nam). Phương pháp xây dựng một hệ thống chỉ tiêu được chia thành 4 nhóm chỉ tiêu là năng suất lao động, năng suất vốn, tính cạnh tranh và khả năng sinh lợi và nhóm năng suất tổng hợp. Hệ thống này chọn lựa một số chỉ tiêu phản ánh năng suất của các bộ phận quan trọng nhất về vốn và...

  pdf118p lanlan38 02-04-2013 85 45   Download

 • Tăng Ca: Định nghĩa các loại tăng ca thích hợp với quy định của công ty. Xử lý trường hợp loại tăng ca A chỉ áp dụng cho nhóm nhân viên 1, không áp dụng cho các nhóm nhân viên khác. Xử lý khoảng thời gian được hưởng tăng ca đối với ca làm có thời gian làm thêm giờ vượt mốc 0h00 trong ngày. Thiết lập cơ chế tự động tính tăng ca khi người lao động vô sớm hơn so với giờ vào quy định (tăng ca trước giờ vào). Khai báo khoảng thời gian nhỏ nhất...

  pdf45p phuc_bmt 21-06-2012 93 27   Download

 • Một số chỉ báo về định hướng giá trị của sinh viên các trường Đại học hiện nay Bài viết nghiên cứu về định hướng giá trị của sinh viên các trường Đại học hiện nay, tác giả đã sử dụng 4 hệ chỉ báo để đo lượng định hướng giá trị của sinh viên đó là: Nhóm giá trị liên quan đến học vấn, tri thức; nhóm giá trị liên quan đến lao động nghề nghiệp; nhóm giá trị liên quan đến quan hệ ứng xử; nhóm giá trị tổng hợp bao gồm những giá trị truyền ...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 51 17   Download

 • MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KINH TẾ ĐẦU TƯ A. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ VÀ CÁC QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Khái niệm Hiệu quả của dự án đầu tư là đánh giá toàn bộ mục tiêu đề ra của dự án. Hiệu quả của dự án được đặc trưng bằng 2 nhóm chỉ tiêu: - Định tính: thể hiện ở các loại hiệu quả đạt được. - Định lượng: thể hiện quan hệ giữa lợi ích và...

  pdf26p hoa_layon 22-08-2011 47 7   Download

 • Tổ chức là hành động phân nhóm các nghiệp vụ sao cho các hoạt động của DN được luân chuyển hợp lý, có năng suất lao động cao và các bộ phận nghiệp vụ có quan hệ hữu cơ, móc xích lẫn nhau thành một thực thể thống nhất. b. Khái quát hóa: là hoạt động phân bổ nguồn lực cho hoạch định, bao gồm các công việc xây dựng hệ thống sơ đồ các bộ phận, phòng ban chức năng, các mối quan hệ giữa chúng và trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi, nghĩa vụ của chúng....

  pdf32p doilan 26-01-2013 38 7   Download

 • Lãnh đạo là việc định ra chủ trương, đường lối, mục đích, tính chất, nguyên tắc hoạt động của một hệ thống trong các điều kiện nhất định. Lãnh đạo là quá trình tác động cho nhân viên sẵn sàng lao động theo hướng nhất định để đạt được mục tiêu của tổ chức đề ra.

  pdf7p doremon_12 19-12-2013 19 5   Download

Đồng bộ tài khoản