intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp nợ nước ngoài của Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giải pháp nợ nước ngoài của Việt Nam
  • Tiểu luận Tài chính quốc tế: Nợ nước ngoài của Việt Nam, thực trạng và giải pháp giới thiệu về lý luận chung nợ nước ngoài tại Việt Nam; thực trạng về nợ nước ngoài ở Việt Nam - nguyên nhân và hạn chế của công tác quản lý nợ; giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vay nợ tại Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

     

     

    doc44p phamngoclena 16-05-2015 497 123   Download

  • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại: Quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam được nghiên cứu nhắm làm rõ thực trạng quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam thời gian qua; kiến nghị chính sách và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

    pdf8p duyha89 26-10-2016 178 36   Download

  • Mục tiêu của luận án là tìm ra những điểm mới về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao tính hiệu quả của quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, luận án sẽ thực hiện nghiên cứu số liệu trong quá khứ (giai đoạn 1995-2013) về hiệu quả quản lý nợ nước ngoài. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn tới năm 2020.

    pdf13p change06 14-06-2016 81 10   Download

  • Mời các bạn tham khảo bài viết Nợ nước ngoài của Việt Nam: Vấn đề và giải pháp để biết được những vấn đề lo ngại về nợ nước ngoài của Việt Nam; một số giải pháp để quản lý một cách có hiệu quả nợ nước ngoài ở nước ta.

    pdf4p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 107 8   Download

  • Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/12/2011, nợ nước ngoài của Việt Nam hiện đang nằm trong phạm vi giới hạn an toàn. Tuy nhiên, những vấn đề đáng lo ngại về nợ nước ngoài đang tăng lên do quy mô nợ, lãi suất, nghĩa vụ trả nợ… đang tăng nhanh. Do vậy, phải sớm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để không những sử dụng hiệu quả vốn vay, mà còn tránh gánh nặng nợ nần cho thế hệ tương lai, nhất là qua những "điển hình" khủng hoảng nợ công ở châu Âu....

    pdf34p bluesky_12 19-12-2012 239 102   Download

  • Đối với Việt Nam, việc vay mượn vốn nước ngoài để đáp ứng yêu cầu tăng mức đầu tư trong nước nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong tương lai là một giải pháp hợp lý. Bởi vì Việt Nam cần nguồn lực con người và vốn cao hơn nữa để cạnh tranh trên thị trường thế giới với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, ví dụ như sản phẩm điện tử. Mặt khác, Việt Nam vẫn là nền kinh tế đang phát triển nên có thu nhập tương đối thấp cần phải đầu tư...

    doc30p minhhienphan 21-02-2012 394 173   Download

  • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nợ vay nước ngoài tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống lý luận về nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài, các lý thuyết liên quan đến vấn đề tích lũy nợ, các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của quản lý nợ cả về khía cạnh thể chế lẫn khía cạnh kỹ thuật; phân tích thực trạng nợ vay nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần, duy trì được trạng thái nợ bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam.

    pdf112p duyha89 26-10-2016 341 22   Download

  • Tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ảnh hưởng đến năng suất lao động và trình độ công nghệ được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân tích thực trạng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua. Từ đó thấy được những tác động của nó đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam, để có những giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf128p vithanos2711 05-08-2019 53 5   Download

  • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới nợ nước ngoài của khu vực công ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy mô hình có tác động cố định với dữ liệu mạng của 50 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1996-2015. Kết quả phân tích cho thấy, nợ nước ngoài của Chính phủ những năm qua tăng lên đáng kể do sự gia tăng của nợ cũ chưa trả được, cùng với sự mở rộng đầu tư công và tỷ giá hối đoái.

    pdf8p truongtien_08 06-04-2018 175 4   Download

  • Giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài của các nước chậm phát triển và đang phát triển trong tiến trình toàn cầu hoá Do có sự lừa dối hoặc nhầm lẫn khi giao kết hợp đồng (Điều 119, 123 BLDS). Xuất phát từ đặc thù của quan hệ lao động so với các quan hệ khác như quan hệ dân sự, hậu quả pháp lí của HĐLĐ vô hiệu được giải quyết theo cách thức sau: Nếu NLĐ chưa bắt đầu làm việc và NSDLĐ cũng chưa trả lương thì HĐLĐ vô hiệu kể từ thời điểm thiết lập....

