Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng

Xem 1-20 trên 46 kết quả Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng
 • Quyết định 55/2000/QĐ/BNN-TCKT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành bổ sung định mức chi phí công tác hiện trường của dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn

  doc3p tuuyen 17-08-2009 127 16   Download

 • Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawdn10 31-10-2009 80 6   Download

 • Thông tư số 47/2001/TT-BNN-CS về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2001/QD-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia ...

  pdf3p lawvhxh15 19-11-2009 50 5   Download

 • Thông tư số 26/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do ADB tài trợ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawdn12 22-11-2009 51 4   Download

 • Công văn 4520/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế gía trị gia tăng cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn

  doc1p hoangyen 17-08-2009 36 1   Download

 • Quyết định số 129/1999/QĐ-BNN-TCCB về quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ADB-1515-VIE(SP)ban hành theo Quyết định số 83/1999/QĐ-BNN/TCCB ngày 22/5/1999của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

  pdf3p lawdt10 02-12-2009 50 4   Download

 • Quyết định số 34/2000/QĐ-BNN-TCKT về việc ban hành bổ sung định mức chi tiêu của dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawdt10 02-12-2009 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN KHU VỰC LÂM NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 72 4   Download

 • Quyết định số 161/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu của dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 31 1   Download

 • Quyết định số 44/2000/QĐ-BNN-TCKT về việc ban hành định mức chi phí công tác hiện trường của Dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 43 1   Download

 • Thông tư số 26/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do ADB tài trợ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawdt11 02-12-2009 32 1   Download

 • Vì vậy, việc quản lý bảo vệ và phát triển hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn và phòng hộ ven biển là đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển bền vững chung của cả nước và khu vực

  pdf0p daisy15 05-08-2010 270 124   Download

 • Việt Nam là một trong những nước trên thế giới đang tồn tại nạn phá rừng làm cho diện tích rừng tự nhiên đã và đang giảm đi nhanh chóng, năm 1940 là 67% đến nay chỉ còn 26%. Với 4 triệu ha rừng tự nhiên và 2 triệu ha rừng nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long hiện là khu vực sản xuất lương thực, thực phẩm chính của Việt Nam. Do áp lực phát triển kinh tế mà diện tích rừng tự nhiên chủ yếu là rừng ngập mặn đã giảm đi nhanh chóng.

  ppt32p nhocrongkaka 13-12-2012 105 37   Download

 • Từ giữa năm 2006, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đã và đang triển khai thực hiện 03 dự án phát triển nông thôn dựa vào lâm nghiệp ở khu vực miền Bắc Việt Nam, tập trung vào vấn đề quản lý tập thể tài nguyên thiên nhiên (TNTN).

  pdf7p xinh_la 05-03-2012 63 26   Download

 • Rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú tỉnh Đồng Nai có thành phần thực vật phong phú và đa dạng, đa số các loài cây thuộc họ Dipterocarpaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Annonaceae, Tiliaceae,… Qua kết quả nghiên cứu đã cho thấy thành phần cây thân gỗ có 71 loài, 49 chi thuộc 36 họ thực vật gồm có 40 loài thuộc gỗ lớn, 22 loài gỗ trung bình và 9 loài gỗ nhỏ, trong đó có 5 loài thuộc sách đỏ Việt Nam.

  pdf7p sunny_1 09-08-2013 85 16   Download

 • Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 52 2   Download

 • Hệ thống phân loại VLSV của Canađa là đi theo hướng cảnh quan và lấy địa hình làm vị trí quan trọng đặc biệt, nó không phải là phân loại tổng hợp, mà là phân loại theo tuyến để nghiên cứu khu vực biểu hiện một kết cấu không gian địa lý.

  pdf10p magiethitham 25-04-2011 101 46   Download

 • Rừng cộng đồng và quản lý cộng đồng các loại rừng được nhiều nước trong khu vực Châu á quan tâm. ở nước ta vấn đề này đã được chú ý nghiên cứu và tiến hành thực hiện tại một số vùng núi và trong một số dự án quốc tế. Rừng cộng đồng và quản lý cộng đồng các lọai rừng mở ra triển vọng tốt đẹp trong việc bảo vệ, quản lý và phát triển rừng.

  pdf39p miumiungon 02-02-2012 45 17   Download

 • Các vấn đề thách thức trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các vấn đề trong phát triển nông thôn miền núi Ở các quốc gia Đông Nam Á, khu vực đất nông thôn và miền núi chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ và là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân cư của quốc gia

  pdf0p 123968574 21-06-2012 133 66   Download

 • Chương 1: Mở đầu Các vấn đề thách thức trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các vấn đề trong phát triển nông thôn miền núi Ở các quốc gia Đông Nam Á, khu vực đất nông thôn và miền núi chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ và là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân cư của quốc gia

  pdf19p samsara69 20-05-2011 122 54   Download

Đồng bộ tài khoản