intTypePromotion=1
ADSENSE

Cổng thương mại thương mại tự do

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cổng thương mại thương mại tự do
 • Bài viết Nhận diện rủi ro tài chính phục vụ quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nhận diện rủi ro tài chính phục vụ quản trị rủi ro tài chính với phạm vi nghiên cứu tại các doanh nghiệp công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Hồng, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhận diện rủi ro phục vụ quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp này.

  pdf8p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để cung cấp dịch vụ gia tăng cho các khu đô thị và tòa nhà thương mại nghiên cứu các mô hình cung cấp giá trị gia tăng cho dân cư từ truyền thống đến ứng dụng công nghệ chuỗi khối, phân tích những điểm mạnh của mô hình ứng dụng chuỗi khối và những điều kiện thực hiện.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 2 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Thực trạng và giải pháp" tổng hợp các lý luận chung về thanh khoản, rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) từ đó đưa ra những đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank.

  pdf122p bakerboys08 15-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Phân tích thực trạng và khuyến nghị để nguồn vốn FDI góp phần phát triển kinh tế tại Việt Nam tập trung phân tích những tác động tích cực của nguồn vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời nêu ra những tồn tại trong hoạt động của khu vực này, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thu hút và khai thác tốt hơn nữa thế mạnh của các doanh nghiệp này trong thời gian tới.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "An toàn và bảo mật thông tin" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin theo tiếp cận quản trị rủi ro cho thông tin trong hệ thống thông tin. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mã hóa thông tin; sao lưu và phục hồi thông tin; đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin; an toàn dữ liệu trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf187p ryomaechizen 01-07-2022 15 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm đá tại công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn" là nghiên cứu tình hình tiêu thụ đá tại công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn, từ đó đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm Đá tại công ty trong thời gian sắp tới.

  pdf94p bakerboys05 23-06-2022 9 3   Download

 • Trong các giải pháp về tài chính, “tín dụng xanh” được xem là giải pháp có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó góp phần hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Thực tế hiện nay, chính sách cũng như việc áp dụng tín dụng xanh tại các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn nhiều hạn chế. Trong nội dung bài viết "Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp", tác giả nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 5 1   Download

 • Việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế trong kinh tế thị trường là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Bài viết "Luật Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường" tập trung nghiên cứu về nguồn luật và sự phát triển của luật thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến hoạt động thương mại quốc tế. Nội dung bài viết sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của WTO và của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs).

  pdf6p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Bài viết Đánh giá hiệu quả bất hoạt virus lở mồm long móng của binary ethylenimine trong sản xuất vacxin thương mại tiến hành xác định ảnh hưởng của BEI đến tính kháng nguyên của virus LMLM thông qua đánh giá đường cong bất hoạt của virus ở các nồng độ BEI khác nhau, từ đó xây dựng quy trình bất hoạt virus LMLM trong sản xuất vacxin thương mại.

  pdf6p viabigailjohnson 10-06-2022 2 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Giám định về nhãn hiệu tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện", tác giả sẽ tập trung tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động giám định nhãn hiệu trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám định nhãn hiệu tại Việt Nam.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại có một vai trò rất quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. Bài viết "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, bài viết trình bày một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 14 1   Download

 • Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được coi là một trong những hiệp định thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng ký kết với một quốc gia đang phát triển. Trong hiệp định EVFTA, những cam kết về lao động đã đặt ra yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam trong việc xem xét và điều chỉnh các chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động. Điều này nhằm thúc đẩy Việt Nam thực hiện các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động hiệu quả, chặt chẽ hơn.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội" là phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà nội, từ đó đưa ra những khuyến nghị và giải pháp thực tế để nâng cao hơn nữa động lực làm việc cho người lao động tại Nhà trường.

  pdf110p dongcoxanh25 22-06-2022 6 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Chi nhánh Thanh Hóa" nhằm phân tích thực trạng mở rộng hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng Bắc Á Chi nhánh Thanh Hóa, luận văn sẽ chỉ ra những thành công, hạn chế, cũng như nguyên nhân của những hạn chế; Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh tới năm 2025, tầm nhìn 2030.

  pdf125p dongcoxanh25 22-06-2022 10 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Quản trị lực lượng bán hàng của Tổng công ty thương mại Hà Nội" là phân tích thực trạng công tác quản trị lực lượng bán hàng từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao quản trị lực lượng bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

  pdf117p dongcoxanh25 22-06-2022 9 2   Download

 • Mẫu Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần (Mẫu TT1) được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là mẫu trong bộ thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp 1 lần.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 11 1   Download

 • Ebook “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và khả năng chuyển dịch vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam” là một công trình nghiên cứu bước đầu về vấn đề này, với kỳ vọng góp phần nghiên cứu và chỉ ra những tác động của Hiệp định CPTPP đến khả năng chuyển dịch dòng vốn FDI vào Việt Nam; qua đó gợi ý một số định hướng, giải pháp chính sách nhằm lựa chọn và thu hút dòng vốn này vào Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf285p dongcoxanh25 22-06-2022 10 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại WASFI" là phân tích thực trạng thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại WASFI, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường cho công ty.

  pdf40p chuheodethuong10 17-06-2022 9 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam trên thị trường nội địa" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công Ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam nói riêng, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Beful Việt Nam trên thị trường nội địa.

  pdf54p chuheodethuong10 17-06-2022 26 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cổng thương mại thương mại tự do
p_strCode=congthuongmaithuongmaitudo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2