intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoa học trong lao động

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khoa học trong lao động
 • Chương I. Tinh thần khoa học Chương 2. Phong cách khoa học trong lao động Chương 3. Phong cách khoa học trong học tập Chương 4. Vài đức tính cần thiết cho công tác khoa học .Lời mở đầu “Khoa học là linh hồn sự phồn vinh của các quốc gia, là nguồn sống dồi dào của mọi tiến bộ. Chính những phát minh khoa học và ứng dụng của nó đã dẫn dắt chúng ta đi” (Paxtơ) Trong quá trình tìm cách giải thích các hiện tượng tự nhiên, trí tuệ loài người đã trải qua ba trạng thể thần học,...

  pdf288p khangoc2398 21-09-2012 110 34   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương lý luận chung về tổ chức lao động trong lĩnh vực quản lý và vai trò của nó trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, phân tích thực trạng công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công ty Cơ khí 79, một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công ty Cơ khí 79,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf75p hrm2014 28-03-2018 60 12   Download

 • Nội dung tài liệu giúp các bạn biết cách làm quen với cách sống theo lối Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa phải học cách khoa học hóa cách nghĩ, lối sống và học tập của mình nhằm đat được kết quả tốt hơn trong công việc, học tập và những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

  doc190p daclong1110 23-08-2010 383 215   Download

 • Luận án về bình đẳng giới trong lao động của Nguyễn Lệ Thu trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về bình đẳng giới trong lao động gia đình dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay, thực trạng, những vấn đề đặt ra, quan điểm và một số giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động gia đình dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay.

  pdf179p roongkloi10 11-08-2017 81 14   Download

 • Trong đó phải kể đến hoạt động tạo động lực cho lao động chưa được các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp quan tâm thích đáng cũng như chưa được thực hiện một cách khoa học. Công tác tạo động lực trong lao động tại doanh nghiệp cần đạt được mục tiêu không chỉ nâng cao chất lượng sử dụng nguồn nhân lực đồng thời còn phát triển và duy trì lực lượng lao động tài năng, tâm huyết, năng động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 85 8   Download

 • Nội dung bản tóm tắt trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về bình đẳng giới trong lao động gia đình dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay, thực trạng và những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới trong lao động gia đình dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay và một số giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động gia đình dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay.

  pdf27p roongkloi10 11-08-2017 58 3   Download

 • Bài giảng Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước gồm 3 chương. Nội dung bài giảng lần lượt trình bày các vấn đề về những vấn đề tổng quan về tổ chức lao động khoa học, các học thuyết cơ bản về tổ chức lao động khoa học, công tác kế hoạch hoá, thống kê, báo cáo, kiểm tra tổ chức lao động khoa học.

  ppt135p hoahue91 22-07-2014 228 72   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình" đánh giá thực trạng khách quan khoa học về lao động, vận dụng lý luận về nguồn nhân lực vào phân tích, đánh giá nguồn nhân lực ở tỉnh Hòa Bình nhằm đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới. Mời cá bạn tham khảo.

  pdf115p sutihana 29-11-2016 120 33   Download

 • Tài liệu mang đến cho các bạn kiến thức về xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam. Tại Việt Nam, công tác này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi thư viện được coi là đơn vị sự nghiệp có thu.

  pdf13p bella_19 12-03-2014 114 14   Download

 • Quá trình lao động được thể hiện ở sự phát sinh các mối quan hệ qua lại giữa người với người trong lao động. Các mối quan hệ đó hình thành tính tập thể, tính xã hội của lao động. Tổ chức sự tác động giữa các yếu tố cơ bản của quá trình lao động và các mối quan hệ qua lại giữa những người lao động với nhau vào việc thực hiện.

  pdf20p sony_12 25-06-2013 141 13   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu biến đổi chỉ số biến thiên nhịp tim (BTNT) trong lao động ca kíp ở bộ đội trinh sát kỹ thuật (TSKT). Bài viết nghiên cứu tiến hành trên 15 bộ đội TSKT (thuộc đơn vị X). Ghi điện tim Holter 24 giờ bằng máy MSC 8800 Monitoring - Analysis System trong 1 ngày làm ca ngày và 1 ngày làm ca đêm.

