intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức kiểm tra

Xem 1-20 trên 4185 kết quả Hình thức kiểm tra
 • Bài viết này bàn đến hiệu quả của việc đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng dạy và học môn Văn hóa Anh-Mỹ ở các lớp 25A, 13AD1, 13AD2 và 13AD3 Học viện Khoa học Quân sự.

  pdf7p vikakashi2711 28-05-2019 49 3   Download

 • Nhận thấy những hạn chế của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tâm lí học đại cương theo hình thức kiểm tra viết dạng tự luận, năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã chuyển việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học này sang hình thức trắc nghiệm khách quan online. Hình thức trắc nghiệm khách quan online đã khắc phục những hạn chế của hình thức tự luận mà nhà trường đã sử dụng trước đó.

  pdf6p viboruto2711 15-05-2019 18 0   Download

 • Lâu nay ta hay nói đến kiểm tra đánh giá theo phương pháp định lượng (quantitative assessment). Kiểm tra đánh giá theo phương pháp định lượng dựa trên hệ thống thi kiểm tra dùng những câu hỏi trắc nghiệm, tìm lựa chọn đúng, tìm câu tr. lời ngắn gọn. Song song với phương pháp kiểm tra đánh giá định lượng là việc thành lập các ngân hàng đề thi nhằm đ.m b.o tính khách quan, đồng bộ trong khâu thi cử. ...

  pdf6p tuanlocmuido 14-12-2012 250 46   Download

 • Bài 7 trình bày về chức năng kiểm tra của quản trị. Sau khi kết thúc bài học, học viên có khả năng: Trình bày khái niệm chức năng kiểm tra, chỉ ra các vai trò của chức năng kiểm tra, trình bày quy trình kiểm tra và các bước trong quy trình kiểm tra, phân biệt các hình thức kiểm tra, trình bày các phương pháp kiểm tra, giải thích các nguyên tắc kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_05 21-01-2016 142 17   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Chức năng kiểm tra nêu lên khái niệm kiểm tra, nguyên tắc kiểm tra, quy trình kiểm tra, hình thức kiểm tra. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt12p cocacola_04 20-10-2015 137 12   Download

 • Bài giảng "Quản trị học: Kiểm tra" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm, vai trò của kiểm tra, hình thức kiểm tra, quy trình kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p vovanvovan2013 13-05-2016 63 8   Download

 • Bài viết này gồm có 3 ý chính, đó là: Ý nghĩa của công tác kiểm tra đánh giá nhận thức của sinh viên, các chỉ tiêu của công tác kiểm tra đánh giá, các hình thức kiểm tra đánh giá và mối quan hệ của các hình thức đó. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf5p nganga_05 25-09-2015 76 3   Download

 • "Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra" thông tin đến người học khái niệm chức năng kiểm tra; vai trò của chức năng kiểm tra; quy trình kiểm tra và các bước trong quy trình kiểm tra; phân biệt các hình thức kiểm tra; các phương pháp kiểm tra; các nguyên tắc kiểm tra.

  pdf23p kethamoi10 22-01-2021 4 2   Download

 • Trong số các phương pháp khác nhau có mục đích dùng để đo trí thông minh thì phương pháp phổ biến nhất là dùng bài kiểm tra IQ, đây là hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí thông minh của con người như sự khác biệt về học thức. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi trắc nghiệm trí thông minh IQ" dưới đây để hiểu hơn về hình thức kiểm tra này.

  pdf17p thaothiettha 30-03-2016 136 36   Download

 • Đa số học sinh cho rằng môn Giáo dục công dân là môn học phụ nên việc học chỉ mang tính chất phổ biến, học để đối phó với việc kiểm tra bài cũ hay kiểm tra một tiết, học kì. Dưới đây là sáng kiến kinh nghiệm về một số biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao hiệu quả dạy – học môn GDCD trường THPT Ba Đình các thầy cô hãy xem qua và áp dụng vào tiết dạy của mình được thú vị hơn.

  pdf14p nguyenlehuy06 05-04-2014 856 197   Download

 • Luận văn hướng đến mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm tra thuế và đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế, qua đó hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế ở Chi cục thuế thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p quangdaithuan78 18-01-2017 295 72   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ hải quan Chương 3 Kiểm tra giám sát hải quan nhằm trình bày về cơ sở ra quyết định hình thức kiểm tra, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu, nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu.

