intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Xem 1-20 trên 77 kết quả Công nhận sáng kiến cấp tỉnh
 • Tham khảo tài liệu 'quy trình công nhận sáng kiến cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p aotuong123 09-01-2012 104 9   Download

 • Quyết định số: 223/QD-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục năm 2014; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005;…

  pdf6p yeukhongloi 10-05-2016 39 0   Download

 • Quyết định số: 1394/QĐ-HĐSK về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt hai, năm 2013; căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng;...

  pdf7p namamanh 11-05-2016 41 0   Download

 • Quyết định số: 858/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;...

  pdf29p yeukhongloi 10-05-2016 62 2   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số ứng dụng của máy tính Casio FX 570ES giải toán lớp 11 trình bày về chức năng bảng tính; hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất; dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc17p vivian8787 16-10-2016 127 24   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 37 2   Download

 • Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng lần 4, khoá VI (1/1993) đã đề ra nhiệm vụ "Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học". Đến Nghị quyết Trung ương Đảng lần 2, khoá VIII (12/1996) lại có nhận định "Phương pháp giáo dục và đào tạo chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học". Tại sao có yêu cầu đó? Đó là vì, muốn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước thì phải nhanh chóng tiếp thu khoa học và kỹ thuật hiện đại của...

  pdf33p titihaudau 11-06-2011 740 206   Download

 • Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng lần 4, khoá VI (1/1993) đã đề ra nhiệm vụ "Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học". Đến Nghị quyết Trung ương Đảng lần 2, khoá VIII (12/1996) lại có nhận định "Phương pháp giáo dục và đào tạo chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học". Tại sao có yêu cầu đó? Đó là vì, muốn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước thì phải nhanh chóng tiếp thu khoa học và kỹ thuật hiện đại...

  pdf34p titihaudau 11-06-2011 647 155   Download

 • Việc đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non là hết sức cần thiết và cấp bách, đáp ứng xu thế đổi mới Giáo dục nói chung, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn đầu chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Công tác chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Liên Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”.

  pdf52p thivuhuong 28-05-2014 780 69   Download

 • Khi mới được phân công đảm nhận phụ trách công tác phổ cập bậc trung học, được quý thầy cô đi trước hướng dẫn bằng cách kẻ bảng trên giấy và đếm theo phương pháp thủ công từng số liệu cần thiết của mỗi thôn, mỗi đối tượng qui định khác nhau, sau đó tính tổng các số liệu. Phương pháp này có nhược điểm dễ sai sót, khi đã sai một đối tượng hay một độ tuổi thì chúng tôi phải kẻ bảng khác và đếm lại từ đầu nhưng số liệu cuối cùng cũng chưa đảm bảo chính...

  doc23p quocthcs 07-05-2012 255 57   Download

 • Trong chương trình môn học ở bậc tiểu học, môn toán chiếm số giờ rất lớn. Bốn phép tính cộng, trừ, nhân , chiađược sử dụng hầu hết vào các khâu trong quá trình dạy học toán. Vì vậy việc nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân, phép chia là một vấn đề cấp bách và thường xuyên. Bài SKKN Áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 đưa ra các biện pháp để học tốt phép nhân, mời các bạn tham khảo.

  pdf79p somivang123 18-03-2014 243 59   Download

 • Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Trẻ được tiếp cận với giáo dục mầm non càng sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của các giai đoạn tiếp theo. Nhất là đến 5 tuổi là giai đoạn phát triển có tính chất quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Ðiều đó đòi hỏi trẻ em 5 tuổi phải được chuẩn bị một cách đầy đủ về tâm thế để thích nghi với một giai đoạn mới.

  pdf21p trucdiem91 09-04-2014 657 57   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : – Buổi đầu của phong trào công nhân: đập phá máy, bãi công trong buổi đầu thế kỷ XIX. – C. Mác và Anghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. – Phong trào công nhân vào những năm 1848 – 1870. 2. Tư tưởng : – Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. – Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân. 3. Kỹ năng :...

  pdf14p abcdef_25 11-09-2011 486 20   Download

 • Thị trường nhà cho thuê là một loại thị trường đang tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Trước đây, do áp dụng cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp nên loại thị trường này chưa có điều kiện để phát triển. Từ khi đổi mới nước ta chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường thì thị trường nhà cho thuê ngày càng phổ biến nhất là xung quanh các khu công nghiệp. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: xây...

  pdf112p buiduong_1 11-12-2012 75 20   Download

 • Như ta đã biết : Công Đoàn là tổ chức của giai cấp công nhân (không phải của Nhà nước hay Đảng phái) Công Đoàn mang tính chất quần chúng, tính chất của công nhân Việt Nam. Do vậy tiếng nói của Công Đoàn phải là tiếng nói của quẩn chúng lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Và mục đích hoạt động của Công Đoàn là vì lí tưởng giai cấp,vì Công Đoàn phải đảm bảo : "Tính thống nhất theo đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam và quán triệt nguyên tắc tập...

  pdf9p thiuyen12 14-09-2011 63 19   Download

 • Thị trường nhà cho thuê là một loại thị trường đang tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Trước đây, do áp dụng cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp nên loại thị trường này chưa có điều kiện để phát triển. Từ khi đổi mới nước ta chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường thì thị trường nhà cho thuê ngày càng phổ biến nhất là xung quanh các khu công nghiệp. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định:...

  pdf96p intel1212 04-12-2012 62 13   Download

 • Như chúng ta đãbiết giáo dục mầm non chính là tiền đề vì đó là môi trường diễn ra các hoạt động giáo dục khởi đầu cho các cấp sau này của mỗi con người. Hệ giáo dục này có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ nhận thức, khám thế giới, có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành nhân cách cho trẻ. Trong âm nhạc và kể chuyện là hai hoạt động có quan hệ chặt chẽ, góp phần không nhỏ trong việc giáo dục tình cảm đạo đức (tình yêu gia đình, bạn bè,...

  pdf3p nuocsuoiaquafina 15-09-2011 122 9   Download

 • Nguyễn Sáng quê gốc tỉnh Vĩnh Long, ra Hà Nội học trường Mỹ thuật Đông Dương rồi gắn bó với đất Bắc mãi tới ngày giải phóng miền Nam, tháng tư 1975. .Tuy xa quê tới ngoài bốn thập kỷ Nguyễn Sáng vẫn giữ được cái chất miền Nam thứ thiệt. Tôi gặp rồi thân với Nguyễn Sáng lần đầu tiên giữa năm 1947 ở ATK Bản Thi Đầm Hồng trên Tuyên Quang, địa danh đã mang câu truyền tụng khủng khiếp Bản Thi có đi không về, Đầm Hồng không chồng mà chửa”. ...

  pdf6p vietnamladay 09-08-2013 41 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐỂ XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP TỈNH KHI XÉT TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH” VÀ ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHONG TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf6p nuockhoangchanh 26-12-2011 36 2   Download

 • Năm 1858: Pháp chính thức xâm lược nước ta làm tính chất xã hội thay đổi: nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến +Về chính trị: thâu tóm quyền hành vào trong tay công sứ khâm sai +Về kinh tế: hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp +Về văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa ngu dân +Kết cấu giai cấp trong xã hội thay đổi: xuất hiện giai cấp mới: công nhân, tiểu tư sản và vị trí các giai cấp này đối với cách mạng Việt Nam phụ thuộc vào mối quan hệ...

  doc9p vuilaai 26-01-2011 738 368   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
776 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công nhận sáng kiến cấp tỉnh
p_strCode=congnhansangkiencaptinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2