    pdf9p keomotmau 20-05-2013 72 6   Download

  • Trong tiến trình chủ động xây dựng và thực hiện đường lối, chính Tài liệu ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta thì giai đoạn từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và trình độ phát triển cao của nền ngoại giao Việt Nam, đồng thời phản ánh bước ngoặt phát triển của nước ta theo đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Để góp phần hiểu sâu sắc, toàn diện, có hệ thống hơn cũng như ý nghĩa nhiều mặt của giai đoạn ngoại giao quan trọng này, mời bạn đọc tham khảo Tài liệu chuyên khảo của TS.

    pdf162p lalala7 07-12-2015 330 95   Download

  • Bài viết Quản lý nợ nước ngoài ngắn hạn, kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị đối với Việt Nam bao gồm những nội dung về thực trạng nợ nước ngoài ngắn hạn của VN, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ nước ngoài ngắn hạn, giải pháp cho Việt Nam.

    pdf8p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 62 9   Download

  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được nhìn nhận như là một trọng những “trụ cột” tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vai trò của FDI được thể hiện rất rõ qua việc đóng góp vào các yếu tố quan trọng của tăng trưởng như bổ sung nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm,… Ngoài ra, FDI cũng đóng góp tích cực vào tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

    pdf9p sabiendo 24-12-2019 79 8   Download

  • Bài viết Giải pháp tăng cường quản lý vốn vay ưu đãi ở Việt Nam hiện nay cho thấy thực trạng nợ nước ngoài của Chính phủ và yêu cầu đặt ra đối với việc quản lý vốn vay ưu đãi trong bối cảnh mới; các quan điểm quản lý nguồn vốn vay ưu đãi; giải pháp tăng cường quản lý vốn vay ưu đãi.

    pdf11p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 56 5   Download

  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment - FDI) là một hình thức của đầu tư quốc tế. Nó ra đời và phát triển là kết quả tất yếu của quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế và quá trình phân công lao động quốc tế theo chiều sâu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được xem như chiếc chìa khóa của sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Thông qua đó cho phép các nước sở tại thu hút được các công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến......

    pdf73p trungtri 27-07-2009 2130 1211   Download

  • Trong giai đoạn hiện nay với xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá, đầu tư nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình hội nhập của các nước vào nền kinh tế thế giới. Đầu tư quốc tế diễn ra với quy mô ngày càng lớn, đa dạng và trong nhiều lĩnh vực vì nó mang lại nguồn lợi rất lớn cho cả nước đầu tư và nước nhận đầu tư. Do đó các nước đầu tư tích cực tìm kiếm thị trường mới, hấp dẫn để đầu tư thu lợi nhuận,...

    pdf81p trungtri 27-07-2009 1165 557   Download

  • Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ và phát triển gắn liền với sự ứng dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân hàng. Trong khi thẻ ngân hàng đã được sử dụng phổ biến và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của đông đảo dân chúng trên thế giới thì tại thị trường Việt Nam nó mới thu hút được sự quan tâm, đầu tư của các ngân hàng thương mại trong nước vài năm trở...

    pdf101p home_12 13-08-2013 105 32   Download

  • Nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân tích thực trạng đầu tư nước ngoiaf ở Việt Nam trong những năm qua; từ đó thấy được những tác động của nó đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam, để có những giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf100p abcxyz123_09 06-05-2020 20 2   Download

  • Đầu tư là một hoạt động kinh tế, là một bộ phận của sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung của từng doanh nghiệp nói riêng, là động lực để thúc đẩy xã hội đi lên. Do vậy, trứơc hết cần tìm hiểu khái niệm về đầu tư. Khái niệm: Đầu tư là sự bỏ ra, sự hy sinh những nguồn lực ở hiện tại (tiền, sức lao động, của cải vật chất, trí tuệ ...) nhằm đạt được những...

    pdf49p blue_dreams567 10-07-2009 2425 1138   Download

  • Hiện nay xu thế toàn cầu hoá và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ như vũ bão trên phạm vi toàn thế giới, lôi cuốn rất nhiều nước trên thế giới tham gia. Việt Nam cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy này và đang nỗ lực hết sức để có thể hoà mình vào tiến trình này một cách nhanh nhất. Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ là cầu nối hết sức quan trọng để đẩy nhanh tiến trình này. Chính vì vậy mà hoạt động xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng trong chính sách và chiến lược phát triển kinh...

    doc36p yenscouting188 15-04-2013 504 158   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giải pháp nợ nước ngoài của Việt Nam
p_strCode=giaiphapnonuocngoaicuavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2