Hoạch định quản trị

Xem 1-20 trên 3485 kết quả Hoạch định quản trị
 • Nội dung chính của chương 5 Chức năng hoạch định thuộc bài giảng Quản trị học trình bày về khái niệm và nội dung cơ bản của hoạch định, nền tảng của hoạch định: Hệ thống mục tiêu...cùng tìm hiểu bài giảng để có kiến thức về hoạch định quản trị.

  pdf25p narrow_12 16-07-2014 129 30   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Bài 5 - Chức năng hoạch định trình bày về khái niệm hoạch định; vai trò của hoạch định trong quản trị; các loại hoạch định; quản trị theo mục tiêu MBO. Với các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt13p cocacola_04 20-10-2015 90 10   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm hoạch định; vai trò của hoạch định trong quản trị; các loại hoạch định; quản trị theo mục tiêu MBO được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 5: Chức năng hoạch định". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt17p ngochuyen1234567 29-10-2015 46 3   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 do Nguyễn Đại Lương biên soạn trình bày về "Chức năng hoạch định". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, qui trình hoạch định, quản trị bằng mục tiêu.

  ppt23p sangbanmai_0906 15-01-2018 3 1   Download

 • Chuyên đề Quản trị học và Quản trị nguồn nhân lực gồm 2 chuyên đề lớn là quản trị học và quản trị nguồn nhân lực. Chuyên đề 1 bao gồm các vấn đề về quản trị học như khái niệm cơ bản, nhà quản trị, môi trường của doanh nghiệp,...Chuyên đề 2 gồm các vấn đề như vai trò, chức năng, hoạch định và nhiều vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực khác.

  doc62p ductung9x 16-07-2010 881 436   Download

 • Khái niệm: Hoạch định nguồn nhân lực là tiến trình phân tích và xác định nhu cầu và sự sẵn sàng của nguồn nhân lực để mà tổ chức có thể đạt được mục tiêu. Hoạch định nguồn nhân lực liên quan đến dòng người vào, dịch chuyển và ra khỏi tổ chức

  ppt30p tronglan 26-09-2010 1224 395   Download

 • Luận văn: Quản trị Marketing ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh xoay quanh việc phân tích, đánh giá và xây dựng mô hình quản trị maketing, đưa ra một số kinh nghiệm và giải pháp cho hoạt động maketing.

  pdf94p cuulongvhit 23-02-2011 478 306   Download

 • Mục tiêu của chương 5 Chức năng hoạch định trong bài giảng Quản trị học nhằm trình bày tổng quan về hoạch định, mục tiêu – nền tảng của hoạch định và quá trình cơ bản của hoạch định, những yếu tố ngẫu nhiên trong hoạch định.

  ppt18p top_12 19-04-2014 589 197   Download

 • Tài liệu Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp Quản trị học gồm 22 câu hỏi kèm đáp án, giúp bạn đọc hệ thống và củng cố kiến thức về các nội dung cơ bản của quản trị. Chúc bạn ôn thi tốt.

  doc15p vaquhu 08-12-2010 429 124   Download

 • Thực chất và nhiệm vụ của hoạch định tổng hợp niệm: Hoạch định tổng hợp là xác định số lượng sản phẩm và phân bố thời gian sản xuất cho một

  ppt16p ngthisau 01-04-2011 356 108   Download

 • Tiểu luận: Thách thức trong quản trị nguồn nhân lực nhằm giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực, sự khác biệt giữa quản trị nhân lực và quản trị nguồn nhân lực. Lịch sử phát triển của quản trị nguồn nhân lực, những xu hướng của quản trị nguồn nhân lực.

  pdf34p red_12 19-05-2014 161 60   Download

 • Hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định và lựa chọn mục tiêu của tổ chức và vạch ra những hành động cần thiết nhằm đạt được

  doc7p thanan 15-11-2010 137 56   Download

 • Hoạch định là một trong bốn chức năng thiết yếu của một quản trị viên, ...

  doc28p thanan 15-11-2010 99 44   Download

 • Chuyên đề Quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày khái niệm, chức năng căn bản của quản trị nguồn nhân lực. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, nêu xu hướng của quản trị nguồn nhân lực, thách thức quản trị nguồn nhân lực.

  ppt15p blue_12 09-05-2014 125 35   Download

 • Phần 2 Giáo trình Quản trị công tác xã hội gồm nội dung các chương: Chương 7 - Các thành phần tiến trình công tác nhân sự và đánh giá công việc; chương 8 - Lưu trữ hồ sơ và báo cáo; chương 9 9 - Nhà lãnh đạo và nhà quản lý; chương 10 - Ra quyết định quản trị.

  pdf167p lalala04 27-11-2015 64 29   Download

 • Chiến lược nhân sự là sự tích hợp các chính sách và hoạt động quản trị nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh Sự tích hợp này được thể hiện ở ba khía cạnh: Gắn kết các chính sách nhân sự với chiến lược của doanh nghiệp.

  ppt22p and_12 14-08-2013 111 28   Download

 • Bài giảng Quản trị học gồm 8 chương, nội dung trình bày tổng quan về quản trị; sự tiến triển của tư tưởng quản trị; văn hóa và môi trường của tổ chức; quyết định quản trị; hoạch định; tổ chức; điều khiển; kiểm tra. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf98p minhminhquangtri32 10-07-2014 88 28   Download

 • Bài giảng môn Quản trị học do ThS. Nguyễn Văn Minh biên soạn gồm có 7 chương với các nội dung khái quát như sau: Chương 1 - Tổng quan về quản trị học, chương 2 - Môi trường quản trị, chương 3 - Quyết định quản trị, chương 4 - Hoạch định, chương 5 - Tổ chức, chương 6 - Lãnh đạo, chương 7 - Kiểm soát. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf104p youcanletgo_05 21-01-2016 51 22   Download

 • Quản trị là gì? là quy trình sử dụng các nguồn lực của tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu của tổ chức.Là quy trình thực hiện các chức năng hoạch đinh, tổ chức lãnh đạo, kiểm soát để đạt được mục tiêu của tổt chức, là quy trình nhằm hoàn thành các họat động một cách hữu hiệu với con người và thồng qua con người.Là qui trình sử dụng các nguồn lực của tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu của tổ chức...

  pdf7p tienbac2512 17-08-2012 126 19   Download

 • Ra quyết định? Đó không là công việc duy nhất của nhà quản trị. Thực ra, nhà quản trị nói chung không dành nhiều thời gian để ra quyết định. Tuy nhiên, quyết định là một nhiệm vụ quản trị cụ thể và là điều mang lại kết quả/hệ quả sâu rộng nhất. Khi nhà quản trị ra một quyết định “tốt”, thì thường dường như rằng ít có người chú ý đến, mặt khác, khi nhà quản lý ra quyết định “tồi”,

  pdf21p xuka_12 11-12-2013 85 17   Download

Đồng bộ tài khoản