  ppt80p pink_12 27-05-2014 214 51   Download

 • Việc kiểm tra đánh giá học sinh có ý nghĩa về nhiều mặt, giúp học sinh tự điều chỉnh họat động học, người dạy điều chỉnh họat động dạy. Hệ thống đổi mới kiểm tra đánh giá đối với bộ môn Lịch sử rất phong phú, giáo viên có thể dùng phiếu kiểm tra, câu hỏi kiểm tra bài tập của học sinh và đặc biệt là dùng hình thức kiểm tra trắc nghiệm. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng bằng kiểm tra trắc nghiệm đối với bộ môn Lịch sử”.

  pdf12p hathieudao 31-05-2014 237 49   Download

 • Nội dung chương 5 Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn thuộc bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về các kiến thức chính: phân loại và ứng dụng các hình thức kiểm tra, trắc nghiệm trong tuyển dụng, thiết kế quy trình xây dựng bài kiểm tra, trắc nghiệm, phân loại và ứng dụng các hình thức phỏng vấn trong tuyển dụng, thiết kế quy trình phỏng vấn, xác định các yếu tố tác động đến kết quả phỏng vấn và các nguyên tắc phỏng vấn, biết cách làm thế nào để được đánh giá tốt nhất khi đi phỏng vấn tìm việc.

  pdf34p bad_12 03-07-2014 299 43   Download

 • Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương II - Một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục trình bày với học viên khái niệm thanh tra giáo dục, cơ sở khoa học của TTGD, vị trí; chức năng của TTGD, nhiệm vụ và quyền hạn của TTGD, nội dung của TTGD, nguyên tắc chỉ đạo của hoạt động TTGD, hình thức thanh tra, phương thức hoạt động thanh tra.

  pdf27p missminh32 10-04-2014 188 32   Download

 • Trắc nghiệm là hình thức kiểm tra và thi hiệu quả hiện nay trong trường THPT, có rất nhiều tác giả viết phần mềm trắc nghiệm và có nhiều phần mềm đã đem lại hiệu quả cao trong soạn đề thi, đề kiểm tra nhưng để có một phần mềm ưu điểm nhất và dùng chung cho tất cả thầy cô giáo thống nhất thì chưa thống nhất, một phần mềm soạn đề và thi trắc nghiệm đạt yêu cầu tốt trong dạy học thì còn nhiều vấn đề bàn cải. Chính thực tế đó mà đề tài "Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá học tập của học sinh trên phòng máy thực hành" đã được nghiên cứu.

  pdf20p thanhbinh22592 05-05-2016 231 30   Download

 • Bài viết này trình bày những ưu điểm và hạn chế của hình thức thi trắc nghiệm, xuất phát từ thực tiễn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Logic học của sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, trên cơ sở những hạn chế đó, bài viết đưa ra một số giải pháp thực tiễn mang tính khắc phục để góp phần phát huy hiệu quả của hình thức thi trắc nghiệm trong thực tiễn giảng dạy và học tập môn Logic học.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 222 27   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Chức năng kiểm tra có nội dung trình bày khái niệm, bản chất và vai trò của kiểm tra; các hình thức và nguyên tắc kiểm tra; quá trình kiểm tra, các kỹ thuật kiểm tra, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, các biện pháp kiểm tra trong và các hình thức kiểm tra khác.

  ppt29p connhangheo91 30-06-2014 91 16   Download

 • Bài giảng Kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực bao gồm những nội dung về khái niệm, mục tiêu, phương pháp và hình thức kiếm tra đánh giá theo định hướng năng lực; hướng dẫn biên soạn câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn; hướng dẫn biên soạn câu hỏi bài tập kiểm tra đánh giá theo đinh hướng năng lực của các chủ đề theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

  ppt11p cocacola_08 20-11-2015 108 16   Download

 • Tài liệu Biên soạn đề Kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 6 bao gồm những nội dung về mục tiêu kiểm tra, hình thức kiểm tra, ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10: Chương 6. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p ngoisaonho920 19-07-2016 76 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức kiểm tra
p_strCode=hinhthuckiemtra

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2