  pdf7p jangni3 20-04-2018 27 1   Download

 • Tổ chức lao động khoa học luôn luôn đem lại hiệu quả lớn đối với toàn bộ hoạt động của bất kỳ một thư viện nào. Tại Việt Nam, công tác này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi thư viện được coi là đơn vị sự nghiệp có thu. Trong bối cảnh thư viện các trường đại học ngày càng được đầu tư phát triển, lớn mạnh về mọi nguồn lực, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học công nghệ, có rất nhiều vấn đề đặt ra phải giải quyết trong hoạt động tổ chức lao động khoa học, trong đó có công tác định mức lao động.

  pdf7p cumeo5000 06-08-2018 44 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu định lượng và định tính thực hiện từ tháng 5 - 2010 đến 12 - 2010 nhằm mô tả thực trạng tai nạn thương tích (TNTT) và thực hành an toàn trong lao động trồng chè của người nông dân tại Thái Nguyên.

  pdf8p jangni7 07-05-2018 40 0   Download

 • Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu về hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức, kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm:  Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người trong lao động.  Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.  Bảo vệ môi trường lao động nói riêng và môi trường sinh thái nói chung góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

  doc98p nguyenbinh20 15-01-2010 4258 1470   Download

 • 1.1. Khái niệm về bảo hộ lao động - Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm: + Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người trong lao động.

  doc31p luyenvankien 25-04-2011 939 173   Download

 • Khi xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao thì nhu cầu trao đổi thông tin của con người cũng ngày càng tăng để không bị lạc hậu với sự phát triển của xã hội. Việc tìm kiếm và trao đổi thông tin là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người. Qua quá trình trao đổi đó sẽ giúp cho con người có những kiến thức nhất định đồng thời cũng mở rộng kiến thức về xã hội. Quá trình này cũng giúp cho con người tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất, trong học tập. Chúng ta...

  ppt39p thangxhh 21-03-2010 460 166   Download

 • Giáo trình An toàn lao động gồm các biện pháp khoa học, tổ chức, kinh tế xã hội để loại trừ những yếu tố nguy hiểm và có hại được phát sinh trong quá trình lao động và sản xuất, từ đó cải thiện điều kiện lao động hoặc tạo điều kiện an toàn trong lao động.

  pdf62p cuonglnbg 17-10-2011 548 163   Download

 • bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm: • bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con ng-ời trong lao động. • nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. • bảo vệ môi trường lao động nói riêng và môi trường sinh thái nói chung. • góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của ng-ời lao động....

  pdf15p zangloe 14-09-2010 342 143   Download

 • Để bảo vệ người lao động khỏi bị tác động bởi các yếu tố nguy hiểm nảy sinh trong lao động, với sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, nhiều phương tiện kỹ thuật, biện pháp thích hợp đã được nghiên cứu áp dụng. Sau đây là một số biện pháp, phương tiện phổ biến nhất: 1. Thiết bị che chắn Mục đích chen chắn: - Cách ly vùng nguy hiểm và người lao động; - Ngăn ngừa người lao động rơi, tụt, ngã hoặc vật rơi, văng bắn vào người lao động. Tùy thuộc vào yêu cầu che...

  doc51p kevindoan 02-08-2010 450 141   Download

 • Bài giảng Kinh tế lao động. Tác giả Tiến sĩ Phạm Đức Chính. Chương giới thiệu: Kinh tế lao động là khoa học nghiên cứu những hình thức và phương pháp cụ thể sử dụng có ý thức các quy luật kinh tế trong lĩnh vực nâng cao hiệu quả, tổ chức và điều kiện lao động, những khuyến khích tinh thần và vật chất trong lao động, tái sản xuất lao động.

  pdf9p kieuphong21055 17-09-2010 473 120   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khoa học trong lao động
p_strCode=khoahoctronglaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2