intTypePromotion=1
ADSENSE

Lao động khu vực nhà nước

Xem 1-20 trên 110 kết quả Lao động khu vực nhà nước
 • Đề tài nhằm tìm hiểu về vấn đề di chuyển lao động chất lượng cao từ khu vực nhà nước sang các khu vực khác ở Việt Nam hiện nay. Qua đó phân tích rõ thực trạng, tìm ra nguyên nhân và đề ra hướng giải quyết cho vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc37p ngoctuan1962 30-05-2017 76 5   Download

 • Công văn 983/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực tế làm việc trong khu vực nhà nước

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 52 2   Download

 • Công văn 402/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải đáp thời điểm tuyển dụng làm việc tại khu vực Nhà nước của Ông Ma Thế Lợi

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 69 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu: Cơ sở lý luận chung và thực trạng của thị trường lao động trong nước, phân biệt giữa khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước trong nền kinh tế; thực trạng dao động cung cầu giữa các khu vực kinh tế, cũng như những tác động do sự di chuyển từ khu vực Nhà nước sang các khu vực ngoài.

  doc57p ngoctuan1962 30-05-2017 22 4   Download

 • Chính sách tiền lương và thu nhập của người lao động luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Trong thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng thường đề cập đến quyết định tăng lương cho người lao động trong khu vực Nhà nước. Tuy thời gian thực hiện chính sách cải cách tiền lương đã hơn 10 năm nhưng chính sách này chưa thực sự có tác động mạnh đến việc cải thiện thu nhập cho người lao động. Nội dung bài viết này xoay quanh việc đánh giá chính sách tiền lương đã và đang được áp dụng......

  pdf5p hgiang 11-03-2009 2053 505   Download

 • Chính sách tiền lương: Chính sách tiền lương là quan điêm̉ , phương thức, cać h tiń h toań đê ̉ xać điṇ h mưć tiêǹ lương trong môṭ phaṃ vi. Tiền lương trong khu vực hành chính nhà nước không phải là tiền lương trả theo cơ chế thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động mà chịu sự chi phối trực tiếp của Nhà nước, tiền lương trong khu vực này có tính độc lập nhất định với tiền lương trên thị trường ....

  ppt28p luuhuong0402 25-09-2012 991 118   Download

 • Luận án làm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn lao vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các DNKTĐXD ở Việt Nam. Luận án đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác QLNN về ATVSLĐ trong các DNKTĐXD ở Việt Nam; hướng tới mục tiêu, quan trọng nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của xã hội, giảm, ngăn chặn tới mức tối đa TNLĐ, BNN, góp phần bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của người lao động trong khai thác đá xây dựng và bảo vệ môi trường trong các khu vực khai thác đá xây dựng ở Việt Nam.

  pdf184p change03 06-05-2016 146 32   Download

 • Công văn 2386/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phần hoá công ty nhà nước

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 79 7   Download

 • Công văn 4402/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động khi cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 41 2   Download

 • Công văn 2926/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thủ tục tái tuyển dụng vào khu vực nhà nước đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 68 1   Download

 • Công văn 2270/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phần hoá công ty nhà nước

  pdf1p hasang 19-08-2009 48 1   Download

 • Công văn 1939/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phần hoá công ty nhà nước

  pdf1p hasang 19-08-2009 64 1   Download

 • Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên

  doc29p meomeo 10-05-2009 1173 176   Download

 • Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn hiện nay chiếm khoảng 75% lực lượng lao động trong cả nước, đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của nước ta. Để đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và khu vực nông thôn nói riêng Đảng và nhà nước ta đã có đường lối, chủ trương, chính sách về hướng nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn.

  doc120p thuytrang1502 24-08-2010 337 163   Download

 • 1. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đó định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên ở những lĩnh vực đó cú định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thỡ tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định...

  pdf31p truongan 10-07-2009 598 97   Download

 • Trong tiến trình CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Đảng ta chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế cùng phát triển nhất là các DNNQD. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định kinh tế ngoài quốc doanh là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN....

  pdf111p dellvietnam 24-08-2012 206 97   Download

 • Đẩy mạnh xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một chủ trương của Đảng và Nhà nước, được coi là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho một bộ phận lao động, tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. XKLĐ còn là biện pháp để tiếp thu, chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, giúp đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng và tăng cường các quan hệ hợp tác quốc tế của Việt Nam, tạo điều kiện cho Việt...

  pdf0p dell1122 05-09-2012 369 72   Download

 • Kinh tế phát triển ở Đông và Đông Nam á Bài tập 6: Bài viết chính sách “Chính sách tiền lương và vấn đề thu nhập của người lao động trong khu vực Nhà nước” Trần Thị Thuỳ Linh Tóm tắt Chính sách tiền lương và thu nhập của người lao động luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Trong thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng thường đề cập đến quyết định tăng lương cho người lao động trong khu vực Nhà nước. Tuy thời gian thực hiện chính sách cải cách tiền lương đã...

  pdf5p meoheo5 13-05-2011 204 67   Download

 • Đặc điểm của đô thị và nông thôn: - Đô thị: Mật độ dân số cao; lao động phi nông nghiệp là chủ yếu; là nơi đóng vai trò chủ đạo cho sự phát triển của một vùng, khu vực hay quốc gia. Người dân sống theo lối sống đô thị, mức sống cao hơn vùng nông thôn, các dịch vụ phát triển mạnh hơn và phong phú hơn.

  pdf27p matem90 26-10-2013 391 64   Download

 • Chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh chủ trương của Đảng và nhà nước xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong giai đoạn 2001-2004 lao động làm việc trong các thành phần kinh tế đều tăng ngoại trừ kinh tế ngoài nhà nước. Cụ thể: Đối với khu vực kinh tế nhà nước: Năm 2001 lao động làm việc trong khu vực này là 76.003 người chiếm 25,06% về tỷ trọng, đến năm 2004 chỉ tiêu này tương ứng là 92.942 người chiếm 26,52% tức là...

  pdf11p caott6 22-05-2011 211 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lao động khu vực nhà nước
p_strCode=laodongkhuvucnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2