intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại cương quản trị doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 169 kết quả Đại cương quản trị doanh nghiệp
 • Bài giảng Nhập môn quản trị doanh nghiệp. TS. Nguyễn Hoàng Tiến. Đây là tài liệu quản trị doanh nghiệp rất hay và bổ ích, một tài liệu tổng hợp kiến thức về quản trị.Theo quá trình quản trị kinh doanh:

  ppt60p gaconht 19-09-2010 3754 1497   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn cao học: quản trị doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p chipbia 27-07-2012 303 57   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp" trình bày các nội dung của phần 1và phần 2 bao gồm: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp (đại cương về quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp), chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp (giám đốc doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p tsmttc_004 20-06-2015 651 135   Download

 • Bài giảng này được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo hệ đại học chuyên ngành “Kinh tế - quản trị doanh nghiệp mỏ” của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, theo đề cương đã được Bộ môn Kinh tế - Quản trị Doanh nghiệp (Nay là Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) thông qua.Nội dung của Bài giảng bao gồm những vấn đề cơ bản trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp ngành công nghiệp mỏ,...

  doc168p duytam4ever 24-05-2010 322 128   Download

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp (dùng cho sinh viên ngoài ngành QTKD) gồm 6 chương. Nội dung bài giảng trình bày đại cương về quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp, thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp, hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp và các nội dung khác.

  pdf104p hoa_dai91 23-06-2014 345 91   Download

 • Bài giảng được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt giành cho hệ Đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Bài giảng trình bày theo hướng gợi mở tư duy và khả năng tự học, tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu của sinh viên. Để biên soạn bài giảng tác giả đã cố gắng nghiên cứu, chọn lọc và tổng hợp những kiến thức cơ bản với mong muốn nôi dung bài giảng giúp ích cho các sinh viên tiếp cận môn học một cách dễ dàng.

  pdf165p lenhangktth 23-09-2016 203 30   Download

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp trình bày về doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, quản trị doanh nghiệp, các trường phái lý thuyết ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp.

  pdf0p narrow_12 17-07-2014 211 20   Download

 • Sau khi học xong chương I: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp thuộc Bài giảng Quản trị doanh nghiệp do GV. Hồ Thị Diệu Ánh thực hiện, sinh viên nắm rõ những vấn đề về khái niệm quản trị; nhà quản trị; tư tưởng quản trị; đại cương về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Chúc bạn học tốt.

  pdf30p conchimnon32 25-06-2014 138 15   Download

 • Bài giảng Đại cương quản trị kinh doanh trong công nghiệp chế biến thực phẩm: Chương 1 - Giới thiệu được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về kinh doanh trong công nghiệp thực phẩm, hệ thống sản xuất kinh doanh thực phẩm và một số nội dung khác.

  pdf20p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 94 3   Download

 • Theo quá trình quản trị kinh doanh: quản trị là quá trình lập kế họach, tổ chức, phối hợp và điều chỉnh (kiểm soát) các hoạt động của doanh nghiệp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đặt ra của tổ chức. Theo quan điểm hệ thống quản trị: quản trị là việc thực hiện có ý thức và liên tục các mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị diễn ra trong một hệ thống bao gồm các bộ phận có mối liên hệ khăng khít với nhau, tác động qua lại và thúc đẩy nhau phát triển....

  ppt60p phanhuyluan 26-02-2011 799 130   Download

 • Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị A. Sản xuất của cải vật chất B. Phân phối của cải vật chất C. Phân phối và sản xuất của cải vật chất D. Cả 3 ý trên Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì A. DN là 1 tổ chức kinh tế B. DN là 1 tổ chức chính trị C. DN là 1 tổ chức xã hội D. DN là 1 tổ chức chính trị xã hội Câu 3: DN là 1 tổ chức...

  pdf43p lantim4000 25-01-2013 118 30   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: - Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. - Các loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối...

  pdf34p womanhood911_07 05-11-2009 946 466   Download

 • Sau khi đọc chương này người đọc có thể : - Hiểu tổng quát về quản trị + Khái niệm và vai trò của quản trị + Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật + Các chức năng quản trị - Kế hoạch hóa + Khái niệm, vai trò và nội dung công tác kế hoạch hóa + Phân loại kế hoạch, các bước lập kế hoạch

  pdf40p womanhood911_07 05-11-2009 914 380   Download

 • DN muốn cạnh tranh thành công thì phải hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, điều này phụ thuộc nhiều vào việc quản trị DN. Quản trị DN là một quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ DN, sử dụng một cách tốt nhất tiềm năng và cơ hội để thực hiện những hoạt động sản xuất – kinh doanh của DN nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội....

  ppt160p nguyenduc_kx10 18-06-2013 153 54   Download

 • Tài liệu tham khảo ôn tập môn quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên biết cách lập báo cáo, chuẩn bị tốt cho bài báo cáo. Chúc cấc bạn thành công

  doc11p muamuamuamua 03-10-2011 128 17   Download

 • Bài giảng Đại cương quản trị kinh doanh trong công nghiệp chế biến thực phẩm: Chương 3 - Các nguyên lý kinh tế cơ bản trong quản trị kinh doanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm kinh tế, sự khan hiếm, sự lựa chọn, chi phí cơ hội và một số nội dung khác.

  pdf36p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 58 3   Download

 • Có nhiều cách phát biểu về Quản trị Nguồn nhân lực do ảnh hưởng cách tiếp cận và nhận thức khác nhau. Một trong những khái niệm thường dùng đó là: “Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên của nó “. Ngày nay khái niệm hiện đại về Quản trị nguồn nhân lực là: “Quản trị nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả...

  pdf256p nhaquantritaiba 12-06-2011 215 74   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dề số 12: trường cao đẳng bán công, công nghệ và quản trị doanh nghiệp- môn tiếng anh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p everton24 30-05-2011 75 12   Download

 • • Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể) • Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự • Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự • Thành quả chưa đánh giá khách quan Bốn bật quản trị nhân sự 1#. Giới hạng trong điều hành quản lý 2#. Trưởng bộ phận áp dụng phương thức Quản Trị Nhân Sự theo chỉ đạo của lãnh đạo, không tạo được ảnh hưởng hậu thuẩn 3#. Quản trị trực tuyến...

  doc41p ohmygod58132006 15-01-2010 2404 1504   Download

 • Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau: - Các khái niệm kế toán cơ bản, tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. - Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. - Khái niệm, phương pháp tính giá thành sản phẩm...

  pdf32p womanhood911_07 05-11-2009 707 296   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại cương quản trị doanh nghiệp
p_strCode=daicuongquantridoanhnghiep

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2