Kinh tế y tế

Xem 1-20 trên 10314 kết quả Kinh tế y tế
 • Trao đổi quốc tế về vốn 2. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ 3. Trao đổi quốc tế về sức lao động TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN 1.1. Khái niệm và nguyên nhân a. Khái niệm - Khái niệm Khái - Những vấn đề cần lưu ý: Nh + Bản chất: là hoạt động xuất khẩu tư bản

  ppt23p dailythe 24-06-2011 688 282   Download

 • Bộ câu hỏi ôn thi vấn đáp môn Quan hệ kinh tế quốc tế sau đây giới thiệu tới các bạn những câu hỏi và gợi ý đáp án trả lời trong môn Quan hệ kinh tế quốc tế. Thông qua việc tham khảo tài liệu này sẽ giúp các bạn củng cố được kiến thức một cách tốt hơn.

  doc62p linhthuytruong123 26-07-2016 204 66   Download

 • CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1.ASEAN-AFTA-CEPT. Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong những năm sắp tới.

  pdf7p ctnhukieu10 27-04-2011 1426 472   Download

 • Ebook Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề thương hiệu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Phần 1 giới thiệu về đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia, tranh chấp điển hình liên quan đến sở hữu công nghiệp ở Việt Nam, Ý kiến của các chuyên gia về kinh nghiệm xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu, hướng dẫn xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

  pdf248p thuytrangseven 11-10-2014 91 43   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 Liên kết kinh tế quốc tế nhằm trình bày về khái niệm liên kết kinh tế quốc tế, các cấp độ liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức quốc tế quan trọng, vai trò chức năng của nó ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

  pdf48p thick_12 15-07-2014 61 17   Download

 • Bài viết Tư duy mới về hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong bối cảnh mới khái quát quá trình quá trình đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam; hạn chế, bất cập, nguyên nhân của hạn chế; gợi ý một số giải pháp tạo tư duy mới về hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 25 5   Download

 • Cuốn sách "Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức" bao gồm một số công trình khoa học của các chuyên gia hàng đầu nước Pháp về lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, kinh tế, văn hóa và được trình bày trong các cuộc hội thảo do Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục Pháp tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf92p doinhugiobay_04 26-11-2015 29 4   Download

 • Vài suy nghĩ về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của các đô thị vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra, nhiệm vụ quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nói chung và ở các đô thị nói riêng - nhất là các đô thị quy mô vừa và nhỏ của tỉnh - có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  doc4p vi0971 31-12-2015 22 3   Download

 • Bài viết Hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng Sông Cửu Long tóm tắt một số ý kiến được đưa ra tại hội thảo Hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 6 1   Download

 • Ebook "Kinh tế Y tế và Bảo hiểm Y tế" với nội dung xoay quanh những kiến thức như: giới thiệu kinh tế y tế, phân tích chi phí, tài chính y tế, viện phí và bảo hiểm y tế. Cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết của quyển sách này nhé.

  pdf0p vantuong_x1 29-11-2009 598 176   Download

 • Kinh tế y tế là một môn học, là khoa học thuộc lĩnh vực y tế công cộng sử dụng học thuyết kinh tế nhằm nâng cao năng lực công tác, sử dụng hiệu quả nguồn lực của ngành trong công việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo sự công bằng và phát triển xã hội. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Ebook Kinh tế y tế".

  pdf75p 124357689 14-06-2012 140 63   Download

 • Sau khi học xong đánh giá kinh tế y tế - đo lường kết quả sinh viên có kiến thức về khái niệm, đặc điểm của một số chỉ số, phương pháp đo lường kết quả của chương trình can thiệp y tế, áp dụng phương pháp đo lường kết quả phù hợp cho trường hợp cụ thể.

  pdf42p big_12 07-06-2014 123 30   Download

 • Giới thiệu về kinh tế y tế, phân tích chi phí, tài chính y tế, viện phí và bảo hiểm y tế là những nội dung chính được trình bày trong "Ebook Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf29p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 68 24   Download

 • Tiểu luận: Kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa - Xu hướng kinh tế mới của Việt Nam với mục đích làm sáng tỏ quan điểm của Triết học Mác-Lênin về kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị. Từ đó rút ra một số ý nghĩa của sự vận dụng quy luật giá trị và vận hành có hiệu quả nền sản xuất hàng hóa Việt Nam.

  doc27p trang2081996 20-04-2016 75 23   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 102/2002JQĐ-BYT ngày 14 tháng 1 năm 2002 về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ có khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng được Bảo hiểm y tế thanh toán.

  pdf8p dauhukhothom 15-04-2011 60 15   Download

 • Bài giảng Kinh tế y tế: Phân loại và tính toán chi phí. Mục tiêu của bài học này nhằm giúp sinh viên: Hiểu khái niệm về chi phí, phân loại chi phí; hiểu các bước trong quy trình tính toán chi phí cho một dự án hoặc hoạt động y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt36p tangtuy20 27-07-2016 17 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế y tế: Đánh giá kinh tế y tế (phần 2). Mục tiêu của chương này mô tả khái niệm, đặc điểm của một số chỉ số, phương pháp đo lường kết quả của chương trình can thiệp y tế; áp dụng phương pháp đo lường kết quả phù hợp cho trường hợp cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p tangtuy20 27-07-2016 18 7   Download

 • Nội dung chính trong bài học này gồm: Giới thiệu về kinh tế học, sự khan hiếm và chi phí cơ hội, 3 câu hỏi cơ bản của kinh tế thị trường và tác động của chính phủ, nguồn lực kinh tế và hàm sản xuất/tăng trưởng kinh tế, đường giới hạn khả năng sản xuất, lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh và thương mại quốc tế, đường cong lorenz về phân phối thu nhập, một vài chỉ số kinh tế vĩ mô.

  ppt53p tangtuy20 27-07-2016 21 5   Download

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam: Những thách thức là tài liệu đề cập đến vấn đề kinh tế thế giới và khu vực trong giai đoạn suy thoái hiện nay. Trong tài liệu sẽ trình bày những nội dung: Kinh tế toàn cầu và khu vực, Đánh giá kinh tế của World bank, ANZ, Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2013 và dự báo.

  pdf19p saga07 12-04-2014 28 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 "Tổng cầu và tổng cung" trình bày các nội dung sau: Thiết lập mô hình AD – AS, dùng mô hình AD – AS để nghiên cứu biến động KT trong ngắn hạn và dài hạn, tập trung quan sát 2 yếu tố: Sản lượng (Y-đo bằng GDPr) và mức giá P,...

  pdf38p sangbanmai_0906 17-01-2018 3 2   Download

Đồng bộ tài khoản